Ole henkilökohtainen älä tungetteleva

Vaihda väittämä kysymykseksi. Valitse kuvat ja asiayhteys asiakaskohtaisesti – ja lisää mukaan nokkelia johtolankoja. Psykologi Anna Frost peräänkuuluttaa hienostuneempaa mainontaa ja asiakasviestintää nyt, kun yritykset pian tietävät kaiken asiakkaistaan.

875x580_Anna_Frost.jpg

Psykologi, kliinikko ja elinkeinoelämän luennoitsija Anna Frost kehottaa yrityksiä astumaan askeleen taaksepäin ja olemaan paljastamatta kaikkia asiakkaistaan hankkimiaan tietoja.

Samalla kun yritykset oppivat yhä fiksumpia keinoja kerätä tietoa asiakkaistaan, herää kysymys: miten yritykset voivat hyödyntää tätä tietoa? Miten yritys voi viestiä yhä henkilökohtaisemmalla tavalla, ilman että se tuntuu liian tungettelevalta?

Psykologi, kliinikko ja elinkeinoelämän luennoitsija Anna Frost puhuu ennen kaikkea keskinäisestä lojaaliudesta.

– Tutkimukset osoittavat, että me kuluttajat valitsemme ostopaikkamme nykyisin entistä huolellisemmin. Myös yrityksen arvot, yhteiskuntavastuu ja muut eettiset tekijät vaikuttavat ratkaisevasti valintoihimme. Vastineeksi olemme yhä uskollisempia asiakkaita, Anna Frost toteaa.

Rajat siirtyvät koko ajan

Tässä keskinäisen lojaaliuden ilmapiirissä me kuluttajat olemme myös valmiimpia antamaan tietoa itsestämme – mehän saamme jotain vastineeksi.

– Olemme erittäin tottuneita luovuttamaan verkossa henkilökohtaisia tietojamme, kuten henkilötunnuksen tai luottokortin numeron. Se tekee meistä rohkeampia ja ehkä myös hieman välinpitämättömiä.

Kun esimerkiksi Facebook muuttaa palvelunsa käyttöehtoja, verkko täyttyy protestilistoista. Myrsky laantuu kuitenkin pian ja kaikki jatkuu kuten ennenkin. Rajat siirtyvät koko ajan, Anna Frost sanoo.

– Markkinoille ilmestyy välillä Facebook-muunnelmia, jotka eivät kartoita käyttäjiään, mutta ne häviävät yhtä nopeasti. Monet meistä ovat melko mukavuudenhaluisia. Emme valitse kiertotietä ellemme ole täysin vakuuttuneita siitä, että jonkin asian tulee olla jollakin tietyllä tavalla.

Eri ihmistyypit toimivat eri tavalla

Tällä hetkellä havaitsemme kohdistetun viestinnän ehkä selkeimmin verkkosivustoilla vilkkuvina tarjouksina ja ilmoituksina, jotka ilmestyvät sinne hakuhistoriamme perusteella.

– Jos olen äskettäin hakenut netistä joitakin tiettyjä kenkiä, hakusivuilleni ilmestyy melko tavanomaisia ja latteita ilmoituksia juuri näistä kengistä. Tällainen mainonta voi olla hyvin tehokasta, jos ihminen on impulsiivinen ja ailahteleva, hän sanoo.

Toisentyyppinen henkilö voi sitä vastoin tulla epäluuloiseksi ja menettää mielenkiintonsa. Tämä asiakasryhmä haluaa itse tutkia tarjolla olevia vaihtoehtoja, lukea testien tuloksia ja miettiä, mistä tuote on paras ostaa muustakin kuin vain taloudellisesta näkökulmasta. Nämä asiakkaat yritykset voivat saavuttaa tulevaisuudessa huomattavasti nerokkaammilla tavoilla, Anna Frost huomauttaa.

Asiakkaille kohdistetut kuvat

– Kaikki ihmiset haluavat nähdä tuotteet isommassa asiayhteydessä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ilmoituksissa käytetyt, esimerkiksi perhettä tai kaunista henkilöä esittävät kuvat saavat ihmiset arvostamaan tuotetta enemmän.

Kun yritykset oppivat tuntemaan jokaisen yksittäisen asiakkaansa yhä paremmin, ne voivat kohdistaa mainosten kuvat erikseen kullekin vastaanottajalle. Seikkailumatkoja varaavalle ja maastopyöriä
goog­laavalle, suurkaupungissa asuvalle naiselle näytetään tällöin aivan erilainen kuva kuin maaseudulla asuvalle puutarhassa viihtyvälle viiden lapsen isälle. Myös mainoksen puhuttelutapaa on muunneltava.

– Uskon hienostuneempaan mainontaan, jossa väittämä vaihdetaan vaikkapa kysymykseksi: Sopisiko tämä sinulle?, sanoo Anna Frost ja jatkaa, että yritykset voisivat tarjouksensa toitottamisen sijaan esitellä asiakkaalle "johtolankoja", kuten asiayhteyteen sopivia kuvia tai kuvia asiakkaan aikaisemmin ostamia tuotteita muistuttavista muista tuotteista.

– Annamme paljon enemmän painoa ja arvoa johtopäätöksille, jotka olemme mielestämme tehneet itse. Aarteenmetsästys on meistä jännittävää.

Askel taaksepäin

Onnistuakseen tässä yrityksillä on oltava oikeaa ja ajanmukaista tietoa asiakkaidensa elämästä sekä verkko- ja ostokäyttäytymisestä. Yhteiskunnassa keskustellaan koko ajan myös kriittisesti valvonnasta, salakuuntelusta ja yksityisyydensuojasta. Tämä vaatii tasapainottelua. Ylitettyään tietyn rajan henkilökohtaisesti kohdistettu mainonta voi tuntua jopa hieman karmivalta.

– Yritykset voisivat asiakkaistaan keräämänsä tiedon avulla kohdistaa mainontansa hyvinkin tarkasti, koska logaritmit ovat jo olemassa. On kuitenkin viisaampaa astua askel taaksepäin ja olla paljastamatta ihan kaikkea. Anna asiakkaan löytää yritys johtolankojen avulla, korvaa väittämä kysymyksillä ja kätke mainos henkilökohtaiseen ja taidokkaasti laadittuun asiayhteyteen, Anna Frost kehottaa.

14 vinkkiä henkilökohtaiseen markkinointiin, joka ei ole tungettelevaa

Ole avoin, pyydä lupaa äläkä kysy henkilökohtaisia mielipiteitä. Siten voit markkinoida tuotteitasi ja palvelujasi henkilökohtaisesti olematta tungetteleva. Tässä ovat tuoreen integriteettitutkimuksen ja tutkija Christofer Laurellin parhaat vinkit.

875x580_Christofer_Laurell.jpg

Tasapainottelu tietojen käytettävyyden ja yksityisyydensuojan välillä on markkinoinnissa vaikeaa. Tähän on kuitenkin keinonsa; yritys voi esimerkiksi kertoa selkeästi, mitä se tekee keräämillään tiedoilla.

1 000 ruotsalaisista sai vastata yksityisyydensuojaa koskeviin kysymyksiin analyysitoimisto Insight intelligencen tutkimuksessa Delade meningar – Svenska folkets syn på digital integritet 2015 (mielipiteet vaihtelevat – ruotsalaisten näkemyksiä digitaalisesta yksityisyydensuojasta 2015).

Raportti paljastaa muun muassa sen, että kolmannes vastanneista ei näe mitään syytä jakaa tietojaan ja välttää sitä sen vuoksi mahdollisimman paljon.

Sosiaalisen median kaupallistumista tutkivalla Tukholman yliopiston yritystalouden tiedekunnan tutkijalla Christofer Laurellilla on selitys siihen, miksi niin monet vaalivat yksityisyydensuojaansa ja suhtautuvat epäluuloisesti tietoja kerääviin yrityksiin.

– Tekniikan mahdollisuuksia hyödyntävät isot yritykset ovat välillä liiankin offensiivisia. Ihmiset eivät ole aina tietoisia tietojen keräämisestä ja niiden käytöstä. Kehitys etenee niin nopeasti, että asiakkaiden on vaikea pysyä mukana, ja sen vuoksi yksityisyydensuojasta on tullut niin tärkeä asia.

– Yksityisyydensuojaa vaalivien henkilöiden mukaan yritykset tekevät asioita asiakkaiden tietämättä. Usein tämä pitääkin paikkansa, ja monien yritysten on nyt pyrittävä voittamaan takaisin näiden asiakasryhmien luottamus, Christofer Laurell sanoo.

 

 

"Delade meningar" -raportissa annettuja vinkkejä

 

Tarjoa kannustimia

Jopa 74 prosenttia tutkimukseen vastanneista jakaa mielellään tietojaan, jos he saavat jotakin vastineeksi. Yli puolet vastanneista haluaa vastineeksi alhaisemman hinnan, ja neljä kymmenestä toivoisi myös jonkinlaista bonusjärjestelmää.

Älä levitä tietoja edelleen

Vain neljä prosenttia asiakkaista on valmiita jakamaan tietojaan, jos niitä levitetään edelleen kolmannelle osapuolelle.

Ole avoin

Ihmiset hyväksyvät tietojen keräämisen, jos he saavat selkeää tietoa siitä, miten tietoja on tarkoitus käyttää ja jos niitä käytetään uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Sovita kohderyhmälle

Mieti, mikä on yrityksen kohderyhmä. Eri sukupolvet suhtautuvat yksityisyydensuojaan aivan eri tavalla. 74 prosenttia 16–28-vuotiaista jakaa mielellään henkilökohtaisia tietojaan, kun taas vastaava luku on 65–70-vuotiaiden keskuudessa vain 30 prosenttia.

Ole selkeä

77 prosentin mielestä tuntuisi turvallisemmalta, jos yritykset näyttäisivät selkeiden symbolien avulla, miten henkilökohtaisia tietoja käytetään ja mitkä palvelut ja tarjoukset perustuvat näihin tietoihin.

Toiminta vaikuttaa

Yrityksen toimiala vaikuttaa siihen, miten suurta luottamusta asiakkaat tuntevat henkilökohtaisten tietojen käsittelyä kohtaan. 65 prosenttia luottaa pankkeihin mutta vain neljä prosenttia luottaa uutismedioihin ja sosiaalisen median yrityksiin. Monet ovat myös valmiita luovuttamaan tietojaan viranomaisille.

Kysy oikeita asioita

53 prosenttia kertoo mielellään harrastuksistaan mutta vain 23 prosenttia on valmis paljastamaan henkilökohtaisia mielipiteitään ja tunteitaan.

Varmista turvallisuus

Noin kolmannes, 30 prosenttia, haluaa nähdä turvallisuussertifikaatin, joka osoittaa, että yritys täyttää tietyt henkilötietojen käsittelyä koskevat kriteerit.

Anna asiakkaan päättää

Ihmiset antavat mielellään osoitteensa, jos he saavat itse päättää asiasta, mutta heistä ei ole yhtä kivaa, että yritys kerää tietoa heidän surffailutottumuksistaan.

Luo hyötyä

Ihmiset jakavat mielellään tietoja verkossa, jos siitä on hyötyä isommalle ihmisryhmälle ja jos tietoja käytetään yhteiskunnan ongelmien ratkaisemiseen.

 

Christofer Laurellin vinkkejä

Kysy lupaa

Jos yrityksen aikomuksena on kerätä asiakkaistaan mahdollisimman paljon tietoa, sen kannattaa ensin pyytää heiltä lupaa. Uusi asiakas saattaa muussa tapauksessa hyvinkin pitää yritystä epäluotettavana.

Yksinkertaista ehtoja

Avoimesti ja rehellisesti toimivien yritysten on helpompi voittaa asiakkaiden luottamus, jolloin asiakkaat ovat valmiimpia jakamaan heille tietojaan. Avoimuutta voidaan parantaa yksinkertaistamalla yrityksen sopimusehtoja ja saattamalla ne kaikkien tietoon. Yritys voi myös korostaa niitä sopimusehtoja, jotka asiakkaiden on erityisen tärkeää tuntea.

Perusta asiakasklubi

Monet yritykset käyttävät asiakasklubeja henkilökohtaisten elämyksien luomiseen. Niiden avulla voidaan osoittaa, miten asiakastietoja käytetään ja luoda parempi tasapaino asiakkaille kohdistetun markkinoinnin ja yksityisyydensuojan välille.

Panosta yksityisyydensuojaan

Yksityisyydensuoja on monille asiakkaille erityisen tärkeä asia. Tämän kohderyhmän saavuttamiseksi yrityksen kannattaa panostaa yksityisyydensuojaan erityisen paljon ja pyrkiä siten erottumaan kilpailijoistaan.

 

Toimintaa asiakkaan käyttäytymisen pohjalta

Tapahtumapohjainen markkinointi on nyt monien huulilla. Magnus Widgren ruotsalaisesta Friends & Tactics -suoramarkkinointitoimistosta neuvoo, miten voit uusimman tekniikan avulla tehostaa asiakkaille kohdistamaasi viestintää.

875x580_Magnus_Widgren2.jpg

Automatisoidut kampanjat ovat hyvä ratkaisu myös tulevaisuudessa, Magnus Widgren sanoo. "Markkinointimallina ne ovat kanavasta riippumattomia ja lisäksi koko ajan reaaliaikaisia. Näemme heti, mikä toimii ja mikä ei."

Kuinka usein käyt verkkokaupassa, lisäät tuotteita ostoskoriin ja poistut sivulta ostoksia tekemättä? Et ole yksin. Swedish Institute for Innovative Retailingin (SIIR) mukaan jopa 95 prosenttia muotiliikkeiden verkkokaupoissa käyvistä poistuu sivulta ostamatta mitään.

Tapahtumapohjainen markkinointi

Nykypäivän kohdistettu markkinointi perustuu paljolti kuluttajien käyttäytymiseen. Monet yritykset esimerkiksi hyödyntävät asiakkaiden käyttäytymis­estä keräämiään tietoja markkinoinnin suunnittelussa ja muistutusten lähettämisessä. He saattavat muistuttaa asiakkaita sähköpostitse tai tekstiviestillä siitä, että ostoskorissa on tuotteita odottamassa, tai laatia sosiaalisen median kanaviin kohdistettuja kampanjoita ja tarjouksia eri kohderyhmille. Tätä varten on olemassa erityisiä ohjelmia, jotka auttavat yrityksiä suunnittelemaan viestintäänsä.

– Automaattista tapahtumapohjaista viestintää voidaan harjoittaa eri tavoin eri kanavissa, ja ratkaisut ovat usein hyvinkin edistyksellisiä. Apuna voidaan käyttää myös prediktiivistä analytiikkaa, sanoo suoramarkkinointitoimisto Friends & Tacticsin toimitusjohtaja Magnus Widgren.

Viestien kohdistaminen A ja O

Viestien kohdistaminen on automatisoidussa tapahtumapohjaisessa viestinnässä erityisen tärkeää. Viestien tarkka kohdistaminen on ratkaisevaa, jos viestinnän halutaan tuottavan tulosta, Magnus Widgren huomauttaa.

On myös käytettävä luovuutta ja pystyttävä herättämään asiakkaan kiinnostus.

– Yritysten markkinointiosastot ovat nykyään tavallaan kuin laboratorioita, joissa testataan, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät. Järjestelmien kehittyessä voimme lopettaa arvailun – koska tiedämme silloin, millainen viestintä sopii millekin asiakkaalle sekä mihinkin kanavaan ja tilanteeseen.

Onko olemassa vaaraa, että kuluttajat tympääntyvät siihen, että yritykset tietävät asiakkaistaan kaiken?
– Sekä että. Kohdistettua viestintää ei saa käyttää väärin. On kuitenkin muistettava, etteivät asiakkaat kyllästy, jos viesti tai tarjous puhuttelee heitä. Me kaikki haluamme saada juuri meille tärkeää tietoa.

– Viestinnän tiheys on kuitenkin yksi asia, jota on koko ajan testattava ja mitattava. Eri asiakassegmenttien asiakaselinkaari on eri pituinen eivätkä he aina ole vastaanottavaisia samoille viesteille yhtä kauan.

– Käytän itse paljon kontrolliryhmiä. Voimme siten laatia eri asiakassegmenteille sovitettuja ohjelmia.

Vähemmän riskejä

Automatisoituihin kampanjoihin ei myöskään liity yhtä paljon riskejä kuin perinteisiin kampanjoihin.

– Perinteisessä kampanjassa voi aina tapahtua asioita, joita et pysty itse kontrolloimaan ja jotka voivat kääntää kaiken päälaelleen. Sen vuoksi käytän mieluummin ohjelmia ja pieniä, nerokkaita kampanjoita kuin anna yhden "one off" -kampanjan pilata koko kauden, sanoo Magnus Widgren ja antaa lopuksi hyvän neuvon:

– Lopeta rahaa nielevien suurien kampanjoiden käyttäminen ja panosta sen sijaan koko ajan vähän rahaa älykkäisiin ohjelmiin.

Tilaa vinkkejä liiketoimintaasi

Nyt voi tilata itsellesi lehtemme Smarter Communication Magazinentai uutiskirjeemme News Direct itsellesi – ja näin saat koko ajan uusinta tietoa miten viestiä paremmin ja tehokkaammin. Molemmat tilaukset ovat ilmaisia. Lehti on luettavissa myös eLehtenä verkkosivuillamme.

Tilaa vinkkejä liiketoimintaasi

Valitse tilaus

Kiitos! Saat nyt vinkkejä älykäs viestinnän postilaatikkoon ja / tai sähköpostitse.

Yksilöllistä viestintää kaikkien kanssa

Ruotsalaiselle verkkokauppayritys Ellokselle hyvä asiakasdialogi on aina ollut markkinoinnissa keskeisellä sijalla.
– Se oli meille tärkeää jo silloin, kun olimme vielä pelkkä postimyyntiyritys. Asiakkaille kohdistettu, analyyseihin ja hyvään tietojenkäsittelyyn perustuva viestintä on meillä selkäytimessä, sanoo Magnus Axelsson, Elloksen Customer & Market Intelligence Manager.

875x580_Magnus_A_Ellos.jpg

Magnus Axelsson.

Kuten muillakin postimyyntiyrityksillä, internet ja sähköinen kaupankäynti on mullistanut myös Elloksen toiminnan.

– Verkko palvelee meitä erittäin hyvin. Siellä kaikki on mitattavissa, ja kaikki suuntaukset ja mahdollisuudet näkyvät välittömästi. Saamme verkon kautta selkeitä vastauksia, Magnus Axelsson toteaa.

Aikaisemmin, kun asiakkaille lähetettiin kuvastoja ja he tekivät tilauksensa lomakkeella, oli vaikeampi ymmärtää heidän ajatteluaan ja tuntemuksiaan. Pystyimme mittaamaan yleisiä mielipiteitä ja saimme jonkin verran palautetta myös asiakaspalvelun kautta.

– Laajalle asiakaskunnalle suunnattu kuvasto oli toimintamme perusta useiden vuosien ajan, mutta vähitellen kävi yhä selvemmäksi, ettemme voineet sillä tavalla segmentoida viestintäämme. Nyt voimme vihdoinkin kohdistaa viestimme yksilöllisesti kullekin asiakkaalle erikseen, Magnus Axelsson sanoo.

Yksilöllistä viestintää kaikkien kanssa

Ellos hankki hiljattain Adobe Marketing Cloudiin sisältyvän Adobe Campaign -kampanjanhallintajärjestelmän, jonka avulla yritys voi käyttää yksilöllisesti kohdistettua ja tapahtumapohjaista viestintää kaikissa kanavissaan.

– Tällä hetkellä meillä on miljoonia aktiivisia asiakkaita, joiden kanssa viestimme enemmän tai vähemmän säännöllisesti, Magnus Axelsson kertoo.

– Uusien järjestelmien avulla voimme laatia asiakkaille sopivia kampanjoita asiakkaidemme käyttäytymisestä ja mieltymyksistä tekemiemme huomioiden perusteella. Voimme lähettää kaikille asiakkaille juuri heille sopivia tarjouksia kunkin asiakkaan itse valitseman kanavan kautta.

Tapahtumapohjainen markkinointi on yleistymässä, ja monet yritykset ovat alkaneet tutkia mahdollisia ratkaisuja sen toteuttamiseen. On olemassa monta syytä siihen, miksi Ellos ryhtyi toimiin juuri nyt.

– Saimme uuden omistajan pari vuotta sitten, ja samalla oli tullut aika vaihtaa miltei koko vanha konekantamme uuteen, kertoo Magnus Axelsson ja jatkaa:

– Lisäksi meillä oli jo oikeanlaista tietoa ja oikea ajattelutapa. Asiakastietokantamme on aina ollut laaja ja olemme aina analysoineet suuria tietomääriä. Sillä ja yrityksemme monilla taitavilla markkinointihenkilöillä oli meille ratkaiseva merkitys.

Fast fashion ja verkkokauppa

Magnus Axelsson mainitsee myös muotialalla tapahtuvat muutokset. Nk. "fast fashion" -trendi eli jatkuva uutuuksien virta ja mallistojen nopea vaihtuminen sekä verkkokaupan yleistyminen ovat saaneet aikaan sen, ettei kuvaston julkaiseminen kahdesti vuodessa tunnu enää järkevältä. Perinteinen kuvasto on sen vuoksi lakkautettu ja sen tilalle on tullut nk. magalog – muotilehden ja kuvaston risteytys, joka rakentuu brändien ympärille ja tarjoaa asiakkaille inspiraatiota ja tietoa.

– Tuotteet ja hinnat löytyvät siitä edelleen, mutta useimmat asiakkaat ovat jo pitkän aikaa tehneet ostoksensa mieluiten verkon kautta, Magnus Axelsson sanoo.

Mikään muu toimija markkinoilla ei toimi toistaiseksi vielä aivan samalla tavalla kuin Ellos, eikä kaikkia Magnus Axelssonin ja hänen kollegoidensa toivomia työkaluja ole vielä olemassakaan. Hän on kuitenkin varma asiastaan:

– Olemme vakuuttuneita siitä, että toimimme oikein. Aiomme tietenkin mitata ja arvioida kaikkia toimiamme, mutta emme aio missään tapauksessa palata vanhaan toimintamalliimme, hän sanoo.

Siirtyminen kampanjoista ohjelmiin merkitsee sitä, että markkinointitoimia on käynnissä koko ajan. Tuottoa syntyy joka päivä, 24 tuntia vuorokaudessa, ja suuria yllätyksiä sattuu vain harvoin. Kaikki panostukset eivät tietenkään onnistu yhtä hyvin, mutta epävarmuus ei ole yhtä suurta kuin perinteisissä kampanjoissa.

Asiakkaat myönteisiä

Kaikki Elloksen tähän mennessä tekemät testit osoittavat uusien panostusten olevan asiakkaiden mieleen, mikä lisää myyntiä ja vahvistaa
asiakasuskollisuutta.

– Emme kuitenkaan voi olla koskaan varmoja asiakkaiden huomiosta. Asiakkaiden on saatava itse päättää siitä, miten me heille viestimme, koska muuten viestit eivät mene perille, Magnus Axelsson sanoo.

Toistaiseksi hän ei ole saanut tapahtumapohjaisesta markkinoinnista asiakkailta kielteistä palautetta.

– Asiakkaat tietävät jo jonkin verran siitä, miten me nykyään toimimme, mutta tietoisuus tulee kasvamaan. En kuitenkaan pelkää seurauksia. Asiakkaamme ilmoittavat kyllä meille, jos he eivät ole tyytyväisiä, Magnus Axelsson toteaa.

 

Kampanjoista ohjelmiin

– Meillä ei ole enää markkinointisuunnitelmaa, jossa päivämäärät on lyöty kiinteästi lukkoon kuten aikaisemmin. Sen sijaan me järjestämme kampanjoita joka päivä, 24 tuntia vuorokaudessa.
Magnus Axelsson, mitä tapahtumapohjainen markkinointi merkitsee Ellokselle yrityksenä.

875x580_shutterstock.jpg

– Meillä ei ole enää markkinointisuunnitelmaa, jossa päivämäärät on lyöty kiinteästi lukkoon kuten aikaisemmin. Sen sijaan me järjestämme kampanjoita joka päivä, 24 tuntia vuorokaudessa.

– Tarvitsemme sen vuoksi suuren määrän erilaisia malleja ja materiaaleja ja joudumme koko ajan muokkaamaan viestien sisältöä.

– Verkkokauppa on tällä hetkellä toimintamme ydin. Meille on paljon etua siitä, että verkkokaupassa käyttämäämme materiaalia voidaan julkaista eri versioina myös muissa kanavissa.

Magnus Axelsson.

Magnus Axelsson, mitä tapahtumapohjainen markkinointi merkitsee Elloksen asiakkaille:
– Ennen kaikkea suurempaa valinnanvapautta. Sovitamme viestintämme asiakkaiden tekemien valintojen mukaan. Asiakkaamme kertovat meille toiveistaan ostaessaan tuotteitamme tai ollessaan yhteydessä meihin muulla tavoin. He saattavat esimerkiksi kertoa, minkä kanavan kautta he haluavat saada viestejämme tai minkä tyyppisiä tuotteita heillä on tapana ostaa.

– Tarkkailemme kuitenkin myös heidän käyttäytymistään ja otamme oppia myös siitä. Jos asiakkaalla on tapana ostaa punaisia puseroita, sovitamme viestimme sen mukaan.

– Toinen tärkeä seikka on viestinnän säännöllisyys. Sovitamme sen asiakkaan käyttäytymisen mukaan. Jos asiakas käyttää palvelujamme usein, me viestimme hänelle useammin.

 

Tilaa vinkkejä liiketoimintaasi

Nyt voi tilata itsellesi lehtemme Smarter Communication Magazinentai uutiskirjeemme News Direct itsellesi – ja näin saat koko ajan uusinta tietoa miten viestiä paremmin ja tehokkaammin. Molemmat tilaukset ovat ilmaisia. Lehti on luettavissa myös eLehtenä verkkosivuillamme.

Tilaa vinkkejä liiketoimintaasi

Valitse tilaus

Kiitos! Saat nyt vinkkejä älykäs viestinnän postilaatikkoon ja / tai sähköpostitse.