Laskunvälityksen palveluoperaattorimalli tarjoaa Intrumin asiakkaille joustavat ja tarpeisiin sopivat ratkaisut

Toimialat Rahoitus & vakuutustoiminta

Intrum on luotonhallinnan asiantuntija, jonka palvelut kattavat koko luotonhallinnan ketjun. Intrumin tavoitteena on tukea asiakasyrityksensä kriittisiä toimintoja, kuten asiakasvalintaa, laskunvälitystä ja saatavien hallintaa. Laskunvälityksen osalta Intrum on tehnyt laajempaa yhteistyötä PostNord Strålforsin kanssa jo vuodesta 2016 alkaen.


Intrum tarjoaa asiakkailleen laajan palvelukokonaisuuden nopeuttaakseen asiakasyritysten rahankiertoa ja mahdollistaen siten myös liiketoiminnan kasvun. 

– Olemme markkinajohtajia ja tavoitteemme on totta kai olla tämän luottamuksen arvoinen, painottaa Intrumin lasku- ja reskontrapalveluiden osastopäällikkö Anna Johnson-Ferguson.

– Meiltä löytyy asiantuntevaa osaamista niin välityspalveluista, teknisistä ratkaisuista kuin käyttöönottoprojekteistakin. Asiakkaamme ovat siis hyvissä käsissä, Johnson-Ferguson toteaa.

Palveluoperaattorimalli mahdollistaa joustavat ratkaisut

Intrumin lasku- ja reskontrapalveluiden osastopäällikkö Anna Johnson-FergusonIntrumin lasku- ja reskontrapalveluiden osastopäällikkö Anna Johnson-FergusonKoska laskunvälitykseen liittyvä prosessi on melko monimuotoinen ja markkina jatkuvan muutoksen kohteena, haluaa Intrum auttaa asiakkaittaan myös tässä luotonhallinnan vaiheessa. Käytännössä Intrum välittää asiakkaidensa laskut ja muut aineistot heidän asiakkailleen. 

– Meiltä löytyy asiantuntevaa osaamista niin välityspalveluista, teknisistä ratkaisuista kuin käyttöönottoprojekteistakin. Asiakkaamme ovat siis hyvissä käsissä, Johnson-Ferguson toteaa.

Intrum toimii laskunvälityksessä palveluoperaattorimallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että laskujen tulostus ja jakelu tuotetaan yhteistyössä monipuolisen, osaavan ja vastuullisen kumppaniverkoston kanssa.

– Palveluoperaattorimalli mahdollistaa joustavan tavan tarjota asiakkaillemme kehittyvässä ympäristössä uusimmat ja heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvat ratkaisut. PostNord Strålforsin kanssa olemme tehneet laajempaa yhteistyötä vuodesta 2016, Johnson-Ferguson kertoo.

Luotettavuus ja vastuullisuus keskiössä

IT-palvelupäällikkö Mikko Tiirikainen IT-palvelupäällikkö Mikko Tiirikainen Intrumin teettämän Value Scout 2020 -tutkimuksen mukaan asiakkaat arvostavat luotonhallinnan palveluissa erityisesti luotettavuutta ja vastuullisuutta. IT-palvelupäällikkö Mikko Tiirikainen on työskennellyt laskunvälityksen parissa jo noin 10 vuotta. Pitkän uran aikana muodostunut näkemys tukee tutkimuksen tuloksia täysin.

– Palvelun toimintavarmuus ja reagointinopeus asiakkaan kysymyksiin ja mahdollisiin poikkeamatilanteisiin ovatkin meille ensisijainen prioriteetti, Tiirikainen painottaa. 

– Vastuullisuus näkyy puolestaan toimintamme kehittämisessä. Huomioimme jatkuvasti yhteiskunnassamme tapahtuvia muutoksia ja trendejä, kuten väestön demograafisen muutoksen sekä tarpeen palveluiden kestävälle kehitykselle, Tiirikainen jatkaa. 

Laadukas kokonaisprosessi turvaa toimintavarmuuden

Toimintavarmuuden ja nopean reagoinnin ylläpitäminen tarvitsevat laadukkaan kokonaisprosessin sekä saumattoman yhteistyömallin itse operaattorin eli yhteistyökumppanin kanssa. Laadukas kokonaisprosessi pitää sisällään sekä tekniset ratkaisut että asiantuntijaosaamisen. Yksi prosessin kriittisistä vaiheista on myös laskudatan validointi, jossa varmistetaan, että jokainen lasku sisältää vaadittavat tiedot. 

– Aineistonvälityksen teknisessä ratkaisussa korostuu tarve laskudatan oikeellisuuteen ja prosessin nopeuteen. Varmistamme, että asiakkaidemme laskutusdata ja laskun ulkoasu sisältävät kaikki lain vaatimat tiedot. Huomioimme laskunvälityksessä myös eri toimialojen erityistarpeet, Tiirikainen sanoo. 

– Monitoroinnin avulla Intrum seuraa aineistoliikennettä läpi koko prosessin ja varmistaa, että jokainen dokumentti on välitetty onnistuneesti ja nopealla aikataululla. Monitoroinnissa tärkeää ovat erityisesti reaaliaikaiset rajapinnat, Tiirikainen kertoo. 

– Strålforsin kanssa parasta yhteistyössämme on laadukas ja jatkuva keskusteluyhteys niin toimialojemme kehityssuunnista kuin päivittäisistä operatiivisista asioistakin, Tiirikainen kiittelee.

"Parasta yhteistyössämme on laadukas ja jatkuva keskusteluyhteys"

Aineistovälityksen asiantuntijuus vaatii sekä teknistä että liiketoiminnallista ymmärrystä. Niin jokapäiväinen operatiivinen työ kuin kehitystyökin vaativat näitä molempia. Intrumilla liiketoiminta ja IT tekevät yhteistyötä jatkuvasti. Tärkeää on myös jatkuva yhteistyö kumppaneiden kanssa.

– Strålforsin kanssa parasta yhteistyössämme on laadukas ja jatkuva keskusteluyhteys niin toimialojemme kehityssuunnista kuin päivittäisistä operatiivisista asioistakin, Tiirikainen kiittelee. 

Tiedolla johdettu luotonhallinta avain hyvään asiakaskokemukseen

Tulevaisuutta ajatellen laskunvälityksessä helposti tunnistettavat megatrendit ovat digitalisaatio, yhteiskunnan demograafinen muutos sekä vastuullisuus. Nämä trendit tarkoittavat myös alati kehittyviä ratkaisuja laskunvälitykseen ja erilaisiin maksutapoihin, joiden on palveltava sekä yritysten että kuluttajien tarpeita. 

– Laskunvälitysdata on myös merkittävä tietolähde yrityksen rahankierron tehostamisessa. Teemmekin Strålforsin kanssa yhteistyötä muun muassa innovaatiohankkeessa, jossa dataa tekoälyn avulla hyödyntämällä voimme tarjota laskun vastaanottajalle optimaalisimman välityskanavan, Johnson-Ferguson kertoo. 

– Tämä on jälleen yksi tapa, jolla Intrum haluaa olla tukemassa myös datan ja tiedon avulla asiakkaidemme rahankiertoa älykkäillä ratkaisuillamme. Tiedolla johdettu luotonhallinta on myös avain turvalliseen luottokauppaan, hyvään asiakaskokemukseen sekä ylivelkaantumisen ehkäisyyn, Johnson-Ferguson kiteyttää.

Ota yhteyttä

Jos sinulla heräsi kysymyksiä yhteistyöstämme tai haluat lisä tietoja.

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kehatieto_16-9.jpg

PostNord Strålfors tarjoaa selkeän laskutusprosessin ja monipuoliset maksutavat

Kehätiedon tuottama Kilta-jäsenrekisteriratkaisu on monien suomalaisten järjestöjen ja liittojen käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmällä voidaan hallinnoida kaikkia keskeisiä prosesseja aina tapahtumien järjestämisestä laskutukseen. Laskujen lähetyksestä ja esimerkiksi mobiilimaksuista vastaa PostNord Strålfors.