Markkinointipalvelut

Asiakasuskollisuuden vahvistamiseksi ja myynnin lisäämiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten asiakasviestinnän eri kanavat toimivat yhdessä. PostNord Strålforsin ratkaisut luovat edellytykset parempiin asiakassuhteisiin kaikissa palveluketjun vaiheissa.