Suomi.fi

business-integration-management (002).jpg

Suomi.fi viestit

Suomi.fi-viestit on turvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon, viranomaisten ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Organisaatiot voivat lähettää viestien liitteenä myös päätöstietoja ja muita dokumentteja. Vastaanottaja voi olla yksityishenkilö tai yritys (tunnistautuneella oltava nimenkirjoitusoikeus). Vastaanottaja voi myös itse lähettää viestejä ja liitetiedostoja, jos organisaatio sallii.

Mahdollisuus lähettää ja kuluttajalle ottaa vastaan viesti-ilmoituksia mm.

  •  Äänioikeudesta
  • Veroasioista
  • Viranomaisten myöntämistä asiakirjoista

Suomi.fi palvelu korvasi Kansalaisen asiointitilin 15.12.2017. Palveluntarjoaja Väestörekisterikeskus. Käytettävissä on verkkopalvelu ja mobiilisovellus. Saapuneista viesteistä lähetetään vastaanottajalle sähköpostilmoitus tai mobiilissa push-ilmoitus.