Konsultointi ja tutkimus

Kulutustottumusten muuttuminen ja kilpailun koveneminen edellyttävät hyvää markkinatuntemusta. Konsultointi ja tutkimus tarjoaa sinulle paremman ymmärryksen siitä, keitä asiakkaasi ovat, missä he sijaitsevat ja mitä he odottavat sinulta.

Ota meihin yhteyttä

Ratkaisut

Customer Journey Mapping

Yleiskuva koko palveluketjusta

Nopeasti muuttuvilla markkinoilla kilpailijat ovat vain yhden klikkauksen päässä. Siksi on tärkeää tuntea asiakkaat ja näiden toiveet. Suuressa yrityksessä voi olla vaikea saada yleiskäsitystä koko palveluketjusta. Siksi PostNord Strålfors hyödyntää Customer Journey Mapping -menetelmää.

Digikansalaisuus

Vietämme yhä suuremman osan elämästämme verkossa ja hyödynnämme yhä useampia digitaalisia apuvälineitä. Lapsemme ovat diginatiiveja syntyessään. Pikkuvauvat osaavat pyyhkäistä kosketusnäyttöä jo ennen kuin he osaavat vielä kävellä tai puhua. Kaksivuotiaat käyttävät nykyään internetiä samalla tavalla kuin neljävuotiaat neljä vuotta sitten. Ruotsissa 79 prosenttia kaikista kaksivuotiaista ja 96 prosenttia neljävuotiaista käyttää internetiä jossakin muodossa, esimerkiksi pelien pelaamiseen tai videoiden katseluun.

Kuluttajatietoisuus

Kuluttajina olemme nyt entistä tietoisempia hinnoista, tarjonnasta ja tuotanto-olosuhteista. Haluamme itse päättää, mitä ostamme sekä milloin ja miten ostamme. 

PostNord Strålforsin oma selvitys osoittaa, että 83 prosenttia pitää tärkeänä voida itse valita, millä tavalla he ovat yhteydessä yrityksiin tai muihin organisaatioihin. Lisäksi 29 prosenttia on valmis vaihtamaan yritystä tai harkitsee yrityksen vaihtamista, jos valinnanvapautta ei tarjota.

Tärkeää joka asiakkaalle

Yritysten ja organisaatioiden on löydettävä viestintään oikeat kanavat. Suurille yrityksille, jotka käsittelevät päivittäin tuhansia liiketapahtumia, voi olla haasteellista säilyttää suhde jokaiseen yksittäiseen asiakkaaseen. Uusi digitaalinen todellisuus merkitseekin suurempaa riskiä menettää asiakkaat kilpailijalle. Toisaalta se tuo mukanaan mahdollisuuden lisätä asiakkaiden uskollisuutta ja houkutella uusia asiakkaita älykkäämmän viestinnän avulla.

Analyysi – kannattava investointi

  • Suurempi asiakasuskollisuus
  • Vahvempi tavaramerkki
  • Parempi ymmärrys asiakkaiden vaatimuksista
  • Parempi ymmärrys omasta toiminnasta
  • Suurempi kannattavuus

Lopeta arvailu!

Opi lisää siitä, keitä asiakkaasi ovat ja mitä he haluavat. Haluatko tietää lisää kuinka Konsultointi ja tutkimus -ratkaisumme voi parantaa yrityksesi kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä?

Ota meihin yhteyttä