Accountable, Brave & Committed – nämä periaatteet ohjaavat kaikkea työtämme

Accountable, Brave & Committed – nämä periaatteet ohjaavat kaikkea työtämme

Meillä kaikki osoittavat johtajuutta riippumatta siitä, johdammeko muita, omaa työtämme vai projekteja. Menestyksemme on jokaisen työntekijän antaman panoksen summa, jota ohjaa ABC Leadership eli johtajuuden kulmakivet.

Olemme vastuullisia (Accountable) – olemme selkeitä ja otamme vastuun niin yksityiskohdista kuin laajemmista kokonaisuuksista. Sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Huomioimme kaikessa henkilöstön ja asiakkaiden näkökulman.

Olemme rohkeita (Brave) – olemme suoraselkäisiä ja luotamme toisiimme. Uskallamme haastaa nykytilan ja mahdollistamme siten henkilöstön sekä liiketoiminnan kehityksen. Seisomme tehtyjen päätösten takana vaikeissakin tilanteissa.

Olemme sitoutuneita (Committed) – johdamme sitoutuneesti liiketoimintaa, joka on jatkuvassa muutoksessa. Ongelmatilanteissa haemme ratkaisuja, emme syyllisiä. Kuuntelemalla, kehittämällä ja antamalla palautetta luomme osallistavan työpaikan, jossa vallitsee hyvä työilmapiiri ja jossa voidaan hyvin.

Lue lisää uramahdollisuuksista PostNord Strålforsilla

Meet-our-people_16-9_221206.jpg

Tutustu työntekijöihimme

Kuule suoraan työntekijöiltämme, millaista on työskennellä PostNord Strålforsilla.

Vacancies-2022_16-9.jpg

Avoimet työpaikat

Tervetuloa hakemaan PostNord Strålforsin avoimia työpaikkoja.

Sustainability_16-9.jpg

Kestävää toimintaa

Me PostNord Strålforsilla välitämme. Kestävyysnäkökohtien integroiminen koko toimintaamme on hyväksi asiakkaille, työntekijöille, omistajille ja yhteiskunnalle.