Content hub

Finvoicer

Luotettavaa ja turvallista laskunvälityspalvelua

Finvoicer on suomalainen taloushallinnon ja laskutuspalveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys. Finvoicerin kantava ajatus on sujuvoittaa asiakkaan taloushallintoa, jotta heidän aikaansa menee mahdollisimman vähän kaikkeen muuhun kuin yrityksen kehittämiseen. Sähköinen laskujen välitys on kriittinen osa ohjelmistoa ja automatisointia. Siksi Finvoicerin yhteistyökumppanina toimii PostNord Strålfors.

Ratkaisuja, jotka vahvistavat pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden markkina-asemaa

Ratkaisuja, jotka vahvistavat pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden markkina-asemaa

Jatkuvat kustannussäästöt ja uudet kilpailijat asettavat vakuutusyhtiöille haasteita. Mukautettu asiakasviestintä ja tehokas vahingonkäsittely suojatuissa kanavissa ovat kilpailukyvyn perusta.

Tietosuoja ja turvallinen viestintä kunkin maan määräysten mukaisesti

Tietosuoja ja turvallinen viestintä kunkin maan määräysten mukaisesti

Vakuutusyhtiöille tietojen turvallinen säilytys ja käsittely on kriittisen tärkeää. Koko viestintäketjun on oltava turvallinen, sillä muutoin on vaarana, että luottamus kärsii ja kilpailukyky heikkenee. Riskien vähentämiseksi tarvitaan aktiivista ja jatkuvaa työtä. Lue kolme tietosuojavinkkiämme.

Saapuvan viestinnän tehokas käsittely sujuvoittaa vahinkojen selvitystä

Saapuvan viestinnän tehokas käsittely sujuvoittaa vahinkojen selvitystä

Kun vahinko sattuu, asiakas odottaa sen käsittelyn olevan sujuvaa ja nopeaa. Luottamusta voivat heikentää tapausten hidas käsittely tai epäselvät vastaukset. Asiakaskokemuksen parantamiseksi vakuutusyhtiön tulee käsitellä saapuvat viestit tehokkaasti kanavista riippumatta ja löytää nopeasti oikeat tiedot kutakin tapausta varten.

Vahvista kilpailukykyäsi ja mukauta viestintääsi käyttämällä oikeaa kanavaa oikeaan aikaan

Vahvista kilpailukykyäsi ja mukauta viestintääsi käyttämällä oikeaa kanavaa oikeaan aikaan

Vakuutuksenottajat odottavat nopeita ja helppoja yhteydenottokanavia kaikissa asioissa ja he voivat helposti vaihtaa yritystä, jos he ovat tyytymättömiä kokemukseensa. Viestintä- ja maksutapojen mukauttaminen asiakkaiden mieltymyksiin edistää asiakasuskollisuutta, lisämyyntiä ja uusmyyntiä.

Näin vakuutusyhtiöt pitävät itsensä merkityksellisinä markkinoiden muuttuessa

Näin vakuutusyhtiöt pitävät itsensä merkityksellisinä markkinoiden muuttuessa

Vakuutusyhtiöillä on edessään suuria haasteita, kun lakisääteiset vaatimukset lisääntyvät, tekniikka kehittyy, ja uudet asiakassukupolvet odottavat joustavia ja helppokäyttöisiä yhteydenottokanavia. Maria Lund-Søltoftilla on laaja kokemus vakuutusalan liiketoiminnan kehittämisestä, ja hän kertoo, miten kehitys vaikuttaa vakuutusyhtiöihin.

Inkasso_16-9.jpg

Turvalliset maksuratkaisut sekä luotonhallinta- ja perintäyhtiöiden parantunut maksuvalmius

Selkeä ja tehokas viestintä on luotonhallinta- ja perintäyhtiöille olennaisen tärkeää. Epäselvät laskut ja hankalat maksuratkaisut aiheuttavat kuitenkin ongelmia useissa vaiheissa. Keskittymällä asiakasviestintään ja maksamisen sujuvuuteen voidaan lyhentää maksuaikoja ja parantaa asiakaskokemusta.

Turvalliset viestintäpalvelut

Turvalliset viestintäpalvelut

Luotonhallinta- ja perintäyhtiöiden on noudatettava toimialan lakeja ja varmistettava, että koko viestintäketju saapuvista lähteviin ja vastaanotettaviin viesteihin on turvallinen. Painetun ja sähköisen viestinnän palvelumme auttavat yhteistyökumppaneitamme hoitamaan viestinnän nopeasti ja kustannustehokkaasti ja varmistamaan samalla korkean tietoturvatason.

Selkeä viestintä nopeuttaa velan maksua

Selkeä viestintä nopeuttaa velan maksua

Vähennä maksuviiveiden tai maksujen laiminlyönnin riskiä toimittamalla keskeiset viestit nopeasti, turvallisesti ja helppokäyttöisesti. Turvallinen ja automaattinen viestinnän hallinta vähentää työlästä hallinnointia ja takaa, että tiedot ovat kätevästi niitä tarvitsevien saatavilla.

Payment-experience_16-9.jpg

Sujuva maksukokemus oikean kanavan kautta

Autamme luotonhallinta- ja perintäyhtiöitä lähettämään laskut nopeasti oikeille henkilöille ja oikeita kanavia pitkin. Lisäksi maksamiseen tarjoamme useita ratkaisuja. Digitaaliset postilaatikot, mobiililaskut ja mobiilimaksut lyhentävät aikaa maksukehotuksesta maksamiseen, ja fyysisten laskujen toimitusvarmuus on puolestaan erinomainen.

Hyvä maksukokemus nopeuttaa velan maksua

Hyvä maksukokemus nopeuttaa velan maksua

Eri asiakkailla ja velallisilla on erilainen maksuvalmius ja erilaiset mieltymykset viestinnän ja maksutapojen osalta. Siksi on tärkeää, että luotonhallinta- ja perintäyritykset suhtautuvat maksukokemukseen tärkeänä osana koko asiakaskokemusta.

Perinnästä perintäyhtiöiden tulevaan yhteistyöhön

Perinnästä perintäyhtiöiden tulevaan yhteistyöhön

Perintäala kehittyy, kun yhä uusia digitaalisia ratkaisuja luodaan ja hyväksytään käyttöön. Täyttääkseen yhteiskuntavastuunsa nyt ja tulevaisuudessa yritysten on hyödynnettävä tekniikkaa ja siirryttävä perinnästä auttavaiseen asiakaslähtöisyyteen. Näin näkee Kredinorin uusista tuotteista ja palveluista vastaava johtaja Andreas Komnæs. – Alan on uudistettava toimintatapojaan täyttääkseen yhteiskunnan odotukset, hän sanoo.

Miten perintäala voi vähentää tietosuojariskejä

Miten perintäala voi vähentää tietosuojariskejä

Perintäyhtiöt käsittelevät suuria määriä arkaluonteisia henkilötietoja (velkoja), ja niiden on kussakin maassa noudatettava toimialan sääntelykehystä. Tietosuojan puutteet voivat johtaa sakkoihin, ja pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla perintäluvan ja siten liikevaihdon menetys.

Plan-International_16-9.jpg

Plan International tarjoaa kuukausilahjoittajilleen modernin mobiilimaksuvaihtoehdon

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin säännöllinen lahjoittaja tyttösponssi voi maksaa lahjoituksensa nopeasti ja helposti mobiililaitteellaan automaattisesti kerran kuukaudessa. MobilePay Subscriptions on alkuvuodesta 2023 käyttöönotettu lisäys PostNord Strålforsin kattaviin maksamisen ratkaisuihin.

Ratkaisuja, jotka parantavat energia-alan kestävyyttä

Ratkaisuja, jotka parantavat energia-alan kestävyyttä

Energia-ala on muutosvaiheessa. Energiantuotannossa siirrytään kohti kestävämpiä ratkaisuja, ja samalla asiakkaiden tarpeiden huomioimisesta tulee yhä tärkeämpää. Asiakkaiden ajankohtaisten tarpeiden ja uusien vaatimusten ymmärtäminen on yhtä tärkeää kuin varmat sähkötoimitukset. PostNord Strålforsilla on 25 vuoden kokemus yhteistyöstä energia-alan kanssa. Yhdessä energiayhtiöiden kanssa katsomme jo seuraavien 25 vuoden päähän.

Näytä lisää