PostNord Strålforsin yksityisyydensuoja

PostNord Strålfors AB (jäljempänä ”PNSF”) suhtautuu vakavasti asiakkaidensa ja kaikkien niiden henkilöiden yksityisyydensuojaan, jotka vierailevat PNSF:n verkkosivustoilla tai sosiaalisen median kanavissa, ottavat yhteyttä PNSF:n asiakaspalveluun tai ovat muuten yhteydessä PNSF:ään.

Tavoitteenamme on tarjota käyttäjille varmuus siitä, että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan ja että heidän henkilötietojaan käsitellään asianmukaisesti. Otamme vastuun siitä, että PNSF:n käsittelemiä henkilötietoja käytetään ainoastaan asianmukaisiin tarkoituksiin ja että ne suojataan luvattoman pääsyn estämiseksi. PNSF noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella astuu toukokuussa 2018 voimaan uusi yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR[1]).

The GDPR at PostNord Strålfors

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö koskee yleisesti kaikkia PNSF:n digitaalisia kanavia. Mikäli jokin PNSF:n palveluehdoista sisältää yksityiskohtaisempia määräyksiä henkilötietojen käsittelystä PNSF:n digitaalisissa kanavissa, noudatetaan ensisijaisesti kyseisiä määräyksiä niiden palveluiden osalta, jotka kuuluvat ehtojen piiriin.

1. Mitä henkilötiedoilla ja henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti muiden tietojen yhteydessä yhdistää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja yhteystiedot, IP-osoitteet, tehdyt valinnat ja verkkokäyttäytyminen.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia henkilötietoihin kohdistettuja toimia. Tällaisia toimia ovat – riippumatta siitä, suoritetaanko ne automatisoidusti vai ei – tietojen kerääminen, rekisteröiminen, organisoiminen, jäsentäminen, tallentaminen, muokkaaminen tai muuttaminen, luominen, lukeminen, käyttäminen, luovuttaminen siirtämällä, jakamalla tai muulla tavoin, tarkistaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai hävittäminen.

2. Henkilötietojen käsittely PNSF:n toimesta

2.1 Millaisia henkilötietoja kerätään ja milloin ne poistetaan?

Kun vierailet digitaalisissa kanavissamme tai otat yhteyttä asiakaspalveluumme, voimme kerätä sinusta tietoja, kuten nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, tunnistamistiedot sekä PNSF:n tuotteiden ja palveluiden käyttämistä koskevat tiedot. Tarvittaessa käsitellään myös henkilötunnusta.

PNSF voi lisäksi kerätä teknistä tietoa niistä laitteista, joilla käytät PNSF:n digitaalisia kanavia, mukaan lukien  laitetunnus, verkkoselaimen tyyppi ja evästetiedot. Tässä kuvattua tietojen keräämistä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun ilmoitat henkilötietosi digitaalisissa kanavissamme saatavilla olevien erilaisten lomakkeiden kautta, olet yhteydessä PNSF:ään ja muihin tahoihin PNSF:n sosiaalisen median alustoilla, jätät palautetta yhteydenottolomakkeidemme kautta tai puhelimitse, lataat raportteja PNSF:n verkkosivuilta tai ilmoittaudut PNSF:n järjestämiin tapahtumiin.

PNSF voi myös kerätä anonyymejä demografisia tietoja, jotka eivät ole suoraan yhdistettävissä sinuun, kuten tietoa postinumerosta, iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Kun otat meihin yhteyttä asiakaspalvelutoimintojen kautta esimerkiksi reklamaation yhteydessä, käsittelemme yhteystietojasi sekä asiaasi koskevia tietoja.

Jos vierailet sosiaalisen median tileillämme tai otat meihin yhteyttä niiden kautta (LinkedInin ja Vimeon kaltaiset ulkoiset alustat), PNSF voi vastaanottaa profiiliasi ja alustalla käymääsi vuorovaikutusta koskevia tietoja kyseisen alustajan toimittajalta.

PNSF käyttää verkkosivustoillaan niin sanottuja evästeitä. Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten käytät kyseistä verkkosivustoa. Lisätietoa PNSF:n verkkosivustoillaan käyttämistä evästeistä on saatavilla alla olevassa kohdassa Tietoa evästeistä.

Käsittelemme henkilötietoja vain siihen asti, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus on täyttynyt tai kunnes PNSF:n lailliset velvollisuudet on täytetty.

2.2 Missä tarkoituksissa henkilötietoja käsitellään?

 1. PNSF tai sen alihankkijat käsittelevät henkilötietoja, joita sinusta kerätään käyttäessäsi PNSF:n digitaalisia kanavia, seuraavia tarkoituksia varten:
 2. Tilaamiesi tuotteiden ja palveluiden toimittaminen sekä kanssasi solmimamme sopimuksen hallinta.
 3. Yhteydenpito kanssasi asiakaspalvelumme, sähköpostilomakkeidemme ja sosiaalisen median tiliemme kautta.
 4. Markkinointitarkoitukset, mukaan lukien postitse, sähköpostitse ja tekstiviestinä/multimediaviestinä toteutettava markkinointi (jonka voit estää napsauttamalla jokaisessa sähköpostiviestissä tai tekstiviestissä/multimediaviestissä ilmoittamaamme linkkiä).
 5. Tilastotietojen kerääminen digitaalisten kanaviemme ja niiden palveluiden käytöstä.
 6. Digitaalisten kanaviemme ja niiden perustana toimivien digitaalisten alustojen ylläpitäminen, kehittäminen, testaaminen ja parantaminen.

2.3 Oikeusperusta ja henkilötietojen käsittelyn oikeutetut tarkoitukset
PNSF käsittelee henkilötietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käsittelemme henkilötietojasi, kun se on välttämätöntä kanssasi tekemämme sopimuksen kannalta, vastataksemme asiakaspalvelupyyntöösi tai kun meillä on henkilötietojesi käsittelyyn jokin muu oikeutettu peruste, kuten digitaalisten kanaviemme kävijöille suunnattu markkinointi tai digitaalisten kanaviemme kehittäminen. Mikäli PNSF käsittelee henkilötietojasi sellaista tarkoitusta varten, joka voimassa olevan lainsäädännön mukaan edellyttää suostumustasi, varmistamme suostumuksesi etukäteen pyytämällä sinua napsauttamaan valintaruutua.

3. Henkilötietojen suojaaminen

PNSF ylläpitää korkeaa turvallisuuden tasoa henkilötietojesi käsittelyssä sekä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin turvallisuustoimenpiteisiin suojatakseen henkilötietojasi asiattomalta pääsyltä, muuttamiselta, levittämiseltä tai hävittämiseltä.

4. Henkilötietojen luovuttamista koskevat rajoitukset

PNSF voi valtuuttaa ulkoisia yhteistyökumppaneita (toimittajia) suorittamaan toimeksiantoja PNSF:lle, esimerkiksi tuottamaan IT-palveluita tai auttamaan markkinoinnissa, analysoinnissa tai tilastoinnissa. Osana näiden palveluiden suorittamista PNSF:n yhteistyökumppaneilla, niin EU:n ja ETA:n sisällä kuin niiden ulkopuolella, voi olla pääsy henkilötietoihisi. Yritykset, jotka käsittelevät henkilötietoja PNSF:n puolesta, allekirjoittavat aina sopimuksen PNSF:n kanssa, jotta henkilötietojesi korkea suojaustaso voidaan varmistaa myös yhteistyökumppaneidemme osalta. EU:n/ETA:n ulkopuolella toimivien yhteistyökumppaneiden osalta ryhdytään erityisiin suojaustoimenpiteisiin. Tällaisiin lukeutuvat esimerkiksi sopimukset, jotka sisältävät tiedonsiirtoa koskevia standardoituja mallilausekkeita, jotka Euroopan komissio on laatinut ja jotka ovat saatavilla komission verkkosivuilta.

PNSF voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten poliisille tai muulle viranomaiselle, jos kyse on rikoksen selvittämisestä tai jos olemme muuten velvoitettuja luovuttamaan kyseiset tiedot lain tai viranomaispäätöksen nojalla.

PNSF ei luovuta henkilötietojasi missään muussa kuin tässä kohdassa 4 kuvatussa tarkoituksessa.

5. Ulkoiset linkit

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö koskee sellaisia tietoja sinusta, joita PNSF käsittelee osana digitaalisia kanaviaan. PNSF:n verkkosivustot voivat sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille tai palveluihin, joita me emme valvo. Mikäli siirryt ulkoiselle verkkosivustolle tällaisen linkin kautta, suosittelemme, että tutustut kyseistä sivustoa koskevaan henkilötietokäytäntöön ja evästekäytäntöön.

6. Oikeus tietoon ja oikeus valituksen tekemiseen

Sinulla on voimassa olevan henkilötietolainsäädännön nojalla oikeus milloin tahansa pyytää nähtäväksi sinusta käsiteltävät henkilötiedot, pyytää virheellisten tietojen oikaisemista, pyytää, että PNSF lopettaa henkilötietojesi käsittelyn ja poistaa ne, pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, harjoittaa oikeuttasi tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä kieltää henkilötietojesi käsittely. Ota tällaisessa tapauksessa yhteyttä PNSF:ään kohdassa 8 ilmoitettuun osoitteeseen.

Sinulla on myös oikeus tehdä milloin tahansa valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti.

7. Lapsia koskevien henkilötietojen käsittely

PNSF:n digitaalisia kanavia ei ole suunnattu lapsille, eikä PNSF siksi tietoisesti kerää lapsia koskevia henkilötietoja. Jos saat lapsesi huoltajana tietoosi, että lapsesi on ilmoittanut henkilötietoja PNSF:lle, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä kohdassa 8 ilmoitettuun osoitteeseen voidaksesi käyttää oikeuttasi esimerkiksi tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen.

8. Yhteystiedot

PostNord Strålfors AB on rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä osana PNSF:n digitaalisia kanavia. Huomaathan, että tämä ei koske sellaisia henkilötietoja, joita PNSF käsittelee asiakkaidensa puolesta esimerkiksi silloin, kun asiakas on tilannut PNSF:ltä palvelun, jonka PNSF toimittaa.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten PNSF käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen dpo.fi@stralfors.fi

tai postitse osoitteeseen

PostNord Strålfors AB
Att: Data Protection Officer
SE-105 00 Stockholm, Sweden

9. Yksityisyydensuojakäytännön muuttaminen

PNSF voi tehdä ajoittain muutoksia tähän yksityisyydensuojakäytäntöön. Yksityisyydensuojakäytännön uusin versio on aina saatavilla PNSF:n verkkosivustoilta.


Tietoa evästeistä

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan verkkosivustolla vierailevan käyttäjän tietokoneelle tai muulle vastaavalle laitteelle, esimerkiksi älypuhelimeen, sekä noudetaan myöhemmin samalta laitteelta. Eväste tallennetaan sellaisiin tiedostoihin, joita tietokoneen verkkoselain tai muu vastaava ohjelma käyttää. Evästeiden tarkoituksena on parantaa verkkosivuston käytettävyyttä.

PNSF käyttää evästeitä seuratakseen, miten sen verkkosivuja käytetään, jotta se voi parantaa sivujensa sisältöä ja käyttäjäkokemusta. Lisäksi PNSF käyttää sovellusevästeitä tietyissä PNSF:n digitaalisissa kanavissa tallentaakseen tietoa väliaikaisesti.

Lisätietoa evästeistä on saatavilla osoitteesta youronlinechoices.com/fi.

Evästeet PNSF:n verkkosivustoilla ("Verkkosivustot")

Emme tallenna evästeiden avulla mitään henkilötietoja, eikä evästeiden sisältämiä tietoja ole mahdollista yhdistää sinuun. Käytämme väliaikaisia evästeitä, jotka poistetaan heti, kun poistut sivuiltamme, sekä pysyviä evästeitä, joita käytetään seuraamaan, kuinka moni vierailija palaa verkkosivustolle.

Kyseisiä evästeitä ovat:

Google Analytics
Google Analytics -evästeitä käytetään keräämään tietoa siitä, miten verkkosivustoa käytetään. PNSF käyttää näitä tietoja ainoastaan voidakseen parantaa sivustonsa sisältöä ja käyttäjäkokemusta.

Kyseisiä evästeitä ovat:

 • _ga
 • _gat
 • _gid

Hotjar
Hotjar (Tracking Code) (ensimmäisen osapuolen eväste) on eväste, jota käytetään luomaan anonyymiä tilastotietoa, jonka avulla PostNord voi mukauttaa verkkosivustoaan käyttäjille sopivaksi ja tarjota paremman käyttäjäkokemuksen. Lue lisää Hotjar (Tracking Code) -evästeistä ja siitä, miten voit estää Hotjar-evästeiden käytön.

Kyseisiä evästeitä ovat:

 • _hjIncludedInSample
  Säilytysaika 1 vuosi

Dealfront
Dealfront-ohjelma asettaa seuraavat evästeet vierailijan selaimeen:

 • _lfa
  • Vanhenee 1 vuoden kuluttua
 • _lfa_consent
  • Jos verkkosivustosi on ottanut Dealfrontin suostumushallinnan käyttöön (Consent Manager Support), vierailijan suostumuksen tila tallennetaan tähän evästeeseen.
  • Vanhenee 2 vuoden kuluttua
 • _lfa_test_cookie_stored
  • Eväste, jota käytetään vain väliaikaisesti tarkistamaan, tukeeko selain evästeitä vai ei. Tämä eväste saattaa näkyä suostumuksen hallintaevästeskannerissa (Cookie Scanner).
  •  Vanhenee välittömästi
 • _lfa_expiry
  • Paikallinen tallennusmuuttuja, joka tallentaa selaimeen LocalStorageen tallennetun Dealfront-asiakastunnuksen keston.
   PNSF saa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn Dealfrontin kautta.

Laitteesi evästeistä (cookie) kerättyjä henkilötietoja käsitteleviä tietoja käsittelee Dealfront. Dealfront on yritys, joka tarjoaa liidien tunnistamista ja jolla on toimistot Karlsruhessa Saksassa ja Helsingissä.

PostNord Strålfors käyttää Dealfront-palvelua keräämään istunnon aikana tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoja sekä tunnistamaan verkkosivulla käyvien yritysten nimiä. PNSF käyttää näitä tietoja parantaakseen sivustonsa sisältöä ja käyttäjäkokemusta.

Dealfrontin tämän tarkoituksen saavuttamiseksi keräämät ja käyttämät tiedot ovat tietoja verkkotunnuksesta, sijainnista ja IP-osoitteesta, josta vierailit PostNord Strålforsin verkkosivustolla. Dealfrontin evästeiden keräämät tiedot sisältävät vain yritystason tietoja.

Täydelliset tiedot Dealfrontsin henkilötietojen käsittelystä löydät heidän tietosuojakäytännössään.

Voit peruuttaa suostumuksesi kyseiselle käsittelylle milloin tahansa. Tällainen peruutus voidaan tehdä joko ottamalla yhteyttä meihin tai ottamalla suoraan yhteyttä Dealfrontiin.

Verkkojärjestelmä EPiServer
Kyseisiä evästeitä ovat:

 • ASP.NET SessionId
  Istuntoevästeet

Tätä evästettä käytetään keräämään istunnon aikana tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää Verkkosivustoja. PNSF käyttää näitä tietoja ainoastaan voidakseen parantaa sivustonsa sisältöä ja käyttäjäkokemusta.

Tässä on kuvattu Verkkosivustoilla käytettäviä evästeitä. Mikäli Verkkosivustoilla on linkkejä muille evästeitä käyttäville sivustoille, niitä ei huomioida tässä.

Evästeiden käytön hyväksyminen
Henkilöille, jotka käyttävät evästeitä sisältäviä verkkosivustoja/sovelluksia, on ilmoitettava, että verkkosivusto/sovellus käyttää evästeitä, ja tarjottava tietoa siitä, miten evästeitä käytetään. Käyttäjiltä on myös saatava suostumus evästeiden käytölle. Voit itse ilmoittaa, hyväksytkö evästeiden käytön vai et. Useimmat verkkoselaimet tallentavat evästeet automaattisesti, mutta selaimen asetuksia on mahdollista muuttaa. Selaimen asetuksissa voit valita, mitkä evästeet sallitaan, estetään tai poistetaan. Mikäli verkkoselaimesi (tai muu vastaava verkkosivustoilla vierailemiseen käytetty ohjelma) on asetettu sallimaan evästeet Verkkosivustoilla vieraillessasi, sinun katsotaan antaneen suostumuksesi evästeiden käytölle.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä Verkkosivustoilla vieraillessasi, voit joko estää evästeet verkkoselaimesi asetuksissa tai lopettaa Verkkosivustojen käyttämisen. Jos estät evästeet verkkoselaimesi asetuksissa, Verkkosivustojen palvelut ja toiminnot eivät välttämättä toimi tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lisää Yksityisyydensuojasta

Seloste tallentavan kameravalvontajärjestelmän käsittelytoimista


[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antama asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

The GDPR at PostNord