Yhteiskuntavastuu

Olemme aktiivisesti mukana edistämässä positiivisia muutoksia yhteisöissä, joissa harjoitamme toimintaamme. Keskitymme muutamaan merkittävään hankkeeseen, jotka kohdistuvat ensisijaisesti liikuntaan ja kulttuuriin sekä lasten tukemiseen.

sustainability-13.jpg

PostNord Strålforsille on ehdottoman tärkeää sitoutua yhteisöihin, joiden parissa se toimii. Tuemme aktiivisesti etenkin lapsille ja nuorille suunnattuja liikunta- ja kulttuurihankkeita.

PostNord-konserni harjoittaa liiketoimintaa neljässä Pohjoismaassa, mikä tekee siitä yhden Pohjoismaiden suurimmista viestintä- ja logistiikkayhtiöistä. Meillä on tuotantoyksikköjä pienissä kunnissa ja yhteisöissä Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa.

PostNord Strålfors on merkittävä työnantaja, ja se tarjoaa työpaikkoja paikallisille yhteisöille, jotka hyötyvät siten PostNord Strålforsin luomasta taloudellisesta arvosta palkkojen ja palkkioiden muodossa.

PostNord Strålfors ja PostNord-konserni edistävät aktiivisia ja luovia elinympäristöjä osallistumalla yhteisöjen toimintaan ja sponsoroimalla niitä liikunnan ja kulttuurin osa-alueilla sekä tukemalla lapsia ja nuoria.