Sähköiset viestintäratkaisut

Hyviä tuloksia voidaan saavuttaa vain viestimällä asiakkaan ehdoilla. Yksilöity viestintä vastaanottajan käyttämien ja suosimien kanavien kautta lisää asiakasuskollisuutta.