Vastuullinen liiketoiminta

Kaikki markkinatoimintamme on sisäisten sääntöjen, liiketoimintakäytäntöjen ja markkina-alueellamme sovellettavan lainsäädännön mukaista.

sustainability-09.jpg

Toimintaperiaatteissamme määritellään konsernin keskeiset toimintasäännöt niille alueille, jotka ovat meille erityisen tärkeitä kestävien liiketoimintakäytäntöjen takaamiseksi. PostNordilla on nollatoleranssi lahjontaan ja muihin korruption muotoihin, kuten rahanpesuun. Kaikkien markkina-/edustustoimien on oltava sisäisten sääntöjen, liiketoimintakäytäntöjen ja markkina-alueillamme sovellettavan lainsäädännön mukaisia.

Sääntöjenmukaisuus

PostNord noudattaa kaikkia asianmukaisia kirjanpito- ja raportointisäännöksiä. Noudatamme muun muassa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (ifrs.com) ja kestävyysraporttimme on Global Reporting Initiative -ohjeiston mukainen (GlobalReporting.org).

Ilmiantojärjestelmä

Yksi tapa, jolla PostNord tutkii sääntöjen noudattamista, on ilmiantoihin (whistleblowing) tarkoitettu erityinen raportointimenettely. Sen avulla on mahdollista tehdä nimettömiä ilmoituksia epäilyistä ja tietyntyyppisistä rikkomuksista.

Lainmukaisuus

PostNordilla on nollatoleranssi lahjontaan ja muihin korruption muotoihin, kuten rahanpesuun. Kaikkien markkina-/edustustoimien on oltava sisäisten sääntöjen, liiketoimintakäytäntöjen ja markkina-alueillamme sovellettavan lainsäädännön mukaisia.