Content hub

Frende-forsikring_16-9.jpg

Frende Forsikring tehostaa asiakirjahallintaansa

Frende Forsikring on noussut vakuutusalan toimijoiden kärkipaikalle erinomaisen asiakaspalvelun, uraauurtavan teknologian ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiselle omistautumisen ansiosta.

Bank-and-finance_16-9.jpg

Tulevaisuuden asiakaskeskeiset ratkaisut pohjoismaisille pankeille ja rahoituslaitoksille

Pankkien ja rahoituslaitosten on täytettävä viestintää ja tietoturvaa koskevat asiakkaiden vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa. Yhdessä Strålforsin kanssa se onnistuu.

Odotukset täyttävää sähköistä ja kohdennettua asiakasviestintää

Odotukset täyttävää sähköistä ja kohdennettua asiakasviestintää

Asiakkaat käyttävät yhä enemmän sähköisiä ratkaisuja ja odottavat useita helppokäyttöisiä viestintäkanavia. Pankeilla ja rahoituslaitoksilla on hyvät mahdollisuudet kohdentaa ja kehittää asiakasviestintäänsä ja varmistaa, että viesti tavoittavat asiakkaan hänen toivomansa kanavan kautta.

Tehokasta ja turvallista saapuvien viestien käsittelyäTehokasta ja turvallista saapuvien viestien käsittelyä

Tehokasta ja turvallista saapuvien viestien käsittelyä

Pankkien ja rahoituslaitosten saapuvan postin ja sähköisten viestien käsittelyn on oltava turvallista ja tehokasta. Kun kaikki saapuvat viestit digitoidaan, jaellaan oikeille sisäisille vastaanottajille ja tallennetaan asianmukaisesti, syntyvät tehokkaat prosessit, joissa keskiössä ovat asiakas ja turvallisuus.

Maksuratkaisut tämän hetken digitarpeisiin

Maksuratkaisut tämän hetken digitarpeisiin

Jopa 76 prosenttia ruotsalaisista pitää melko tai erittäin tärkeänä sitä, että valittavana on useita maksutapoja. Sähköiset maksuratkaisut, kuten MobilePay ja Account to Account (A2A), mahdollistavat pankeille ja rahoitusyhtiöille nopeammat maksusuoritukset, mikä parantaa toiminnan kannattavuutta, pienentää luottoriskejä ja kasvattaa asiakastyytyväisyyttä.

Finvoicer

Luotettavaa ja turvallista laskunvälityspalvelua

Finvoicer on suomalainen taloushallinnon ja laskutuspalveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys. Finvoicerin kantava ajatus on sujuvoittaa asiakkaan taloushallintoa, jotta heidän aikaansa menee mahdollisimman vähän kaikkeen muuhun kuin yrityksen kehittämiseen. Sähköinen laskujen välitys on kriittinen osa ohjelmistoa ja automatisointia. Siksi Finvoicerin yhteistyökumppanina toimii PostNord Strålfors.

Ratkaisuja, jotka vahvistavat pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden markkina-asemaa

Ratkaisuja, jotka vahvistavat pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden markkina-asemaa

Jatkuvat kustannussäästöt ja uudet kilpailijat asettavat vakuutusyhtiöille haasteita. Mukautettu asiakasviestintä ja tehokas vahingonkäsittely suojatuissa kanavissa ovat kilpailukyvyn perusta.

Tietosuoja ja turvallinen viestintä kunkin maan määräysten mukaisesti

Tietosuoja ja turvallinen viestintä kunkin maan määräysten mukaisesti

Vakuutusyhtiöille tietojen turvallinen säilytys ja käsittely on kriittisen tärkeää. Koko viestintäketjun on oltava turvallinen, sillä muutoin on vaarana, että luottamus kärsii ja kilpailukyky heikkenee. Riskien vähentämiseksi tarvitaan aktiivista ja jatkuvaa työtä. Lue kolme tietosuojavinkkiämme.

Saapuvan viestinnän tehokas käsittely sujuvoittaa vahinkojen selvitystä

Saapuvan viestinnän tehokas käsittely sujuvoittaa vahinkojen selvitystä

Kun vahinko sattuu, asiakas odottaa sen käsittelyn olevan sujuvaa ja nopeaa. Luottamusta voivat heikentää tapausten hidas käsittely tai epäselvät vastaukset. Asiakaskokemuksen parantamiseksi vakuutusyhtiön tulee käsitellä saapuvat viestit tehokkaasti kanavista riippumatta ja löytää nopeasti oikeat tiedot kutakin tapausta varten.

Vahvista kilpailukykyäsi ja mukauta viestintääsi käyttämällä oikeaa kanavaa oikeaan aikaan

Vahvista kilpailukykyäsi ja mukauta viestintääsi käyttämällä oikeaa kanavaa oikeaan aikaan

Vakuutuksenottajat odottavat nopeita ja helppoja yhteydenottokanavia kaikissa asioissa ja he voivat helposti vaihtaa yritystä, jos he ovat tyytymättömiä kokemukseensa. Viestintä- ja maksutapojen mukauttaminen asiakkaiden mieltymyksiin edistää asiakasuskollisuutta, lisämyyntiä ja uusmyyntiä.

Näin vakuutusyhtiöt pitävät itsensä merkityksellisinä markkinoiden muuttuessa

Näin vakuutusyhtiöt pitävät itsensä merkityksellisinä markkinoiden muuttuessa

Vakuutusyhtiöillä on edessään suuria haasteita, kun lakisääteiset vaatimukset lisääntyvät, tekniikka kehittyy, ja uudet asiakassukupolvet odottavat joustavia ja helppokäyttöisiä yhteydenottokanavia. Maria Lund-Søltoftilla on laaja kokemus vakuutusalan liiketoiminnan kehittämisestä, ja hän kertoo, miten kehitys vaikuttaa vakuutusyhtiöihin.

Inkasso_16-9.jpg

Turvalliset maksuratkaisut sekä luotonhallinta- ja perintäyhtiöiden parantunut maksuvalmius

Selkeä ja tehokas viestintä on luotonhallinta- ja perintäyhtiöille olennaisen tärkeää. Epäselvät laskut ja hankalat maksuratkaisut aiheuttavat kuitenkin ongelmia useissa vaiheissa. Keskittymällä asiakasviestintään ja maksamisen sujuvuuteen voidaan lyhentää maksuaikoja ja parantaa asiakaskokemusta.

Turvalliset viestintäpalvelut

Turvalliset viestintäpalvelut

Luotonhallinta- ja perintäyhtiöiden on noudatettava toimialan lakeja ja varmistettava, että koko viestintäketju saapuvista lähteviin ja vastaanotettaviin viesteihin on turvallinen. Painetun ja sähköisen viestinnän palvelumme auttavat yhteistyökumppaneitamme hoitamaan viestinnän nopeasti ja kustannustehokkaasti ja varmistamaan samalla korkean tietoturvatason.

Selkeä viestintä nopeuttaa velan maksua

Selkeä viestintä nopeuttaa velan maksua

Vähennä maksuviiveiden tai maksujen laiminlyönnin riskiä toimittamalla keskeiset viestit nopeasti, turvallisesti ja helppokäyttöisesti. Turvallinen ja automaattinen viestinnän hallinta vähentää työlästä hallinnointia ja takaa, että tiedot ovat kätevästi niitä tarvitsevien saatavilla.

Payment-experience_16-9.jpg

Sujuva maksukokemus oikean kanavan kautta

Autamme luotonhallinta- ja perintäyhtiöitä lähettämään laskut nopeasti oikeille henkilöille ja oikeita kanavia pitkin. Lisäksi maksamiseen tarjoamme useita ratkaisuja. Digitaaliset postilaatikot, mobiililaskut ja mobiilimaksut lyhentävät aikaa maksukehotuksesta maksamiseen, ja fyysisten laskujen toimitusvarmuus on puolestaan erinomainen.

Näytä lisää