Asiakkaidemme tyytyväisyys on tärkein mittarimme

Meidän tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme alamme parasta palvelua. Toimintamme on asiakaslähtöistä. Siksi asiakkaidemme antama palaute onkin tärkeä tapamme paitsi mitata – myös ohjata – toimintaamme, ratkaisuitamme ja asiantuntijuuttamme. 

Asiakastyytyväisyyskyselymme

Mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä erilaisilla kyselyillä. Pysymme asiakkaidemme "pulssilla" reaaliaikaisella CSAT-kyselyllä, ja syvemmälle pureudumme vuosittain toteutettavalla CVI-kyselyllä. CVI-kyselyn yhteydessä mittaamme myös NPS-suositteluindeksimme. PSAT-kysely mittaa onnistumistamme projekteissa asiakkaiden kanssa.

Pääset alla tutustumaan eri kyselyihimme tarkemmin – ja myös tarkastelemaan tuloksiamme!

CSAT

Customer Satisfaction (CSAT) -pulssikysely on reaaliaikainen tapamme mitata sitä, kuinka hyvin huolehdimme asiakkaidemme päivittäisistä asioista. Asiakkaamme saa satunnaisesti palvelutilanteen jälkeen kyselyn, jossa häntä pyydetään arvioimaan saamansa asiakaspalvelu asteikolla 1–5.  Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus antaa sanallista avointa palautetta.

Keskiarvotulos ajalta: 1.9.2022 – 31.8.2023

4,8

 

4,7

PSAT

Project Satisfaction (PSAT) -kysely on tapamme mitata sitä, miten onnistumme projektiemme hoidossa. Kysely lähetetään asiakkaan projektitiimille projektin päättymisen jälkeen, ja siinä pyydetään arvioimaan projektin toimivuutta kokonaisuudessaan asteikolla 1–5. Samassa kyselyssä kerätään myös tarkempaa tietoa projektin eri osa-alueisiin liittyen, ja lisäksi vastaajalla on mahdollisuus antaa avointa palautetta.

Keskiarvotulos ajalta 1.4.2022 – 31.8.2023

 

CVI

Customer Value Index (CVI) -asiakastyytyväisyysmittaus on ulkopuolisen toimijan tekemä kyselytutkimus, joka toteutetaan vuosittain. CVI-luku perustuu kolmeen kokonaisuuteen koskien asiakkaidemme yleistä tyytyväisyyttä, kykyämme kohdata heidän odotuksensa ja vertautumistamme täydelliseen kumppaniin. CVI-tuloksien tulkinta:

  • Korkea tulos 75–100
  • Keskivertotulos 60–74
  • Alhainen tulos 0–59

Kysely toteutettiin 1.3.2023 – 24.3.2023

84

 

65

NPS

Customer Value Index -kyselyn yhteydessä toteutamme vuosittain myös Net Promoter Score (NPS) -suositteluindeksimittauksen. NPS-tulos perustuukin kysymykseen Kuinka todennäköisesti suosittelisit? Kysymykseen vastataan 11 pisteen skaalalla. NPS-tuloksen skaala on -100 – 100. Vastaajat määritellään vastauksen perusteella kolmeen eri ryhmään:

  • Suosittelijat (9–10)
  • Passiiviset (7–8)
  • Arvostelijat (0–6)
 

Lainauksia asiakkailtamme

Strålfors oli paremmin "kartalla" asiakkaansa asioista kuin asiakas itse.. :)

Olen saanut aina oikein ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua asiakaspalvelustanne!

Asiat hoituivat erinomaisesti ja riittävä kommunikointi piti asiakkaan mukavasti ajan tasalla.

Yhteistyö kanssanne on mutkatonta ja toimivaa. Vastauksia saa myös aina todella nopeasti oli tilanne mikä tahansa. Kiitos!

Nopeaa toimintaa, homma toimii.

Hei, teiltä tulee hienosti tieto virhetilanteista.

Teiltä saa aina kunnon vastauksen.

Kaikki sujui suunnitellusti ja sovitussa aikataulussa.

 

Ota yhteyttä!

Haluatko liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon?

PostNord Strålfors auttaa isoja ja pieniä yrityksiä vahvistamaan asiakasuskollisuutta tehokkailla viestintäratkaisuilla kaikissa loppuasiakkaan käyttämissä kanavissa. 

Jukka Leivonen, Manager of Partnerships & New Sales
jukka.leivonen@stralfors.fi
0400 820 110

Jukka Leivonen vastaa laskunvälityksen kumppanuuksistamme – ota yhteyttä