Markkinatrendit Kehittyvät teknologiat

Kuinka kohdata tulevaisuus oikein

Sijoittaja ja yrittäjä Nicklas Bergman on käyttänyt suuren osan työelämästään yrittäen selvittää, mihin teknologia vie meidät tulevaisuudessa.
– Meillä ihmisillä on taipumus pelätä muutosta, mutta teknologialla on taipumus selättää tämä vastarinta, kunhan löydämme tapoja käyttää sitä hyödyksemme, hän sanoo.

Kohtaamme jatkuvasti uusia teknologisia saavutuksia niin yksilöinä, yrittäjinä kuin yhteiskuntanakin. Teknologia on jo pitkään ollut olennainen osa elämäämme, ja se tulee jatkossakin muuttamaan mitä, miten ja milloin teemme asioita.

Nicklas Bergman on työskennellyt jo vuosia tekniikan ja digitalisaation parissa yhdessä start up -yritysten ja jo vakiintuneiden yritysten kanssa. Häntä motivoivat kiinnostus teknologiaan ja sen vaikutus arkielämäämme ja uusiin elintapoihimme. Erityisen kiinnostunut hän on ymmärtämään, kuinka teknologiaa voi hyödyntää liiketoiminnassa.

– Kaikkein tärkeintä nopeasta muutoksesta selviytymiseksi on, ettei katso muualle. Emme voi vältellä teknologiaa, ja jäämme aivan liian kauas jälkeen, jos emme ole avoimia muutoksille, Nicklas Bergman.

Teknologia muuttaa meitä

– Ei ole väliä, millaisesta teknologiasta on kyse. Se tulee elämäämme yleensä samalla tavalla. Alamme kokeilla ja testata uutta teknologiaa hieman epäilevästi. Pikku hiljaa alamme hyväksyä sen ja löydämme tapoja käyttää sitä hyödyksemme. Annamme sen muuttaa näkökulmaamme liiketoiminnan rakentamisessa ja jokapäiväisen elämämme hallinnassa, Bergman sanoo ja jatkaa:

– Olemme täysin vakuuttuneita silloin, kun innovaatio muuttaa toimintatapojamme. Näemme tämän nykyään esimerkiksi internetin ja älypuhelinten kanssa. On olemassa useita esimerkkejä siitä, kuinka olemme rakentaneet yrityksemme ja jokapäiväisen elämämme näiden innovaatioiden ympärille.

Nicklas Bergman on toiminut yrittäjänä ja sijoittajana viimeiset 25 vuotta keskittyen pääasiassa investointeihin ja liiketoiminnan kehittämiseen kasvumarkkinoilla sekä tietotekniikan ja teknologian aloilla. Nykyään hän jakaa aikansa nykyisten ja uusien teknologiahankkeiden, omien skunk works -projektien sekä puhumisen, kirjoittamisen ja neuvonnan välillä. Aiheinaan hänellä ovat teknologian tulevaisuus ja se, miten kehitys vaikuttaa ja integroituu liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Lue lisää Nicklaksesta täältä: nicklasbergman.com.

Digitalisaatio luo monimutkaisia virtoja

Digitaalisessa muutoksessa on kuitenkin monia näkökohtia analysoitavaksi, hallittavaksi ja kohdattavaksi. Nicklas on sitä mieltä, että ongelman ratkaisuun johtava innovaatio voi myös luoda uusia ongelmia, jotka on niin ikään ratkaistava.

– On olemassa useita näkökulmia siihen, miten otamme digitaaliset innovaatiot osaksi elämäämme ja yhteiskuntaa. Yksi kiinnostava näkökulma on se, kuinka voimme nähdä digitalisaation seurauksia kahdessa, kolmessa tai joskus jopa useammassa vaiheessa.

– Yhtenä esimerkkinä on itseohjautuvien autojen kehittäminen. Näiden älykkäiden itseohjautuvien autojen myötä liikenteessä säästyy ihmishenkiä, mikä on upeaa. Toisaalta tästä seuraa se haaste, että elinluovutukset vähenevät. Tällaiset virtaukset ovat monimutkaisia ja vaikeasti ennustettavia, sanoo Nicklas Bergman.

Uteliaisuus vie pitkälle

Monet nykyajan yrittäjät kokevat, etteivät ole uuden edessä koskaan tarpeeksi nopeita, ja kun “digitaalinen peli” ei ole hallussa, kilpailijoilla on tällöin etulyöntiasema. Nicklas Bergmanin mukaan yrittäjänä on tärkeää pyrkiä ymmärtämään uutta teknologiaa ja sitä, miten ja milloin se voi vaikuttaa omaan liiketoimintaan. Mutta vaikeaa sen ei tarvitse olla.

– Kaikkein tärkeintä nopeasta muutoksesta selviytymiseksi on, ettei katso muualle. Emme voi vältellä teknologiaa, ja jäämme aivan liian kauas jälkeen, jos emme ole avoimia muutoksille, Nicklas Bergman sanoo ja toteaa lopuksi:

– Monille yrityksille digitalisaatio saattaa tuntua ylivoimaiselta esteeltä. Tuntuu helposti, että on kaukana jäljessä. Mutta aivan kuten arkielämässä, meillä on tapana verrata itseämme luokkamme parhaisiin.

– Hyvä ajankohtainen esimerkki tästä on Volvo. Organisaatio kiinnittää paljon huomiota energiakysymyksiin, mikä osoittaa selvästi, että ne ovat tärkeitä ja niihin sitoudutaan pitkäjänteisesti. Kysymykset näkyvät yhtiön koko liiketoiminnassa.

Miten voin siis parhaiten valmistella yritykseni tai organisaationi tulevaisuuteen?

– Se on oikeastaan tuhannen taalan kysymys, Nicklas Bergman naurahtaa.

– Mutta kun katson mielestäni hyvin toimivia yrityksiä, näyttää siltä, että yrityskulttuurin on oltava salliva, rohkaiseva ja luova, ja sen on kestettävä myös kriittistä ajattelua. Silloin ollaan jo pitkällä.

Tämä ei kuitenkaan ole viidessä minuutissa ratkaistava asia, vaan kyseessä on pitkäaikainen ponnistus. Konkreettisemmin sanottuna kyse voi lyhyellä aikavälillä olla uudenlaisesta organisoitumisesta, jotta voidaan kohdata edessä oleva muutos.

– Hyvä ajankohtainen esimerkki tästä on Volvo. Organisaatio kiinnittää paljon huomiota energiakysymyksiin, mikä osoittaa selvästi, että ne ovat tärkeitä ja niihin sitoudutaan pitkäjänteisesti. Kysymykset näkyvät yhtiön koko liiketoiminnassa.

Jos olet itse tekemässä tällaista muutosta, Nicklas Bergman neuvoo keräämään kaiken saatavilla olevan tiedon aiheesta, jäsentämään sen ja tarjoamaan sen kaikkien työntekijöiden saataville. Hän painottaa myös kysymyksiin liittyvän keskustelun ja vuoropuhelun merkitystä työpaikoilla.

Mistä tiedämme, olemmeko oikealla vai väärällä tiellä?

– Jos olet käynnistämässä uutta projektia tai liiketoiminta-aluetta yrityksessä, kaikki avainluvut osoittavat alkuvaiheessa aivan väärään suuntaan. Strategioita on helppo laatia jälkikäteen, ja yhtä vaikeaa on tietää, onko uusi toimintatapa oikea.

– Mielestäni ei ole oleellista, kuinka paljon aikaa on käytettävissä. Sen sijaan kyse on johdon sitoutumisesta ja muutokseen käytettävissä olevista resursseista. Onnistut vain, jos saat todellista tukea muutos- tai innovaatiotyöllesi, toteaa Nicklas Bergman.

Jos saisit itse päättää, kuinka olisit toteuttanut organisaatiomuutoksen?

– Olisin aloittanut kulttuurista ja luonut tarvittavaa uteliaisuutta ja luovuutta. Sitten olisin varmistanut, että organisaatiolla on oikea rakenne, jotta se voi ottaa huomioon innovointia ja uutta ajattelua edistävät tekijät. Tämä on kuitenkin pitkä matka ja vaatii järjestelmällistä työtä ja vahvaa sitoutumista. Pääsemme pitkälle jo sillä, että olemme avoimia ja haluamme ymmärtää ja kokeilla uusia asioita. Kaikkea ei tarvitse tehdä heti, kunhan on valmis aloittamaan jostakin, Nicklas Bergman toteaa lopuksi.

Inspiraatio ja artikkelit

The-future-of-payment_16-9_3.jpg

Helpompaa ja älykkäämpää maksamista

Oletko koskaan miettinyt, minkälaisia maksuratkaisuja tarjoatte asiakkaillenne? Ovatko ne asiakkaille helppokäyttöisiä? Ja mitä vaihtoehtoja niille olisi?