Postimaksujen optimointi kannattavaa Telenorille

Postimaksut ovat monissa yrityksissä suuri menoerä.
Telenor Danmark onnistui säästämään kaksi miljoonaa Tanskan kruunua vuodessa siirtymällä yrityspostiin. Se edellytti kuitenkin laskutusjärjestelmän uudistamista.
Telenorin asiakkaat eivät saaneet huomata yrityspostiin siirtymistä eivätkä maksuajat saaneet lyhentyä.

Telenor_Kirsten_Norre_Kristiansen_01_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Yritys

Telenor Danmark perustettiin, kun matkapuhelinyritys Sonofon ja laajakaistayritys Cybercity yhdistyivät. Sonofon osti Cybercityn vuonna 2005 ja neljä vuotta myöhemmin yhtiöt saivat nimekseen Telenor.

Telenor Danmarkilla on yli 2 000 työntekijää. Yritys on osa Telenor Groupia, jolla on yhteensä 40 000 työntekijää 14 eri maassa. Telenorilla oli vuoden 2009 jälkipuoliskolla runsaat 20 prosenttia Tanskan matkapuhelinliittymistä ja 18,7 prosenttia mobiililaajakaistamarkkinoista. Suurimmat kilpailijat ovat TDC, Telia ja Telmore.

Haaste

Telenor Danmark halusi säästää rahaa siirtymällä yrityspostiin. Asiakkaat eivät kuitenkaan saaneet havaita muutosta eivätkä maksuajat saaneet lyhentyä. Laskutuksessa ilmeni useitakin ongelmia, kun Telenor yhdessä PostNord Strålforsin kanssa alkoi tutkia mahdollisuuksia säästää laskujen postikuluissa.

Telenorilla oli esimerkiksi kaksi eri laskutusjärjestelmää: toinen entisen Sonofonin matkapuhelinasiakkaille ja toinen Cybercityn laajakaista-asiakkaille. Matkapuhelinlaskut koottiin yhteen ja lähetettiin asiakkaille 12 päivänä kuukaudessa, kun taas laajakaistalaskuja lähetettiin joka päivä. Matkapuhelinlaskut lähetettiin B-postina ja laajakaistalaskut A-postina. Eri järjestelmät piti sen vuoksi sovittaa toisiinsa.

Ratkaisu

Ratkaisuksi muodostui keräysrutiini, joka kerää molempien järjestelmien laskut kahdesti viikossa. Kirjeet jätetään postiin kolmena päivänä viikossa, ja samalla asiakkaiden maksuaika pitenee hieman. Erilaisten näkökohtien ja mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi projektiin osallistui useita Telenorin osastoja.

Tulos

Postimaksujen optimointia varten laskutusosoitteiden vieressä on nykyään viivakoodit, mutta muuten asiakkaat eivät huomaa mitään eroa entiseen nähden. Postikuluissa on pystytty siten säästämään kymmenen prosenttia eli yhteensä kaksi miljoonaa Tanskan kruunua vuodessa.

Tulevaisuus

Laskut muodostavat suuren osan Telenorin asiakkailleen vuosittain lähettämistä kirjelähetyksistä.

Lisäksi asiakkaille lähetetään paljon kirjeitä puhelin- tai laajakaistapalvelun tilaamisen yhteydessä. Sen vuoksi onkin luonnollista, että Telenorin ”Yritysposti!”-projektissa keskitytään seuraavaksi muihin asiakaskirjeisiin. Niissäkin pystytään toivottavasti tekemään yhtä suuria säästöjä.