Whistleblower järjestelmä

Monilla yrityksillä on niin sanottu whistleblowing-ilmoituskäytäntö, jolla voi ilmoittaa johtavassa asemassa olevan henkilön tekemästä vakavasta rikoksesta. Myös PostNordilla on tällainen käytäntö.

Whistleblowing-käytännön avulla työntekijät voivat ilmoittaa rikollisista menettelyistä, joita johtavassa asemassa olevien henkilöiden tai avainhenkilöiden epäillään harjoittaneen, hyväksyneen tai tietoisesti katsoneen läpi sormiensa.

Johtavassa asemassa olevalla henkilöllä tarkoitetaan seuraavia:

  • PostNord-konsernin hallituksen jäsen
  • PostNord-konsernijohdon jäsen
  • Konsernijohdossa olevalle henkilölle raportointivastuussa oleva henkilö
  • PostNord-konsernin tytäryhtiön toimitusjohtaja

Avainhenkilöllä tarkoitetaan työntekijää, joka voi itsenäisesti tehdä ratkaisevia päätöksiä yrityksen puolesta. Seuraavat ovat esimerkkejä menettelyistä, joihin voi soveltaa whistleblowing-ilmoituskäytäntöä:

  • Talousrikollisuus, kuten lahjukset, lahjontayritykset, petokset ja väärennökset
  • Merkittävät puutteet työpaikan turvallisuudessa
  • Ympäristösääntöjen rikkominen huomattavalla tavalla ja ympäristön saastuttaminen
  • Vakavat syrjintä- ja häirintätapaukset

Ilmoituskäytäntöä voivat hyödyntää PostNord-konserniin kuuluvien pohjoismaisten yritysten työntekijät sekä asiakkaat, toimittajat ja muut osapuolet, joilla on kytkös näihin yrityksiin. Käytäntö noudattaa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

Ilmoituskäytäntö on saatavilla verkkoportaalissa osoitteessa postnord.whistleblowernetwork.net.

Muuntyyppisissä virhe-, reklamaatio- ja rikostapauksissa voit aina ottaa yhteyttä PostNordin asiakaspalveluun.


Tämän sivun tiedot julkaistiin alun perin PostNordin verkkosivuilla:
postnord.com/about-us/whistleblower-system