Sähköiset viestintäratkaisut

Hyviä tuloksia voidaan saavuttaa vain viestimällä asiakkaan ehdoilla. Yksilöity viestintä vastaanottajan käyttämien ja suosimien kanavien kautta lisää asiakasuskollisuutta.

caring_stralfors_core_value_875x580.jpg

Sähköiset viestintäratkaisumme tarjoavat rajattomasti mahdollisuuksia digitaaliviestintään. Asiakkaamme voivat esimerkiksi yhdistää verkkosivustossa oleviin aktiviteetteihin sähköposti- ja tekstiviestejä. Tämä parantaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja yritys oppii tuntemaan paremmin markkinansa ja asiakkaansa.

Tekstiviestit ovat suora kanava, jonka kautta asiakkaaseen saadaan yhteys juuri oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, ennen ostoa. Hyödyntämällä tapahtumapohjaisen viestinnän mahdollisuuksia voidaan lähettää tekstiviestillä esimerkiksi kampanjakoodi tai kutsu asiakastapahtumaan asiakkaille, joiden kanssa yritys on vuorovaikutuksessa.