BIM-offentlig-sektor2-HERO.jpg

E-lasku vaatimuksena julkisella sektorilla

Uuden eurooppalaisen standardin mukaan kaikista julkisen sektorin hankinnoista on laskutettava sähköisesti 1. huhtikuuta 2019 alkaen. Autamme sinua täyttämään kaikki toimittajiin kohdistuvat vaatimukset.

Laskut muuttuvat nyt sähköisiksi. Ruotsin valtiopäivät on päättänyt, että kaikista julkisen sektorin hankinnoista on laskutettava sähköisesti uuden eurooppalaisen standardin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että kaikkien toimittajien on lähetettävä e-laskuja ja että kaikkien julkisen sektorin toimijoiden on kyettävä vastaanottamaan niitä. Laki astuu voimaan 1. huhtikuuta 2019.

Autamme sekä pitkäaikaisia että uusia asiakkaitamme täyttämään nämä uudet digitalisaatiovaatimukset. Yksi vuonna 2019 voimaan astuvista suurimmista muutoksista koskee sähköisen laskutuksen formaattien ja standardien yhdenmukaistamista Euroopassa. EU on laatinut direktiivin sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (2014/55/EU) sekä sitä koskevan yhteisen standardin. Syynä tähän on se, että nykyiset erot säännöstöissä, formaateissa ja standardeissa haittaavat digitalisaatiota unionin sisällä. Hallinnon yksinkertaistamisen uskotaan johtavan kaupan lisääntymiseen sekä merkittäviin kansantaloudellisiin ja ympäristöhyötyihin. 

Jäsenmaat päättävät itse uusien vaatimusten käyttöönotosta. Ruotsissa astuu 1. huhtikuuta 2019 voimaan laki julkisten hankintojen sähköisestä laskutuksesta (2018:1277). Se koskee kaikkia uusia hankintoja, mutta pitää sisällään siirtymäajan vanhoille sopimuksille. Ruotsin hallitus arvioi, että siirtyminen sähköiseen laskutukseen tuo yhteiskunnalle seitsemässä vuodessa lähes 1,4 miljardin kruunun säästöt.

Muutos tulee vaikuttamaan moniin PostNord Strålforsin asiakkaisiin. Vaatimusten täyttäminen edellyttää, että: 

  • julkisen sektorin toimijat varmistavat, että ne voivat ottaa vastaan sähköisiä laskuja PEPPOLin kautta, sekä täsmentävät tulevissa hankinnoissaan, mitä formaattia laskujen tulee noudattaa.
  • julkiselle sektorille toimittavat palveluntarjoajat varmistavat, että laskutiedostot sisältävät oikeat tiedot ja että laskut lähetetään sovitun standardin mukaisesti.
  • sekä toimittajat että vastaanottajat tiedottavat henkilökunnalleen uudesta laista. 

Näin valmistaudut

Julkisen sektorin toimijoiden valmistelut

  • Varmistakaa, että voitte ottaa vastaan sähköisiä laskuja PEPPOLin kautta 
  • Huolehtikaa, että tulevien hankintojen yhteydessä ilmoitetaan oikeat tiedot 
  • Tiedottakaa henkilökunnalle uudesta laista

Julkiselle sektorille toimittavien palveluntarjoajien valmistelut

  • Varmistakaa, että laskutiedostot sisältävät oikeat tiedot
  • Huolehtikaa, että laskut lähetetään sovitun standardin mukaisesti
  • Tiedottakaa henkilökunnalle uudesta laista 

Palvelumme eInvoice B2B auttaa täyttämään vaatimukset Pohjoismaissa.

Milloin uusi laki astuu voimaan Ruotsissa?

Laki julkisten hankintojen sähköisestä laskutuksesta (2018:1277) koskee 1. huhtikuuta 2019 jälkeen tehtyjä sopimuksia. Se pitää sisällään siirtymäajan, mikä tarkoittaa, että yritykset, joilla on voimassa olevia sopimuksia, siirtyvät noudattamaan uutta lakia vasta sopimusten päätyttyä.

Ketä uusi laski koskettaa?

Lain piiriin kuuluvat kaikki julkiselle sektorille toimittavat palveluntarjoajat. Julkisen sektorin toimijoita ovat viranomaiset, kunnat, maakäräjät ja maakunnat, useimmat kuntien, valtion ja maakäräjien omistamat yhtiöt sekä erityisalojen yksityiset yritykset.

Mitä uusi eurooppalainen standardi merkitsee?

Se säätelee e-laskuissa käytettäviä liiketoimintatermejä ja laskujen rakennetta. Kaksi XML-formaattia/-syntaksia tullaan hyväksymään: UBL (Universal Business Language) ja CII (Cross Industry Invoice). PostNord Strålforsin e-laskutusratkaisu on päivitetty täyttämään uudet vaatimukset.

Miten PEPPOLiin liitytään?

PostNord Strålfors on välittänyt viestintää PEPPOLin kautta vuodesta 2012 ja huolehtii liittymisestä sekä vastaanottajan että lähettäjän puolesta.

Onko mahdollista lähettää PDF-laskuja?

Ei. Jotta e-laskut täyttäisivät uudet vaatimukset, niitä on oltava mahdollista laatia, lähettää ja käsitellä sähköisessä muodossa

Asiakastapauksia, lisäpalveluita ja syventävää tietoa

Eon-omnichannel_16-9.jpg

E.ON: Monikanavainen sähkölasku

Asiakaspalveluun kohdistuva paine vähenee, verkkomyynti kasvaa, asiakastyytyväisyys paranee ja asiakkaiden vaihtuvuus laskee.

Arbetsförmedlingen-1.jpg

Tehokkaampaa laskunhallintaa EDI-palvelun avulla

PostNord Strålforsin EDI-palvelun ansiosta Ruotsin työnvälitystoimisto Arbetsförmedlingen voi helposti vaihtaa sähköisiä viestejä 6 000 palveluntarjoajansa kanssa – järjestelmästä ja paikasta riippumatta.

16-9_eInvoiceB2B.jpg

eInvoice B2B

Yritysten väliset sähköiset laskut ovat kuuluneet PostNord Strålforsin ydinosaamiseen jo yli 30 vuoden ajan. Voimme vähentää hallinnollista työtäsi, ehkäistä virhelähteitä ja auttaa hyödyntämään kaikkia automaation tuomia etuja. Ratkaisumme on täydellinen kaikille julkisen sektorin palveluntarjoajille.

Onko sinulla kysymyksiä uudesta laista?

Toimitko julkisella sektorilla tai viranomaisten tai kuntien palveluntarjoajana? Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua eteenpäin.