GDPR

Yleinen tietosuoja-asetus* (GDPR) on EU:n asetus, joka tuli voimaan pakottavana lakina toukokuussa 2018. Yleinen tietosuoja-asetus on voimassa kaikkialla EU:n ja ETA:n alueella, ja se täydentää kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Esimerkkejä uuden lain mukanaan tuomista merkittävistä muutoksista ovat muun muassa lisääntyneet dokumentaatiota, prosesseja ja tietoturvaa koskevat vaatimukset sekä tietosuojavastaavan (DPO) nimittäminen organisaatioon.

PostNord Strålfors käsittelee asiakkailtaan saamiaan henkilötietoja voidakseen tarjota erityyppisiä fyysisiä ja digitaalisia viestintäpalveluja.

PostNord Strålfors on varmistanut, että tekniset ja organisatoriset toimenpiteet vastaavat asetuksen vaatimuksia.

Säilytämme henkilötietoja asiakassopimuksen mukaisesti, ja vakiokäytäntönämme on päättää henkilötietojen käsittely ja poistaa kaikki tiedot kaikista lähteistä, kun sopimuksessa määritettyjen palvelujen tuottaminen on päättynyt.

PostNord Strålfors toimii henkilötietojen käsittelijänä ja käsittelee henkilötietoja asiakkaidemme eli rekisterinpitäjän puolesta. Suojaamme henkilötietosi sekä käsittelemme niitä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tietosuojaan liittyvät oikeutesi huomioon ottaen.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, tai haluaisit käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, ota yhteyttä yritykseen, jolle alun perin luovutit henkilötietojasi. Kyseinen taho välittää pyyntösi meille.

Saat lisätietoja PostNord Strålforsin tavasta käsitellä henkilötietoja tutustumalla yksityisyydensuojakäytäntöömme.

Jos sinulla on muuta kysyttävää yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta PostNord Strålforsilla, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan lähettämällä viesti seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: dpo.fi@stralfors.fi

Mikäli olet yritysasiakas, ota yhteyttä PostNord Strålforsin asiakaspalveluun tai asiakasvastaavaasi.

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta.