Vastuullisuutta toteuttamassa

Me välitämme. Kun integroimme vastuullisuusnäkökohtia liiketoimintaamme, siitä hyötyvät niin asiakkaat, työntekijät ja omistajat kuin koko yhteiskunta.

Lue lisää
Sustainability_Miljomassigt-ansvar_16-9.jpg

Vastaamme tarpeisiisi ja ympäristövaatimuksiisi

Teemme jatkuvaa työtä ympäristövaikutuksemme vähentämiseksi. Yleisen ympäristötavoitteen mukaan fossiilisista polttoaineista on tarkoitus luopua vuoteen 2030 mennessä.

sustainability-13.jpg

Yhteiskuntavastuu

Olemme aktiivisesti mukana edistämässä positiivisia muutoksia yhteisöissä, joissa harjoitamme toimintaamme. Keskitymme muutamaan merkittävään hankkeeseen, jotka kohdistuvat ensisijaisesti liikuntaan ja kulttuuriin sekä lasten tukemiseen.

sustainability-09.jpg

Vastuullinen liiketoiminta

Kaikki markkinatoimintamme on sisäisten sääntöjen, liiketoimintakäytäntöjen ja markkina-alueellamme sovellettavan lainsäädännön mukaista.

sustainability-12.jpg

Vastaamme tarpeisiisi ja laatuvaatimuksiisi

Ylittääksemme asiakkaidemme odotukset käymme jatkuvaa vuoropuhelua heidän kanssaan. Lisäksi mittaamme tyytyväisyyttä säännöllisesti.

sustainability-11.jpg

Vastuullinen työnantaja

PostNord Strålfors on osa PostNordia, joka on yksi Pohjoismaiden suurimmista työnantajista, minkä vuoksi kannamme vastuuta siitä, että voimme tarjota henkilökohtaista kehitystä edistävän, turvallisen ja hyvän työpaikan.

sustainability-16.png

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK on ottanut käyttöön ohjelman, joka muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta. PostNord Strålforsin kannalta keskeisimmät tavoitteet ovat 5, 7, 8, 11 ja 13.

”Vastuullisen liiketoiminnan harjoittaminen on ensiarvoisen tärkeää niin maapallolle kuin omalle menestyksellemme. Se vaikuttaa toimintaan kaikilla tasoilla.”

YK määrittelee kestävyyden kyvyksi elää maapallon luonnonvarojen varassa tulevaisuutta vaarantamatta. Ilmastonmuutos on tosiasia, joka vaatii meiltä kaikilta toimenpiteiltä sekä prosessiemme to toimintatapojemme uudelleenarviointia.

Tulevina vuosina suurimpia menestyjiä ovat ne yritykset, jotka sopeutuvat muutoksiin parhaiten.

Teemme jatkuvaa työtä vähentääksemme ympäristöjalanjälkeämme. Kestävän liiketoiminnan harjoittaminen ei hyödytä ainoastaan meitä, vaan siitä on hyötyä myös asiakkaillemme, joista monella on korkealle asetetut ympäristötavoitteet.

Innovaatiot saavat aikaan muutoksen

Lanseerasimme kloorittoman Strålfors noll -paperin jo vuonna 1988 vähentääksemme kemikaalien käyttöä ja saimme joutsenmerkin (Nordic Ecolabel) yhtenä ensimmäisistä yrityksistä vuonna 1997.

Uskomme, että älykkäämmät ja tehokkaammat viestintäpalvelut muodostavat perustan puhtaammalle tulevaisuudelle. Voimme jo nyt nähdä, miten digitalisaatio ja pienentyneet tulostusmäärät ovat vähentäneet asiakkaillemme aiheutuvaa ympäristövaikutusta.

Tavoitteemme

Teemme jatkuvaa työtä ympäristövaikutuksemme vähentämiseksi. Yleisen ympäristötavoitteen mukaan fossiilisista polttoaineista on tarkoitus luopua vuoteen 2030 mennessä.

Vuosi- ja kestävyysraportti 2022

Lue lisää kestävistä toimintatavoistamme. PostNordin kestävyysraportti sisältää sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen suorituskyvyn näkökulmia sekä keskeisiä aiheita vuodelta 2022.

Lataa raportti
Sustainability-report-2022.jpg