EDI Integraatioratkaisut

Suuret yhtiöt käsittelevät päivittäin tuhansia liiketapahtumia. Kun virrat digitalisoidaan, yrityksen toiminta tehostuu. EDI on yksi strategia. PostNord Strålforsilla on kattava liiketoiminta pohjoismaisten yritysten B2B-viestinnässä, joka sisältää useiden EDI-sanomapalveluiden käytön yrityksissä ja niiden välillä kauppaa, kuljetusta ja tulliselvitystä varten. PostNord Strålfors käsittelee kaikenlaisia viestejä sähköisestä laskusta kokonaisiin hankintaprosesseihin.

EDI Integraatioratkaisut

16-9_eInvoiceB2B.jpg

Verkkolasku B2B

Yritysten väliset sähköiset laskut ovat kuuluneet PostNord Strålforsin ydinosaamiseen jo yli 30 vuoden ajan. Voimme vähentää hallinnollista työtäsi, ehkäistä virhelähteitä ja auttaa hyödyntämään kaikkia automaation tuomia etuja. Ratkaisumme on täydellinen kaikille julkisen sektorin palveluntarjoajille.

Tietoa EDI Integraatioratkaisuista

EDI Integraatioratkaisut perustuu verkkolaskutus- ja EDI-standardiin. Päädyimme tähän ratkaisuun, sillä järjestelmässä käsiteltävät tapahtumavirrat tehostavat yhteistyötä asiakkaidemme eri osastojen välillä. Tuemme ja tehostamme liiketoimintaasi samalla, kun avaamme sinulle uusia mahdollisuuksia.

EDI/OVT (Electronic Data Interchange eli Organisaatioiden Välinen tiedonsiirto) on menettely, jossa yrityksen tietojärjestelmässä sijaitsevista tiedoista tuotetaan määrämuotoinen tietovirta, joka välitetään sähköisesti vastaanottavaan yritykseen ja puretaan siellä automaattisesti suoraan tietojärjestelmään (esim. tilaus, laskun maksuosoitus pankkiin, hinnasto tai tuoteluettelo).

 • Taloudellista – kun sanomaliikenne kumppanien kanssa on vilkasta 
 • Tehokasta – sanomilla vältetään virheitä ja nopeutetaan käsittelyä 
 • Ajankohtaista – jos liikekumppani käyttää EDI-sanomia tai vaatii niitä kumppaneiltaan
 • Määrämuotoista - välitysratkaisut pohjautuivat EDI/OVT- ratkaisuihin, joissa käytetään EDIFACT- sanomastandardeja. 
 • Myös API - verkkoliikenne tapahtuu HTTPS-liikenteenä, ja sisältö kuljetetaan JSON- tai WebService- muodossa.

PEPPOL

PEPPOL (Pan European Public eProcurement On-Line) on eurooppalainen verkosto sähköisten dokumenttien välittämiseen. EU:n tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki julkiset hankinnat voidaan hoitaa sähköisesti tarjouspyynnöistä laskutukseen yhtenäisten menettelytapojen mukaisesti ja PEPPOL on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta. Tämä toisi etenkin pk-yrityksille pääsyn EU:n julkisten hankintojen markkinoille, sekä alentaisi kustannuksia ja nostaisi tehokkuutta.

Avainsanoja

 • OpenPEPPOL yhdistys – hallinnoi PEPPOL viitekehystä
 • eDelivery Network - PEPPOL infrastruktuuri
 • Access Point – kytkee käyttäjät infrastruktuuriin. PostNord Strålforsilla on AccessPoint.
 • SMP – palveluiden ja tuettujen ominaisuuksien luettelo
 • SML – vastaanottajien osoitehakemisto ja SMP sijainti
 • PEPPOL BIS 3.0 Billing - pakollinen sisältömääritys laskuille PEPPOLverkossa

Ratkaisuja Pohjoismaissa

PostNord Strålforsilla on yhteinen infrastruktuuri Pohjoismaissa, ja se käyttää samaa viestintäalustaa kaikessa EDI-asiakasviestinnässä. Uuden toiminnallisuuden kehittäminen on yhteistä kaikissa Pohjoismaissa. Kaikkia ratkaisuja seurataan ympäri vuorokauden, digitaalisen palvelukeskuksen toimintojen avulla.

PNS-asiakkaita ovat yritykset, viranomaiset ja suuret organisaatiot Pohjoismaissa. PostNord Logistics -ratkaisuja tavaroiden kuljettamiseen sekä tavaroiden saapumiseen ja poistumiseen pohjoismaiselta alueelta ylläpitää PostNord Strålforsin Digitaalinen palvelukeskus.

Asiakastapauksia ja syventävää tietoa

16-9_pagens teaser_BIM-specific

Pågen asettaa korkeita vaatimuksia

Lue, millaisia vaatimuksia Pågen asettaa  EDI-ratkaisulleen voidakseen huolehtia toimituksista, tapahtumavirroista ja laskutuksesta useisiin eri järjestelmiin ja eri  viestiformaateissa.

Arbetsförmedlingen-1.jpg

Tehokkaampaa laskunhallintaa EDI-palvelun avulla

PostNord Strålforsin EDI-palvelun ansiosta Ruotsin työnvälitystoimisto Arbetsförmedlingen voi helposti vaihtaa sähköisiä viestejä 6 000 palveluntarjoajansa kanssa – järjestelmästä ja paikasta riippumatta.

Ajankohtaista Business Integration Managementissa

E-invoicing_EU-legislation_16-9.jpg

Verkkolaskutukseen liittyvät vaatimukset EU-alueella

Huhtikuussa 2019 EU:n alueella täytyy viranomaisten pystyä vastaanottamaan sähköisiä laskuja toimittajiltaan. PostNord Strålfors tarjoaa asiakkailleen omnikanavaratkaisun, jossa uuden lakisääteisen muodon mukaiset e-laskut ovat yksi useista saatavilla olevista vaihtoehdoista.