Näkemyksemme yhteiskuntavastuusta ja kestävyydestä

Näkemyksemme yhteiskuntavastuusta ja kestävyydestä

Pyrimme pienentämään ilmastovaikutustamme. Ilmastotavoitteidemme mukaisesti hiilijalanjälkemme on pienentynyt vuosikymmenen aikana yli 50 prosenttia. Tavoitteemme on olla fossiilivapaa vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi työskentelemme jatkuvasti kestävän kehityksen parissa useilla eri osa-alueilla.

Kannamme sosiaalista vastuuta. Tuemme urheilun ja kulttuurin hankkeita, erityisesti lapsia ja nuoria hyödyttäviä järjestöjä.

Teemme vastuullisia kauppoja. Meillä on nollatoleranssi lahjuksia ja muita korruption muotoja kohtaan. Markkinoinnin ja myyntityön on oltava toimintaperiaatteidemme ja liiketapojemme mukaisia ja niissä noudatetaan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Työskentelemme turvallisten työolojen varmistamiseksi. Muun muassa terveyden, turvallisuuden, ympäristön, työlainsäädännön ja ihmisoikeuksien sekä korruption torjunnan osalta asetamme tiukat vaatimukset koko toimitusketjulle ja valvomme näiden vaatimusten noudattamista.

Toiminnan johtaminen kestävään suuntaan vahvistaa paitsi meidän myös asiakkaidemme kilpailukykyä.

Lue lisää uramahdollisuuksista PostNord Strålforsilla

Meet-our-people_16-9_221206.jpg

Tutustu työntekijöihimme

Kuule suoraan työntekijöiltämme, millaista on työskennellä PostNord Strålforsilla.

Vacancies-2022_16-9.jpg

Avoimet työpaikat

Tervetuloa hakemaan PostNord Strålforsin avoimia työpaikkoja.

Sustainability_16-9.jpg

Kestävää toimintaa

Me PostNord Strålforsilla välitämme. Kestävyysnäkökohtien integroiminen koko toimintaamme on hyväksi asiakkaille, työntekijöille, omistajille ja yhteiskunnalle.