Esineiden internet muuttaa valtatasapainoa

Koko maailma on kohta kytketty nettiin. Se muuttaa ihmisten ajattelua ja elämää – ja antaa enemmän valtaa kansalle. Esineiden internet vahvistaa digitaalialan monikansallisten toimijoiden asemaa markkinoilla mutta samalla se tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia myös muille yrityksille.

Kristina_Hook_KTH_1-Stralfors-VNN-872x580.jpg

”Esineiden internetin avulla voimme kehittää palveluja, jotka muuttavat ja parantavat arkeamme sekä tarjoavat mahdollisuuksia hauskanpitoon. Tulevaisuudessa elämme aivan toisenlaisessa yhteiskunnassa kuin nyt”, professori Kristina Höök sanoo.

Verkkoon kytketään joka päivä uusia esineitä, palveluja ja paikkoja eri puolilla maailmaa. Esineiden internet koostuu sekä ilmiselvistä hyödykkeistä, kuten kännyköistä ja tietokoneista, että vähemmän ilmeisistä asioista, kuten polkupyöristä ja asunnoista, mutta siinä ovat mukana myös sellaiset asiat kuten esimerkiksi meri ja radioaktiivisuus.

Kehitys muuttaa ihmisten ajattelua ja elämää – sekä yritysten liiketoimintaa.
– Kun esineet on kytketty verkkoon, niitä ei tarvitse enää omistaa itse, koska niitä voi yhtä helposti varata verkosta, toteaa Tukholman kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun KTH:n vuorovaikutteisen suunnittelun professori Kristina Höök.

Hänen mukaansa niin kutsuttu jaettu talous kasvaa sitä mukaa kuin yhä enemmän asioita maailmassa kytketään verkkoon. Ihmisten ajattelu muuttuu ja he ovat valmiita vuokraamaan esineen sen omistamisen sijaan.
– Itse olen arvioinut uudelleen suhdettani polkupyörään, sanoo Tukholmassa asuva
Kristina Höök, joka on alkanut tarkistaa metromatkoillaan kännykästään, onko seuraavalla asemalla vapaita vuokrapyöriä.

Esineiden internet voi vaikuttaa paljon juuri matkustamiseen ja liikenteeseen. Kun verkkoyhteydessä olevat autot voivat tiedottaa toisilleen liikenneruuhkista, muut voivat valita vaihtoehtoisen reitin. Jaettu talous saa myös useammat valitsemaan vuokra- tai kimppa-auton, mikä osaltaan myös vähentää liikenneruuhkia.

Esineet antavat valtaa

Yksi merkki esineiden internetin levinneisyydestä on tee-se-itse-kulttuurin eli nk. maker-liikkeen leviäminen. Nk. "makerit" luovat omia tuotteita kytkemällä yhteen erilaisia teknisiä komponentteja. Kuka tahansa voi esimerkiksi sijoittaa läheiselle uimarannalle vedenlämpötilaa mittaavan anturin ja jakaa mittaustietojaan muille verkon kautta.
Maker-liike ei kuitenkaan ole pelkkää vapaa-ajan hupia, vaan se auttaa osaltaan lisäämään kansan valtaa.

– Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen monet japanilaiset epäilivät viranomaisten radioaktiivisuudesta antamia tietoja. Monet makerit rakensivat omia antureita ja levittivät niiden antamaa tietoa yhteisellä verkkosivustolla. Vaikka anturit eivät olleet täysin luotettavia, niitä oli niin paljon, että ne antoivat hyvän yleiskuvan radioaktiivisuuden määrästä, Kristina Höök sanoo.

Samalla tavalla maker-aktivistit voisivat mitata esimerkiksi melutasoa vaikuttaakseen paikallispoliitikkoihin tai saastepäästöjä vaikuttaakseen yrityksiin. Mahdollisuuksia voidaan kuitenkin myös väärinkäyttää esimerkiksi terroritekoihin.

– Tähän liittyvät turvallisuusongelmat vaikuttavat yhteiskuntaan. Verkkoyhteydessä olevat esineet saattavat lisäksi joutua hakkeroinnin kohteeksi.

Muuttunut maailma – merkitsee yrityksille sekä mahdollisuutta ...

Esineiden internetin alkuperäisen vision mukaan kaiken piti toimia automaattisesti, esimerkiksi jääkaapin oli tarkoitus tilata loppuneen maidon tilalle automaattisesti uutta. Se ei kuitenkaan toimisi todellisuudessa kovinkaan hyvin, Kristina Höök toteaa.

– Näissä visioissa ei ole otettu huomioon inhimillisten tarpeiden monimutkaisuutta, vaan on unohdettu, mitä ihmiset oikeasti haluavat. Loppujen lopuksi esineiden internetissä on kyse sekä hyötyä että iloa tuottavien esineiden kytkemisestä verkkoon.

Toistaiseksi voimme vain arvailla, mistä asioista tulee tulevaisuudessa osa esineiden internetiä.
Yhdestä asiasta Kristina Höök on kuitenkin varma: Nämä esineet tulevat muuttamaan maailmaa yhtä paljon kuin koko internet on muuttanut.

– Esineiden internet muuttaa yritystoiminnan edellytyksiä. Kun yritykset kytkevät tuotteitaan verkkoon, asiakassuhde jatkuu niin kauan kuin asiakkaat käyttävät kyseistä tuotetta. Tämä merkitsee yrityksille valtavaa potentiaalia, mutta samalla he tarvitsevat asiakasorganisaation, joka pystyy ylläpitämään tällaista suhdetta, Kristina Höök sanoo.

... että uhkaa

Innovatiivisille yrityksille tämä tarjoaa suuria mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa. Yksi esimerkki voisi olla verkkoon kytketty termostaatti, Kristina Höök visioi. Jos kuluttaja voisi myydä oikeuden talonsa lämpötilan säätelemiseen tästä huolehtivalle yritykselle, yritys voisi laskea talon lämpötilaa, kun verkossa on pulaa sähköstä.

– Jos pystyttäisiin ohjaamaan useiden kotien energiankulutusta, energiaresursseja voitaisiin käsitellä paremmin ja kulutusta voitaisiin laskea tarvittaessa, mikä olisi hyväksi ympäristölle.

Tällainen palvelu kuitenkin keskittäisi vallan yksittäisille yrityksille, mitä onkin Kristina Höökin mukaan jo tapahtumassa.

– Tällä hetkellä menestyvät parhaiten ne yritykset, jotka ovat omaksuneet digitaalitekniikan. Kun digitaalialan jättiläiset valtaavat alueita, jotka eivät ole perinteisesti olleet digitaalisia, muiden yritysten on tarkistettava suhdettaan näihin jättiläisiin.

Esimerkkejä esineiden internetistä

Esineiden internet ei koostu vain internetiin kytketyistä elektroniikkalaitteista. Sillä voidaan tarkoittaa myös muunlaisiin verkkoihin kytkettyjä esineitä, mikrosirulla varustettuja ihmisiä tai verkkoon kytkettyjä palveluja.

Biostamp_MC10_872x580.jpg

kuvat: MC10

Kasvit, jotka eivät koskaan kuivu

Multaan työnnettävän kukkatikkua muistuttavan anturin avulla sisä- ja ulkokasvien mullan kosteus voidaan pitää aina sopivana. Jotkut anturit ottavat huomioon myös sääennusteet tai pystyvät käynnistämään kastelulaitteen.

Copy-paste-skate

Skeittilautaan asennettujen infrapunalamppujen jättämät jäljet nauhoitetaan ja temppu voidaan toistaa projektorin avulla. Järjestelmää testanneiden skeittaajien mielestä se parantaa skeittauselämystä.

Yksityistaksit

Über-sovellukseen liitetyt yksityisautot voivat muuttua tilapäisiksi takseiksi. Asiakas tilaa auton sovelluksen kautta ja voi seurata sen jälkeen tarkasti auton kulkua. Matka myös maksetaan sovelluksen kautta.

Keho hallintaan

Mobile Lifen ja Ikean kehittämä innovatiivinen, interaktiivinen Soma Mat -mind­fulness-matto antaa käyttäjälle ohjeita tiettyjen ruumiinosien rentouttamiseen, samalla kun matto lämmittää nämä ruumiinosat.

Apua lääkitykseen

Bioanturit voivat kartoittaa sairauksia. Esimerkiksi diabeetikko voi seurata, miten fyysinen toiminta, ravinto ja lepo vaikuttavat sokeriarvoihin. Se auttaa henkilöä toimimaan ja hoitamaan lääkityksensä paremmin.

Älykkäät kaupungit

Chicagossa kaikki kaupunkia koskevat tiedot kootaan yhteen suureen, kaikille avoimeen tietokantaan. Esimerkiksi noutamattomia jätteitä koskevien tietojen avulla voidaan ennustaa, missä paikoissa tulee todennäköisesti esiintymään rottia.

Valvoo vauvan unta

Mimo on vauvanbodyyn ommeltu Bluetoothia käyttävä vauvavahti, jonka avulla vanhemmat voivat kännykästä tai tabletista valvoa vauvan hengitystä, nukkumisasentoa ja lämpötilaa.

 

Uskolliset asiakkaat edistävät liiketoimintaa

Yksilöllisesti kohdistettujen kanta-asiakasohjelmien avulla Suomen Aller Media pystyy säilyttämään asiakkaansa yhä nopeampitempoisessa – ja digitalisoituneessa – mediamaailmassa. 
– Meidän on tiedettävä, mitä asiakkaat meiltä haluavat ja milloin, toteaa Aller Media Oy:n Customer Experience Manager ja Customer Support Manager Saija Ilvonen.

Saija_Ilvonen_Aller_Media_1-Stralfors-VNN-872x580.jpg

"Voimme saavuttaa asiakkaamme nykyään monien eri kanavien kautta, mutta meidän on varottava, ettemme hukuta heitä informaatioon", Saija Ilvonen sanoo.

Helsingin keskustassa sijaitsevan vanhan tehdasrakennuksen yläkerroksissa on kiireinen tunnelma. Täällä tuotetaan tällä hetkellä kuutta Suomen suosituimpiin kuuluvaa lehteä, joita ovat mm. Seiska, Koti ja keittiö sekä terveyslehti Fit. Aller Media Oy:n Customer Experience Manager ja Customer Support Manager Saija Ilvonen selaa Ellen suomenkielistä versiota ja sanoo:

– Painetut lehdet eivät tule katoamaan, vaan ne ovat jatkossakin ydintoimintaamme. Meidän on kuitenkin tarjottava asiakkaillemme muutakin, ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kehitämme painettujen julkaisujen rinnalla koko ajan myös digitaalista tarjontaamme. Tie digitaalimaailmaan on yrityksellemme suuri haaste, hän sanoo.

Maailmanlaajuisia muutoksia

Lehtimaailmassa tapahtuu parhaillaan suuria muutoksia ympäri maailmaa. Perinteiset painetut mediat siirtyvät yhä enemmän verkkoon, mikä houkuttelee uusia lukijaryhmiä ja tarjoaa mahdollisuuksia ilmoitustuottojen lisäämiseen. Se merkitsee kuitenkin myös aivan uudenlaisia haasteita.

– Lukutottumukset eivät ole muuttuneet, mutta ihmiset etsivät tietoa eri tavoin kuin ennen. Verkosta löytyy nopeasti täsmälleen oikeaa tietoa, sanoo Saija Ilvonen ja jatkaa:

– Siksi asiakkaita on vaikea saada pysymään uskollisina jollekin tietylle lehdelle. Lisäksi heistä tulee koko ajan myös yhä hintatietoisempia. He eivät ole valmiita maksamaan palveluista, jos he voivat saada jotain vastaavaa verkossa ilmaiseksi. Digitaalinen lehti ei kuitenkaan aina riitä, vaan lukijat haluavat edelleenkin tuntea välillä kädessään fyysisen lehden.

Asiakasuskollisuus yhä tärkeämpää

Tämän vuoksi hyvin toimiva kanta-asiakasoh-jelma on ehkä tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin. Aller Media on hyvin tuloksin palkinnut mm. lehden tilausta jatkavia asiakkaitaan esimerkiksi heille yksilöidyillä erikoistarjouksilla ja lahjoilla. Näistä kohdistetuista tarjouksista viestitään menestyksekkäästi yrityksen laskuissa, lehden mukana sekä digitaalisesti.
 
– Meidän on annettava oikeille asiakkaille oikeita tarjouksia tai lahjoja juuri oikeaan aikaan. Olemme keränneet selkeää tilastotietoa esimerkiksi siitä, millaiset tarjoukset toimivat hyvin milläkin asiakasryhmällä. 

Laskuissa julkaistu markkinointiviestintä on meille erittäin tärkeää, ja meillä on nykyisin hyvät välineet sen hoitamiseen. Vanhojen asiakkaiden säilyttäminen on kannattavampaa kuin uusien houkutteleminen, joten kanta-asiakasohjelmista on meille todellista hyötyä, hän toteaa.

”Meidän on tiedettävä, mitä asiakas haluaa”

Saadakseen kanta-asiakasohjelman toimimaan mahdollisimman tehokkaasti Aller Media segmentoi asiakastietojaan. Kampanjoiden onnistumiseksi on nopeasti ja helposti pystyttävä erottamaan joukosta tietyt asiakasryhmät ja tarjoamaan heille erilaisia tietoja.

– Voimme saavuttaa asiakkaamme nykyään monien eri kanavien kautta, mutta samalla meidän on varottava, ettemme hukuta heitä informaatioon. Meidän on tiedettävä, mitä asiakas haluaa ja milloin. Asiakkaat ovat nykyisin entistä vaativampia ja meidän on pystyttävä täyttämään heidän vaatimuksensa.

Strålforsin verkkoportaali Access helpottaa markkinointityötä eri osastojen välillä. Sisäinen prosessi helpottuu ja Aller Median eri työntekijät voivat korjata, muokata ja tarvittaessa myös aikatauluttaa sekä fyysisiä että digitaalisia lähetyksiä. Suurin osa asiakkaista saa edelleenkin laskunsa paperilla.

– Access antaa meille täydellisen yleiskuvan kaikesta markkinointiviestinnästämme, Saija Ilvonen sanoo.

Enemmän Transpromoa tulevaisuudessa

Kun Smarter vieraili kustantamossa viime kerran vuonna 2008, siellä tarkasteltiin silloin Transpromoa tulevaisuuden mahdollisuutena. Tällä hetkellä Aller Media näkee Transpromossa vielä lisää kehitysmahdollisuuksia. Sen avulla myös muut yhteistyökumppanit ja yritykset voisivat julkaista laskuissa tarjouksiaan.

– Meidän on kehitettävä tätä edelleen, jotta siitä voi tulla todellinen menestys. Transpromossa on paljon potentiaalia, jota voimme toivottavasti hyödyntää tulevaisuudessa vielä paremmin, Saija Ilvonen sanoo.

Kun kilpailijoista tulee yhteistyökumppaneita

Kilpailevat yritykset markkinoivat tuotteitaan samassa paikassa. CDON.COM on asemoinut brändinsä uudelleen – ja kehittynyt CD-levyjä myyvästä verkkokaupasta Pohjoismaiden suurimmaksi verkkotavarataloksi. Asiakkaille uudistus on merkinnyt laajempaa tuotevalikoimaa ja parempaa palvelua.

Ted_Boman-Nis_Kehler-Lotta_Abrahamsson-Cdon-Stralfors-VNN.jpg

Nis Kehler, Ted Boman ja Lotta Abrahamsson.

1990-lopussa CDON.COM alkoi nimensä mukaisesti myydä CD-levyjä verkossa suurella menestyksellä. Nykyisin samasta verkkokaupasta voi ostaa monenlaisia tavaroita, kuten kirjoja, leluja, vaatteita, meikkejä, urheiluvarusteita, televisioita ja kodinkoneita.

Pitkän matkan – viihdealan verkkokaupasta Pohjoismaiden suurimmaksi verkkotavarataloksi – taustalla on pyrkimys kehittyä koko ajan edelleen.

– Aloimme myydä kirjoja vuonna 2004 sekä kodinelektroniikkaa ja matkapuhelimia pari vuotta myöhemmin. Olemme koko ajan pyrkineet laajentamaan tuotevalikoimaamme ja säilyttämään hyvät marginaalit. Nyt olemme aloittaneet taas uuden matkan, kertoo CDON.COM Marketplacen johtaja Ted Boman.

Kutsuu kilpailijansa mukaan

CDON.COM Marketplace on uusi alusta, jossa ulkopuolisille verkkokauppiaille annetaan mahdollisuus markkinoida ja myydä tuotteitaan CDON. COMin kautta. Syksyllä 2013 lanseerattu konsepti luo aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä pienille että suuremmille verkkokauppiaille.

CDON.COM Marketplace toimii tavallaan eräänlaisena näyteikkunana. Muut verkkokauppiaat maksavat

CDON.COMille provisiota siitä, että ne saavat markkinoida tuotteitaan CDON. COMin noin kahdelle miljoonalle aktiiviselle asiakkaalle.

– Kaksi vuotta lanseerauksen jälkeen meillä on sopimus jo 250 kauppiaan kanssa, ja kiinnostus kasvaa koko ajan, Ted Boman toteaa.

Onko kilpailijoistanne tullut näin yhteistyökumppaneitanne?

– Tavallaan asia on niin. Tuotteen myyvä verkkokauppias on kuitenkin aina paketin lähettäjä. Ainoastaan tilauksen lähetysluettelosta näkyy, että tilaus on toimitettu CDON.COMin kautta.

Onko tämäntyyppisessä liiketoiminnassa jonkinlaisia haasteita?

– Pienille toimijoille se voi merkitä, että he tavoittavat yhdessä yössä valtavasti uusia potentiaalisia asiakkaita. Se asettaa haasteita varastolle ja toimitusajoille.

– Muuten tällainen liiketoimintamalli on lähes riskitön. Jos tuotteet eivät mene kaupaksi, emme veloita palvelusta mitään, verrattuna esimerkiksi AdWords-markkinointiin, joka maksaa koko ajan.

CDON.COM-sivustossa asioiville muutos merkitsee vain yhtä asiaa: he voivat ostaa nyt useiden eri yritysten tuotteita yhdestä ja samasta verkkokaupasta.

– Ilman uskollisia asiakkaita emme olisi onnistuneet tekemään tätä matkaa. Oltuamme jo 15 vuoden ajan yksi Pohjoismaiden johtavista verkkokaupoista meillä on aivan uniikki asiakastietokanta, Ted Boman toteaa.

Ulkopuolisten kauppiaiden kanssa käyttöön otettu CDON.COM Marketplace on uusi yhteistyömuoto, joka on tuonut aivan uusia asiakasryhmiä myös CDON.COMille.

– Uudentyyppisten asiakkaiden kohtaaminen on haasteellista mutta samalla erittäin jännittävää. Jokaisella kauppiaalla – kahvinpaahtimosta suureen hajuvesikauppiaaseen – on oma ainutlaatuinen tarinansa, ja kaikki pyrkivät sitouttamaan asiakkaitaan omalla tavallaan. Meidänkin on pystyttävä nyt vastaamaan näiden asiakkaiden odotuksiin ja vaatimuksiin, koska he tekevät tilauksensa nykyisin meidän kauttamme.

Asiakasmatkan seuraavassa vaiheessa CDON.COM pyrkii aktiivisesti parantamaan toimitusten logistiikkaa.

CDON.COM-sivustossa tällä hetkellä asioiva asiakas voi saada saman tilauksen monessa paketissa, koska verkkokaupalla on useita eri varastoja. Tulevaisuudessa yritys aikoo panostaa suureen keskusvarastoon pystyäkseen pakkaamaan kaikki saman tilauksen tuotteet samaan pakettiin.

– Se vahvistaisi asiakkaan ostokokemusta, Ted Boman toteaa.

Tavoitteena on toimittaa asiakkaan tilaamat tuotteet mahdollisimman nopeasti ja kätevästi. Tulevaisuudessa on myös tarkoitus palkita uskollisia asiakkaita eri tavoin, esimerkiksi toimitusaikoja lyhentämällä.

– CDON.COM on perinteisesti onnistunut pitämään asiakkaansa uskollisina, ja haluamme nyt löytää uusia keinoja uskollisten asiakkaidemme palkitsemiseksi. Asiakkaat valitsevat verkkokaupan usein juuri kätevän ja nopean toimituksen vuoksi.

Toiminta CDON.COMilla on nopeatempoista. Verkkokauppaan tulee joka päivä noin 10 000 tilausta.

Elektroniikkatuotteet menevät kaupaksi parhaiten, mutta myös elokuvat, kirjat, pelit ja muut viihdetuotteet ovat edelleen suosittuja.

Suurimpana haasteena on saada asiakkaat tiedostamaan, että he voivat ostaa CDON.COMilta melkeinpä mitä tahansa.

Uusia tuotteita ja brändejä mainostetaan muun muassa verkkokaupan aloitussivulla.

– Testasimme jokin aika sitten makeisten myyntiä, mikä onnistui yllättävän hyvin. Myimme yhden viikon aikana peräti tonnin makeisia, Marketing Manager Lotta Abrahamsson kertoo.

– Verkkokaupassa voimme auttaa asiakkaita heidän ostomatkallaan esittelemällä selkeästi suosittelemiamme tuotteita sekä valikoituja tarjouksia, alennuksia ja kampanjoita.

Viestintää asiakkaan ehdoilla CDON.COM viestii asiakkaidensa kanssa mm. Facebookin, Twitterin ja muiden sosiaalisen median kanavien kautta.

– Facebook-sivullamme on noin 580 000 tykkääjää, joten se kanava on selkeästi asiakkaidemme suosiossa, toteaa Nis Kehler, CDON.COMin Social Media and Event Manager.

Hän huomauttaa, miten tärkeää verkkokauppiaan on vastata asiakkaiden odotuksia.

– Asiakaskuntamme on erittäin laaja. Meidän on pystyttävä luomaan tarpeita verkkokauppamme kävijöille.

Nis Kehlerillä on tapana ajatella asiakkaita omina ystävinään.

– Mitä he haluavat ostaa? Miten he haluavat tehdä ostoksia? Entä miten voimme viestiä olevamme verkkokauppa?

Yrityksen strategia alkaa nyt tuottaa tulosta.

– Eräs tuttavani totesi äskettäin: ”En tiennytkään, että CDON.COM myy myös hajuvesiä. Sepä hauskaa. Voin ostaa samalla hajuvettä, kun tilaan teiltä muita tuotteita.” Tällainen palaute on todiste uuden liiketoimintamallimme toimivuudesta.

Eye tracking

Eye tracking-tekniikka mittaa tarkasti silmien katsomat asiat, ja tietojen avulla voidaan sen jälkeen analysoida, mitä henkilö katsoi, milloin ja kuinka kauan.

eyetracking_screen_stralfors_vnn_875x580.jpg

Media-alalla Eye tracking käytetään usein mittaamaan painettujen ja digitaalisten mainosten herättämää huomiota ja kiinnostusta. Samaa tekniikkaa voidaan käyttää laskun luettavuuden parantamiseen.

Kuluttajat ovat nykyään paljon heterogeenisempia kuin aiemmin. Monet ovat kuitenkin kyllästyneet vastaamaan erilaisiin kyselyihin ja perinteisiin markkinatutkimuksiin.

On entistä vaikeampaa ymmärtää, miten eri kuluttajaryhmät toimivat ja ajattelevat, samalla kun yritykset edellyttävät markkinointi-investointiensa olevan joka kerta tuottoisia. Sen vuoksi kaikkien viestintäpanostusten on tuotettava tulosta.

Mitä me katsomme?

Eye tracking tekniikalla voidaan selvittää, mitä ihmisen matelijanaivoissa tapahtuu. Matelijanaivot ovat se aivojen osa, joka reagoi salamannopeasti ja harkitsematta.

Niiden toimintaa ei saada selville perinteisillä markkinatutkimuksilla, joissa meidän on puettava käyttäytymisemme sanoiksi. Lisäksi ihmisillä on tapana kaunistella asioita. Onkin kiinnostavaa selvittää, mikä on ihmisen luonnollinen reaktio. Mitkä muodot viehättävät meitä?

Mitä me katsomme? Juuri näitä asioita voidaan kartoittaa Eye trackingillä. Mistä kohdasta laskua asiakas etsii tarjouksia? Entä mistä hän etsii tietoja? Ja miten hän tulkitsee sanomaa sekä lähettäjää koskevia tietoja? Tekemällä koehenkilöille Eye Tracking -analyysin lisäksi suoria kysymyksiä voidaan saada tarvittavat vastaukset markkinoinnin parantamista varten. Ymmärsivätkö asiakkaat viestin?

Kuka on lähettäjä? Käyttivätkö asiakkaat tarjouksen hyväkseen? Oikein käytettyinä näiden tietojen avulla voidaan helpommin laatia tehokasta markkinointiviestintää.

Oikeaa tietoa oikeassa paikassa

On melko helppoa ymmärtää, miten laskun luettavuutta voidaan parantaa. Mutta mikä sitten on oikea paikka? Käytännössä kaikki avaavat paperilla saamansa laskun. Se ei kuitenkaan välttämättä merkitse, että jokainen lukee laskun kaikki tiedot.

Me ihmiset olemme taitavia etsimään laskusta tarvitsemamme tiedot ja laittamaan laskun sen jälkeen sivuun. Yrityksillä on keskimäärin 16 sekuntia aikaa vaikuttaa asiakkaaseen. Koska laskun viesti ja koko on yleensä ennalta määrätty, asiakkaaseen voidaan vaikuttaa parhaiten ulkoasua muuntelemalla.

Lukuarvoa voidaan lisätä kätevästi esimerkiksi lisäämällä tekstiin huomautus, pari puffia, muutamia alleviivauksia tai PS, jolloin viestin sisältö on helpompi omaksua.