Vaalipalvelut

Onnistuneet vaalit alkavat onnistuneesta ehdokashankinnasta sekä vaalitavan valinnasta. PostNord Strålforsin vaalipalvelun kuuluvat kaikki palvelut, joilla teet onnistuneet sähköiset vaalit sekä postivaalit

Voting_16-9.jpg

Ehdokasesittelyjärjestelmässä ehdokkaat voivat esitellä itsensä äänestäjille luotettavalla ja johdonmukaisella tavalla, mikä lisää annettujen äänien määrää.

PostNord Strålforsin vaalipalvelu sisältää moduulit eri vaalien suunnittelu- vaiheisiin, tietojen tarkistamiseen, ehdokashankintaan, ehdokasesittelyyn, sähköisiin vaaleihin ja postivaaleihin sekä äänestysprosessiin ja ääntenlaskentaan sekä myös vaalikoneen.

PostNord Strålforsin vaalipalvelu on auditoitu, ja sitä on käytetty suurten järjestöjen, yhdistysten ja liittojen järjestämissä vaaleissa. PostNord Strålforsin vaalipalvelun avulla voit laatia juuri omia tarpeitasi vastaavan ratkaisun.

Ehdokkaiden asettamisesta ääntenlaskentaan

Saat apua kaikkeen vaalien suunnittelusta ja ehdokkaiden asettamisesta äänten- ja tulosten laskentaan. Sisäisten resurssien tarve vähenee siten huomattavasti, ja virheiden mahdollisuus jää hyvin pieneksi.

Toimii monissa kanavissa

Äänestäjät voivat antaa äänensä sähköisissä vaaleissa tai postivaaleissa. Tämä helpottaa äänestämistä ja lisää saatujen äänten määrää merkittävästi. Ratkaisun helppokäyttöisyys ja toimivuus eri medioissa helpottaa vaaleihin osallistumista ja edistää demokraattista keskustelua. Lisäksi ratkaisu lisää sekä äänestäjien että muiden vaaleista kiinnostuneiden sitoutuneisuutta ja uskollisuutta.

Nopea ja luotettava

Palvelu helpottaa ehdokasasettelua, ehdokasesittelyä sekä äänestäjän ehdokkaan valintaa. Pelkästään nämä säästävät vaalien järjestäjän työtä ja kustannuksia. Hyvän vaalijärjestelmän käyttö vähentää myös väärin annettujen äänten määrää, mikä pienentää tarkastuslaskentojen tarvetta sekä nopeuttaa ääntenlaskentaa.

Koko äänestysprosessi voidaan myös toteuttaa paljon nopeammin kuin perinteisiä ratkaisuja käytettäessä. Hyvin toimiva järjestelmä herättää paljon luottamusta äänestäjien, ehdokkaiden ja muiden asianosaisten keskuudessa.

PostNord Strålforsin äänestyspalvelu on Pohjoismaiden ainoa täydellinen vaaliratkaisu. Järjestelmä tarjoaa monenlaisia etuja ja se on DNV:n auditoima.

Vaalit palveluna, 4 helppoa vaihetta

Strålfors Vaalipalvelu on jaettu neljään yksinkertaiseen, helposti toteutettavaan vaiheeseen:

  • Suunnittelu
  • Ehdokkaiden nimeäminen ja ehdokassivusto sekä vaalikone
  • Äänestys – sähköinen vaali ja/tai postivaali
  • Ääntenlaskenta ja dokumentointi
  • Lisäpalvelut: osoitteiden ja mobiilinumeroiden tarkistamiseen, muistutukset, vaalitulospostitukset, jne

Haluatko kuulla lisää Vaalipalvelustamme?

Ota meihin yhteyttä jos haluat tietää miten Vaalipalvelut auttaa sinua järjestämään onnistuneet vaalit.

Puh: +358 (0)20 740 4100

Ota meihin yhteyttä

Tähän liittyvät ratkaisut ja referenssit

Talentia_16-9.jpg

"Strålforsista jäi oikein hyvä fiilis"

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia järjestää vaaleja kahden vuoden välein. Omat vaalinsa järjestetään niin opiskelijajäsenille kuin varsinaisille jäsenille. Stålforsin vaalijärjestelmien avulla vaaliprosessit saadaan etenemään jouhevasti ja sääntöjen sekä yhdistyslain mukaan.