3D-tulostettu sydän mittaamattoman arvokas apu lastenkirurgeille

Karoliinisen yliopistosairaalan lasten röntgenissä ortopedit ja kirurgit käyttävät 3D-tulostettuja ruumiinosia saadakseen paremman käsityksen epämuodostumista ennen leikkausta sekä tehdäkseen koeleikkauksia.

– Niistä on korvaamaton apu, sanoo lasten röntgenlääkäri Lena Gordon Murkes.

Toimialat Terveyspalvelut

Yritys

Karoliininen yliopistosairaala on yksi Euroopan suurimmista yliopistollisista sairaaloista. Sinne saapuu potilaita kaikkialta Ruotsista ja myös muualta maailmasta. Lasten röntgen on yksi sairaalan suurimmista erikoisosastoista. Osastolla tehdään vuosittain runsaat 84 000 lasten ja nuorten röntgentutkimusta. Tavallisen röntgenin lisäksi tutkimuksissa käytetään ultraääntä, tietokonetomografiaa, magneettikuvausta ja uusimpana 3D-tulostusta, jota on hyödynnetty parin vuoden ajan.

Haaste

Lasten röntgenosastolla selvitetään sairauksia ja epämuodostumia. Kuvat auttavat kirurgeja valmistautumaan leikkaukseen. Lasten röntgenlääkäri Lena Gordon Murkes kertoo, että kuvista käy harvoin ilmi mitään uutta, sillä sairaudet ovat usein jo entuudestaan tuttuja. Kuitenkin mitä paremmat kuvat ovat, sitä paremman käsityksen kirurgi saa kustakin tapauksesta.

Lena Gordon Murkesin mukaan 3D-tulostus tarjoaa kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia. Ensimmäisen kerran hän hyödynsi tekniikkaa vuonna 2017. Tuolloin Södertäljessa tulostettiin epämuodostunut lonkka Tukholman läänin maakäräjien omalla 3D-tulostimella. Mahdollisuutta tulostaa ruumiinosia säännöllisesti lastenkirurgien tarpeisiin ei kuitenkaan ollut, joten Lena Gordon Murkesille ehdotettiin PostNord Strålforsin puoleen kääntymistä. Sen jälkeen hän on käyttänyt yrityksen 3D-tulostuspalvelua jo parisenkymmentä kertaa.

Lena Gordon Murkes

Ratkaisu

Prosessi saa alkunsa, kun ortopedi tai kirurgi tarvitsee lasten röntgenosaston apua. Lena Gordon Murkes ottaa lähtökohdaksi tietokonetomografian tai magneettikuvauksen tulokset. Hän tekee tietokoneellaan niin sanotun segmentoinnin, johon hän merkitsee, mitkä ruumiinosat 3D-tulostetaan. Tämän jälkeen hän lataa tiedoston PostNord Strålforsin 3D-portaaliin.

– Prosessi on valtavan sujuva; valitsen vain materiaalit ja näen heti, mitä tilaus tulee maksamaan. Voin periaatteessa tehdä koko tilauksen älypuhelimesta käsin.

Joskus Lena Gordon Murkes pyytää PostNord Strålforsia tarkistamaan, että tilaus tulee tehtyä oikein, ja saa aina nopeasti apua. Alkuvaiheessa hän keskusteli materiaalivalinnoista 3D-teknikkojen kanssa, mutta nyt hän on jo oppinut tuntemaan muovien eri ominaisuudet ja tietää, mikä toimii parhaiten kussakin tapauksessa.

– Joskus meidän on kyettävä sterilisoimaan tuloste. Joskus taas on hyvä, että tuloste on pehmeää materiaalia, esimerkiksi kun kyseessä on sydän. Muuten tulosteen on oltava kova, tai siinä on käytettävä eri värejä.

Myös kiireisissä tapauksissa leikkauksen lähestyessä teknikot ovat huolehtineet siitä, että Lena Gordon Murkes saa kaiken tarvitsemansa.

– He ovat valtavan avuliaita.

– Kirurgin parempi onnistuminen on myös positiivista taloudelle. Tutkimuksen tilaajan on kuitenkin ymmärrettävä tämä hyöty.

Lopputulos

Kun tietokonetomografia kehitettiin 1970-luvulla, ihmiskehon sisälle voitiin ensimmäistä kertaa nähdä kolmiulotteisesti. 3D-tulostustekniikka ei Lena Gordon Murkesin mukaan ole aivan yhtä mullistava.

– On toki mahtavaa, että kirurgit voivat pidellä elintä kädessään ennen itse leikkausta. Siitä on korvaamaton apu esimerkiksi silloin, kun operoidaan pienen lapsen sydäntä.

3D-tulostetulla ruumiinosalla voidaan tehdä myös koeleikkaus ennen potilaan avaamista. Vaikeissa epämuodostumissa kirurgi voi kokeilla suunnittelemaansa ratkaisua varmistuakseen sen onnistumisesta.

– Se on kullanarvoista.

Tulevaisuus

Lena Gordon Murkesin mukaan 3D-tulostuksesta on merkittäviä hyötyjä, puhuttiinpa sitten ajankäytöstä, laadusta tai taloudellisista seikoista.

– Kirurgin parempi onnistuminen on myös positiivista taloudelle. Tutkimuksen tilaajan on kuitenkin ymmärrettävä tämä hyöty.

Lena Gordon Murkes näkisi Karoliinisessa yliopistosairaalassa mielellään 3D:n hyödyntämiseen keskittyvän organisaation, jotta hallinnollista työtä voitaisiin yksinkertaistaa ja muuttaa rutiininomaisemmaksi, sillä hän vakuuttunut, että 3D on tulevaisuutta.

Haluatko lisätietoja 3D Solutions-palvelustamme?

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella mahdollisuuksista hyödyntää 3D Solutions-palvelua omassa liiketoiminnassasi. Asiantuntijamme ovat apunasi koko matkan ideasta aina valmiiseen tuotteeseen.

Ota meihin yhteyttä

3D Print -ratkaisun valinneita asiakkaita

16-9_SJ_3D.jpg

3D-tulostuksella nopeampaa junapalvelua

Junien huoltoajat ovat lyhentyneet sen jälkeen, kun SJ ryhtyi 3D-tulostamaan varaosia PostNord Strålforsin palvelun kautta. Nyt raiteilla on useampia junia, ja eri osista on samalla saatu entistä toimivampia.

Filip-Sandberg_Glenair-Nordic_875x500.jpg

3D-tulostus myynnin tukena

3D-tulostettujen prototyyppien avulla Glenair Nordic voi näyttää asiakkailleen, miten räätälöity tuote toimii todellisuudessa. – Tämä helpottaa myyntiä merkittävästi, toteaa tekninen myyntijohtaja Filip Sandberg.