LOfavørs: ”Ohjelma on tehtävä tutuksi kaikille jäsenille”

Sparebanke1_Heidi Myhr_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Haaste

LOfavørin suurin haaste tällä hetkellä on tehdä etuohjelman sisältö tutuksi kaikille LO:n jäsenille.
– Vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan vain kolmannes LO:n jäsenistä tuntee ohjelman sisällön, kertoo SpareBank 1:n johtajana toimiva Heidi Myhr, joka vastaa LO-ammattijärjestön jäsenille tarkoitetusta LOfavør-etuohjelmasta.

Tutkimuksen mukaan jäsenet myös pitivät LOfavørin tarjontaa hieman epämääräisenä.
– Voimme lisätä tarjontamme houkuttelevuutta tarjoamalla jäsenille enemmän toistuvia tuotteita. Ohjelmaa on laajennettu sitä mukaa kuin LOfavør on kasvanut, mutta olemme vasta viime aikoina alkaneet miettiä ohjelmaa ja sen sisältöä kokonaisvaltaisemmin.

Kaikkien LOfavør-ohjelmaan sisältyvien tuotteiden on vastattava LO:n eettisiä sääntöjä.
– Mietimme myös, miten voimme kasvaa edelleen. Analysoidessamme kilpailijoitamme totesimme, että ohjelmamme on sisällöltään laajin, mutta  kilpailu on tiettyjen tuotteiden osalta kovaa. Visionamme on olla Norjan paras etuohjelma vuonna 2013.

Ratkaisu

LO:n uudet jäsenet saavat tietoa LOfavørin tarjonnasta ensimmäisessä jäsenlähetyksessään. Samat tiedot liitetään uuden jäsenkortin sisältäviin lähetyksiin, jollaisia jäsenet saavat kolmen vuoden välein.

– Jäsenemme eivät kuitenkaan saa varsinaisia lähetyksiämme tarpeeksi usein.
LOfavør on sen vuoksi laatinut toimintasuunnitelman ohjelmasta tiedottamista varten. Suunnitelma sisältää kolme selkeää vaihetta:

1) ohjelman kehittäminen ja strategiasuunnitelman laatiminen
2) tiedotus kaikille jäsenille
3) massaviestintä.

– Aloitamme aivan alusta. Voidaksemme tiedottaa etuohjelmasta mahdollisimman monille meidän on aloitettava organisaation alimmalta tasolta. Meidän tehtävänämme on tukea eri puolilla maata toimivia paikallisten ammattiyhdistysten edustajia. He voivat kertoa ohjelmasta kollegoilleen ja jakaa kiinnostuneille siitä kertovia yksinkertaisia esitteitä. Lisäksi voimme tiedottaa LOfavøristä ammattiliittojen jäsenlehdissä.

Voimme esitellä ohjelmaa laajemmin vasta, kun olemme kertoneet siitä ensin yleisesti.
– Massaviestintä ei tuota tulosta ennen kuin vastaanottajat ovat tietoisia olemassaolostamme. Siinä vaiheessa aiomme panostaa esimerkiksi ilmoitteluun päivälehdissä tai radiossa. Pyrimme sillä tavoin löytämään paljon uusia jäseniä, jotka eivät vielä tunne meitä, Heidi Myhr sanoo.

Tulos

Käynnistimme mittavan kampanjamme vasta ihan äskettäin emmekä ole vielä ehtineet nähdä kovinkaan suurta eroa aikaisempaan nähden. Pohjatyöt on kuitenkin tehty ja jatkamme nyt tästä eteenpäin.

SpareBank 1 hoitaa LOfavørin jäsentietokantaa ja Strålfors PostNord vastaa jäsenkorttien tuotannosta sekä niiden ja LOfavøria koskevien tietojen lähettämisestä LO:n jäsenille. Strålfors PostNord huolehtii myös laskuhotellista ja elektronisesta arkistosta. Jäsenrekisterit eivät ole julkisia ja niille on sen vuoksi asetettu tiukat turvallisuusvaatimukset. SpareBank 1 on tästä syystä yhdessä Strålfors PostNordin kanssa analysoinut toiminnan riskit ja sovittanut sen jälkeen tuotannon siten, että se vastaa kaikkia vaatimuksia.

Tulevaisuus

Tiedonkulku LO-liittojen, SpareBank 1:n ja Strålfors PostNordin välillä on monipuolista ja Heidi Myhr on havainnut muutamia puutteita, joiden hän toivoo korjaantuvan tulevaisuudessa.

– Ammattiliitot ovat mm. melko huonoja päivittämään tietokantojaan. Ne myös unohtavat lähettää toisilleen tietoja jäsenistä, jotka vaihtavat työpaikkaa ja sen vuoksi myös ammattiliittoa.
Hän toivoisi, että ammattiliitot käyttäisivät online-järjestelmää, jonka avulla kaikki asianosaiset voisivat saada päivitetyt tiedot päivittäin.

– Online-järjestelmässä uudet jäsenet voisivat ilmoittautua ohjelmaan suoraan verkossa. Saisimme siten uuden jäsenen tiedot välittömästi ja voisimme lähettää ne edelleen Strålfors PostNordille, joka voisi tulostaa ja lähettää hänelle jäsenkorttikirjeen. Tällöin myös osoitteen, sähköpostiosoitteen ja kännykkänumeron muuttaminen hoituisi automaattisesti.