Miten Peppol toimii?

Peppol on ratkaisu, joka helpottaa sähköisten asiakirjojen välitystä liikekumppanien välillä. Kun liityt Peppol-verkostoon PostNord Strålforsin kautta, voit keskittyä liiketoimintaprosessien tehostamiseen ja minimoida tekniikkaan liittyvät huolet. Mikä Peppol sitten tarkkaan ottaen on, ja mitä se merkitsee sinulle ja organisaatiollesi?

Mikä on Peppol?

Peppol on liikeasiakirjojen sähköiseen välitykseen tarkoitettu kansainvälinen verkosto, jonka avulla ostajat ja myyjät voivat välittää standardimuotoisia sähköisiä asiakirjoja, kuten verkkolasku, ja tavoittaa toisensa tehokkaasti EU:n rajojen sisällä ja niiden yli. Verkosto, eli Peppol Network koostuu useista osatekijöistä, kuten teknisestä infrastruktuurista, sähköisestä osoitteistosta (vrt. Tieken verkkolaskuosoitteisto), yhteisistä viestistandardeista sekä organisaatiosta, joka kehittää, hallinnoi ja tukee digitaalista viestintää määrätyissä puitteissa.

Peppolista puhuttaessa ihmiset sekoittavat usein teknisen infrastruktuurin ja viestien muodon, mikä johtaa väärinkäsityksiin. Kun puhutaan lähettämisestä Peppolin kautta, tarkoitetaan teknisen infrastruktuurin käyttöä. Peppolissa käytetty formaatti on nimeltään Peppol BIS (Business Interoperability Specifications), ja se toimii yhtä hyvin Peppol-verkossa kuin sen ulkopuolellakin.

Näin Peppol toimii

Peppolilla on yhteinen sähköinen osoiterekisteri sekä yhtenäiset standardit, joiden avulla yritysten ja organisaatioiden on helppo löytää ja tavoittaa liiketoimintakumppaneita kaikkialta Euroopasta ja muualta maailmasta. Peppol on helppo tapa tavoittaa julkisen sekä yksityisen sektorin toimijoita.

Näin Peppol toimii

Peppol-verkosto hyödyntää toiminnassaan 4-kulmamallia jossa lähettäjä ja vastaanottaja kommunikoivat toistensa kanssa Peppol-operaattoreiden Peppol yhteyspisteiden eli Access Pointtien kautta.

Peppolin kautta voidaan lähettää ja vastaanottaa kaikenlaisia liiketoiminta-asiakirjoja. Tämä tarkoittaa verkkolaskujen lisäksi myös hinnastoja, tilauksia, tilausvahvistuksia, toimitusilmoituksia ja paljon muuta.

Yhteiset säännöt liikekumppanien ja operaattorien väliselle vuorovaikutukselle edistävät ja helpottavat uusien liikesuhteiden solmimista yli Euroopan rajojen.

Näin pääset mukaan Peppol-verkostoon

Jotta voit käyttää verkostoa ja lähettää ja vastaanottaa asiakirjoja Peppolin kautta, sinun on valittava Peppol-operaattori, joka täyttää infrastruktuurin tiukat vaatimukset. Näitä hyväksyttyjä operaattoreita kutsutaan yhteyspisteiksi eli Peppol Acces Pointeiksi. Nämä yhteyspisteet ovat verrattavissa Tieken verkkolaskuoperaattoreihin, johon myös PostNord Strålfors kuuluu.

Jos olet sähköisten asiakirjojen vastaanottaja, tarvitset Peppol-tunnuksen, eli Peppol-ID:n ja sinut on rekisteröitävä, jotta yrityksesi näkyy Peppol-verkossa. Peppol-tunnus on sähköinen osoite, jota käytetään osapuolten tunnistamiseen infrastruktuurin sisällä, ja se vastaa yleensä yritystunnusta, joka on yleisesti OVT-tunnus, johon on lisätty etuliite. Tämä Peppol-osoitteen toimintaperiaate on verrattavissa esimerkiksi Tieken verkkolaskuosoitteeseen, mutta sitä ei missään nimessä tule sekoittaa kansalliseen verkkolaskuosoitteeseen, joka yritykselläsi on. Peppol-osoitteen rekisteröinti tehdään asiakirjatyypeittäin, esimerkiksi yrityksesi voi ilmoittaa vastaanottavansa vain verkkolaskuja, ts. ostoverkkolaskuja Peppol-verkoston kautta. PostNord Strålfors huolehtii yrityksesi rekisteröinnistä Peppol-osoitteistoon (Peppol Directory) puolestasi.

Rekisteröityneenä Peppol-vastaanottajana et voi hallita, mitkä kauppakumppanit voivat lähettää rekisteröimäsi tyyppisiä sähköisiä asiakirjoja, mutta PostNord Strålfors varmistaa, että kaikki asiakirjatyypit tukevat Peppolia. Kauttamme voit lähettää ja vastaanottaa kaikenlaisia asiakirjoja suoraan nykyisistä järjestelmistäsi.

PostNord Strålfors ratkaisee viestintähaasteet Peppol-verkostoon puolestasi

PostNord Strålforsille Peppol ei ole uusi asia. Se on osa parhaillaan käynnissä olevaa digitalisaatiota, ja meillä on hyvät valmiudet sen hallintaan.

Peppolin perusajatus sopii hyvin omaan konseptiimme: haluamme kehittää ja tarjota viestintäratkaisuja yrityksille, joilla on paljon asiakkaita ja toimittajia, ja avata näin uusia mahdollisuuksia entistä helpompiin, turvallisempiin ja vahvempiin suhteisiin.

Jos käytät tällä hetkellä laskutuksessa esimerkiksi kansallisia semanttisen mallin mukaisia verkkolaskuformaatteja kuten Teappsxml 3.0 tai Finvoice 3.0, voimme muuntaa laskusi suoraan Peppol BIS Billing 3.0 -muotoon. Tällöin myyntilaskujen välitys Peppol-verkoston kautta yrityksellesi on helposti ja nopeasti käyttöönotettavissa.

PostNord Strålforsin asiakkaana osaksi Peppol-verkostoa:

  • Autamme sinut alkuun, olitpa sitten lähettäjä tai vastaanottaja.
  • Täytämme kaikki Peppol-verkoston infrastruktuuriin liittyvät vaatimukset.
  • Suoritamme tarvittavat päivitykset ja mukautukset säännöllisesti – häiritsemättä liiketoimintaasi.
  • Muunnamme asiakirjasi sovittuun muotoon, jotta voit lähettää ja vastaanottaa erityyppiset asiakirjat helposti liikekumppaneillesi ja liikekumppaneiltasi.
  • Kun PostNord Strålfors on yhteyspisteesi (Access Point, AP) Peppoliin käytössäsi on koko Peppol-verkosto.
  • Autamme sinua tehostamaan liiketoimintaprosessejasi, säästämään aikaa ja parantamaan tehokkuutta.

Peppol-sanastoa

Peppol
Pan European Public Procurement On-line. Verkosto, jossa yritykset voivat lähettää sähköisiä asiakirjoja. Lisää tietoa Peppolista löydät peppol.org

Peppol Authority
Peppol Authorityn tehtävänä on luoda paikallisia sääntöjä ja tarkastuksia parantaakseen Peppol-sanomiin liittyvää maakohtaista sääntelyä. Peppol Authority löytyy tällä hetkellä 19 maasta ja muut Peppol-verkostoon kuuluvat maat käyttävät OpenPeppolin luomia sääntöjä. Suomeen oma Peppol Authority perustettiin vuoden 2022 lopulla.

Access Point
Yhteyspiste. Palveluntarjoaja, joka on sertifioitu välittämään asiakirjoja Peppol-verkostossa. Yhteyspisteet muun muassa tekevät schematron-validoinnin kaikille sanomatyypeille ennen reititystä Peppol-verkostoon.

Peppol BIS
XML-tiedostoformaatti, jossa Peppol-verkoston sisällä liikennöidään. PEPPOL BIS (Business Interoperability Specifications) hyödyntää Universal Business Language (UBL) tietomallia, joka on maailmanlaajuinen standardi.

4-kulmamalli
4-corner model. Tapa, jolla lähettäjä ja vastaanottaja käyttävät Peppol-verkoston palveluita yhteyspisteiden kautta.

eDelivery Network
Kattaa Peppol-verkoston yleiset liiketoimintaprosessit ja tekniset standardit. Lisätietoa verkostosta löydät peppol.org.

Peppol BIS Billing 3.0
Peppol BIS formaatin versio, jota käytetään verkkolaskutuksessa Peppol-verkostossa. Formaatti on verrattavissa Suomen kansallisiin Teappsxml- ja Finvoice-formaatteihin. Lisätietoja formaatista löydät peppol.org.

eProcurement
Kattaa eri liiketoimintasanomat hankinnasta maksuun (Purchase-to-pay).

Peppol Directory
Peppol-verkoston sähköinen osoitteisto, jota hyödynnetään liiketoimintakumppanien löytämisessä.

Peppol Access Point Certified Provider

Ota meihin yhteyttä!

PostNord Strålforsin vahvuus perustuu kykyyn käsitellä suuria tietomääriä ja taitoon tehdä viestinnästä houkuttelevaa jokaiselle yksittäiselle vastaanottajalle.
Valitse siis sujuva vaihtoehto. Liity Peppol-verkostoon hetkessä kauttamme. Tule PostNord Strålforsin asiakkaaksi.

Lisätietoja Peppolista voit lukea myös Peppolin omilta sivuilta peppol.org.

Ota yhteyttä

Inspiraatio ja artikkelit

Miksi siirtyä hankintasanomien lähettämiseen Peppolin kautta perinteisen EDI:n sijaan?

Miksi siirtyä hankintasanomien lähettämiseen Peppolin kautta perinteisen EDI:n sijaan?

Perinteinen EDI (Electronic Data Interchange) on ollut käytössä jo vuosikymmenien ajan hankintasanomien lähettämiseen yritysten välillä. Se on tehokas tapa siirtää tietoa, mutta se voi olla myös monimutkainen ja kallis ylläpitää.

Peppol avaa mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen

Peppol avaa mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen

Liikeasiakirjojen sähköiseen välitykseen tarkoitettu Peppol-verkosto avaa yrityksille entistä paremmat mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja tarjoaa työkaluja tiedolla johtamiseen. Suomen valtio ottaa Handi-tilaustenhallintajärjestelmässään Peppolin käyttöön huhtikuussa 2024.

eInvoice-b2b_16-9.jpg

Verkkolasku B2B

Yritysten väliset sähköiset laskut ovat kuuluneet PostNord Strålforsin ydinosaamiseen jo yli 30 vuoden ajan. Verkkolaskun avulla voimme vähentää hallinnollista työtäsi, vähentää virheitä ja auttaa hyödyntämään kaikkia automaation tuomia etuja. Verkkolaskutus ratkaisumme on täydellinen kaikille yksityisen ja julkisen sektorin palveluntarjoajille.