Sertifikaatit

PostNord Strålfors noudattaa kussakin maassa voimassa olevia lakeja ja vaatimuksia. Näiden vähimmäisvaatimusten lisäksi eri yksiköillä on erilaisia, niiden omaa toimintaa sääteleviä asiakaskohtaisia vaatimuksia ja standardeja.

Löydät PostNord Strålforsin erityyppisiä toimintoja koskevat keskeiset sertifikaatit alta.

Sertifikaatti Suomi Norja Tanska Ruotsi
ISO 9001 X X X X
ISO 14001 X X X X
ISO 27001 X X X** X*
Nordic Ecolabel License X X   X
Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System       X
FSC Certificate       X

* Ljungbyn, Rosersberg, Malmö-yksikölle Ruotsissa
** Input Management -toiminnoille Tanskassa

ISO 9001 on kansainvälisesti hyväksytty laadunhallintastandardi. ISO 9001 -standardissa on kahdeksan periaatetta: johtajuus ja johdon vastuu, asiakassuuntautuneisuus, prosessimainen toimintamalli, järjestelmäkeskeinen johtaminen, työntekijöiden sitoutuminen, tosiasioihin perustuva päätöksenteko, molemminpuolista hyötyä tuottavat suhteet toimittajiin ja sidosryhmiin sekä jatkuva parantaminen (sertifikaatti).

ISO 14001 on kansainvälisesti hyväksytty ympäristönhallintastandardi. Sertifiointi osoittaa, että toimimme aktiivisesti minimoidaksemme ympäristövaikutuksemme ja että teemme jatkuvaa työtä ympäristön hyvinvoinnin eteen (sertifikaatti).

ISO 9001 ja ISO 14001, liite nro 2517 on luettelo sertifikaattiin sisältyvistä yksiköistä (sertifikaatti).

ISO 27001 -sertifikaatti on myönnetty Suomen ja Norjan lisäksi Ljungbyn-yksikölle Ruotsissa sekä Input Management -toiminnoille Tanskassa. Standardi on kehitetty tietoturvallisuuden toteuttamista, ylläpitoa ja parantamista koskevien vaatimusten määrittelyä varten. Standardin keskeisimpiä osa-alueita ovat luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus (Confidentiality, Integrity, Availability). Tätä kutsutaan usein CIA-malliksi. Riskit ja riskienhallinta ovat keskeinen ja tärkeä osa standardia (certificate in English).

ISO 27001, liite nro 2573 on luettelo sertifikaattiin sisältyvistä yksiköistä (sertifikaatti).

Pohjoismainen ympäristömerkki eli joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristöstandardi, joka takaa tuotteiden ja palvelujen ympäristöystävällisyyden koko niiden elinkaaren ajan aina raaka-aineesta jätteeksi sekä asettaa niiden toimivuutta ja laatua koskevia vaatimuksia - Ljungby (certificate in English), Rosersberg (certificate in English), Vantaa (certificate in English).

Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System on hankintayksikköjen esikarsintajärjestelmä (certificate in English).

FSC-sertifikaatti on riippumaton kansainvälinen jäsenorganisaatio. FSC kannustaa oman sertifiointijärjestelmänsä kautta maailmanlaajuisesti sellaiseen metsätalouteen, joka ottaa huomioon ympäristön ja on yhteiskunnalle hyödyllistä ja taloudellisesti kestävää (certificate in English).