Kuusi digitaalista trendiä, joita kannattaa seurata vuonna 2022

Viimeiset kaksi vuotta ovat osoittaneet maailmalle ennen kaikkea sen, että muutos on mahdollinen milloin tahansa. Ihmisten työ ja elämäntyyli eivät ole koskaan aiemmin muuttuneet näin paljon näin lyhyessä ajassa – eikä digitalisaatio ole koskaan aiemmin edennyt näin nopeasti yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Markkinatrendit Digitaalinen muutos

Mattias Norén, Head of Strategy and Business Development, PostNord StrålforsMattias Norén, Head of Strategy and Business Development.Kyse on yksinkertaisesti yhteisestä tahdosta ja tarmosta. Ne ovat keskeisiä palapelin palasia yhtä lailla sopeutumisessa pandemiaan kuin liiketoimintamallien muuttamisessa.

– Covid-19 vaikuttaa vuonna 2022 varmasti edelleen elämäämme ja liiketoimintaamme. Ja jos muutosvoimana ei ole pandemia, sen tilalle tulee jokin muu, mikä muuttaa elämäämme – yhä uudelleen ja uudelleen. Alati muuttuvassa maailmassa innovatiivinen ja joustava ajattelu on välttämätöntä, sanoo PostNord Strålforsin VP Head of Strategy and Business Mattias Norén.

Pandemia on vauhdittanut Digital first -ajattelua

Kun pandemia iski, työskentelytapamme ja vuorovaikutuksemme muuttuivat. Digitalisaatio on kiihtynyt ennätysvauhtiin työpaikoilla, kotona sekä asiakkaiden ja toimittajien välisessä vuorovaikutuksessa. Meillä PostNord Strålforsissa esimerkiksi asiakkaidemme digitaalinen viestintä lisääntyi yli 30 prosenttia vuonna 2021, ja digitaalisia transaktioita oli yhteensä 900 miljoonaa.

McKinsey & Companyn tekemä kansainvälinen tutkimus osoittaa, että Covid-19-pandemia on vauhdittanut huomattavasti digitalisaatiota asiakkaiden ja toimittajien välisessä vuorovaikutuksessa.

Tämä uskomaton kehitysharppaus tuo mukanaan suuria etuja meille kaikille, mutta se korostaa myös tiettyjä kriittisiä haasteita, jotka ovat nousemassa esiin uudessa koronan jälkeisessä maailmassa. Tietoturvalta ja tiedonhallinnalta sekä käyttäjäkokemukselta ja asiakasviestinnältä odotettu taso muuttuu merkittävästi. Jotta hyvä taso on mahdollista yhä digitaalisemmassa maailmassa, tarvitaan puolestaan uutta älykästä teknologiaa. Näemme, että tämän teknologian tärkeimpänä mahdollistajana on tekoälyn, big datan ja automaation kehitys, jos ne valjastetaan oikein.

The Power of Change

Jokaista jokapäiväisen elämämme osa-aluetta määritellään parhaillaan uudelleen – liiketapaamisista ja työpaikoista aina siihen, miten maksamme ja viestimme toisillemme töissä ja vapaa-ajalla. Muutoksesta on tullut ainoa pysyvä asia elämässämme, mutta silti emme ymmärrä alkuunkaan, miten meidän pitäisi ajatella ja toimia sen hyödyntämiseksi. Muutoksen voiman valjastaminen on siis ensiarvoisen tärkeää.

Jotta selviydymme nopeasta muutoksesta, on kaikkein tärkeintä, ettemme katso väärään suuntaan. Emme voi vältellä teknologiaa, ja jäämme aivan liian kauas jälkeen, jos emme ole avoimia muutoksille.

Tai kuten kirjailija ja luennoitsija Jonathan McDonald kuvailee, yrityksen liiketoiminta on kuin tuulimylly, jossa on neljä lapaa – tarkoitus, ihmiset, tuote ja prosessi. Kyse on siitä, että nämä neljä lapaa täytyy saada toimimaan sopusoinnussa keskenään. Vain silloin muutoksen tuulet voivat edistää yrityksen menestystä.

Keskittyminen hyperindividualisaatioon

Elämme hyperindividualisaation aikaa. Me ihmiset haluamme tuntea itsemme erityisiksi ja huomioiduiksi, ja nyt teknologia voi vastata tähän tarpeeseen. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä asiakkaidemme yksilölliset tarpeet ja vastattava niihin. Haasteena ja mahdollisuutena on tunnistaa tarkasti ne hetket, jolloin asiakas etsii tiettyä tuotetta, tietoa tai palvelua, ja tarjota juuri silloin sitä, mitä hän etsii. Googlen mukaan aikaa antaa käyttäjälle se, mitä hän etsii, on vain muutama sekunti – niin sanottu mikrohetki.

Monet asiakkaistamme työskentelevät hallinnollisen viestinnän parissa, ja tiedämme kokemuksesta, että transaktiohetki on erittäin tärkeä – oma mikrohetkemme. Usein se on ainoa yhteys asiakkaaseen esimerkiksi energiayhtiössä, joka myy palvelujaan tilausten kautta. Ensimmäisten digisukupolvien kasvaessa tästä tulee entistäkin tärkeämpää. Mitä enemmän kuluttajalla on digitaalista osaamista, sitä tärkeämpää on välittää oikea viesti oikealla tavalla, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa, esimerkiksi laskulla tai maksutapahtuman yhteydessä.

Tulevaisuuden maksuratkaisut

Viime vuosina maksuratkaisuja ja muita rahoituspalveluja koskeva kilpailu on lisääntynyt voimakkaasti. Palveluntarjoajia on yhä enemmän, ja palvelut ovat entistä parempia ja turvallisempia. Rinnakkain toimii laaja valikoima kilpailevia kansainvälisiä ja kansallisia sekä erikoistuneita ratkaisuja. Asiakkaat haluavat nykyään valita suosituimmista vaihtoehdoista, olivatpa ne sitten maailmanlaajuisia, pohjoismaisia tai kansallisia. Monien toimijoiden muodostama ekosysteemi ja hyvä yhteistyö ovat avain menestykseen.

Pohjoismaissa P27-yhteistyö on erittäin mielenkiintoista. Sitä on kutsuttu tulevaisuuden taloudelliseksi moottoritieverkostoksi, ja sen tavoitteena on uusi 27 miljoonan ihmisen maksuinfrastruktuuri, joka edistää Pohjoismaiden välistä kauppaa.

EU:n PSD2-maksupalveludirektiivin tultua voimaan maksupalveluja tarjoavat yritykset voivat saada pääsyn pankkiasiakkaiden tilitietoihin ja pankkitileihin. Tämä on avannut markkinat lukuisille uusille digitaalisille maksupalveluille. Viime vuosina niin sanotut A2A-maksut (Account2Account) ovat yleistyneet nopeasti, kun loppukäyttäjät ovat alkaneet vaatia nopeita, tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä maksuratkaisuja. Avoin pankkitoiminta ja A2A ratkaisevat nämä haasteet ja avaavat tien entistä mielenkiintoisemmille sovelluksille.

Lisääntyvät vaatimustenmukaisuus- ja tietoturvavaatimukset

Nykyään kaikki odottavat mukautuvuutta ja joustavuutta. Kuluttajat haluavat yksilöllisiä tuotteita, mikä on myös monien nykytrendien liikkeellepaneva voima. Samaan aikaan henkilötietojen suhteen ollaan yhä varovaisempia. Haluamme täydellistä räätälöintiä – mikä edellyttää käyttäjän tuntemista – mutta emme silti halua jakaa henkilökohtaisia tietoja. Tässä näkyy mielenkiintoinen kehityskulku ja kaksi monimutkaista vastakkaista trendiä.

Yritysmaailman kannalta liiketoimintaa on nykyään mahdotonta harjoittaa huomioimatta yhtäältä asiakkaiden mieltymyksiä ja toisaalta heidän yksityisyyttään – ja samalla tietoturva, yleinen tietosuoja-asetus, henkilökohtainen turvallisuus, ympäristötyö ja laatu on hallittava täydellisesti. Tämä vaatii jatkuvaa työtä.

Digitalisaatio edistää kestäviä ratkaisuja

Digitalisaatio on yksi keskeisistä tekijöistä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ja tutkimusten mukaan päästöjä voidaan sen avulla vähentää 15–30 prosenttia seuraavien kymmenen vuoden aikana. Digitalisaatio voi edistää myönteistä kehitystä muun muassa yhteisten resurssien älykkäämmän käytön, joustavuuden lisäämisen ja paremman mitattavuuden myötä. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat kuitenkin myös dematerialisaation eli siirtymän fyysisestä digitaaliseen. Esimerkki, johon useimmat meistä voivat samaistua, on musiikin kulutustavan muutos eli siirtyminen CD-levyistä suoratoistopalveluihin. Sama koskee siirtymää fyysisestä sähköiseen viestintään: digitalisaatio vähentää metsien ja paperin kulutusta.

Muun muassa digitaalisia postilaatikoita tarjoava Kivra on julkaissut hiljattain raportin Tie postin tulevaisuuteen. Raportista käy ilmi, että kuluttajat ottavat mieluimmin vastaan sähköistä viestintää yrityksiltä ja muilta tahoilta, joiden kanssa ovat tekemisissä, ja että tämä on myös ympäristön kannalta kestävämpää.

 
Mattias-Noren_Round_480x480.jpg
Mattias Norén
Head of Strategy and Business Development, PostNord Strålfors

Mattias Norén johtaa kokenutta ja motivoitunutta tuotepäälliköiden, liiketoiminnan kehittäjien, markkinointipäälliköiden ja asiantuntijoiden tiimiä Postnord Strålforsilla. Me työskentelemme yhdessä voidakseen olla asiakkaidemme kumppaneita digitalisoinnissa.

Seuraa PostNord Strålforsia LinkedIn sivua

Aiheeseen liittyvät artikkelit

The-future-of-payment_16-9_3.jpg

Helpompaa ja älykkäämpää maksamista

Oletko koskaan miettinyt, minkälaisia maksuratkaisuja tarjoatte asiakkaillenne? Ovatko ne asiakkaille helppokäyttöisiä? Ja mitä vaihtoehtoja niille olisi?

Compliance

”Kaiken perustana on luottamus”

PostNord Strålfors käsittelee päivittäin valtavia määriä henkilötietoja. – Kaiken perustana on luottamus. Asiakkaidemme ja työntekijöidemme on voitava olla täysin varmoja, että pystymme täyttämään lupauksemme niin digitaalisissa kuin fyysisissäkin toiminnoissa. Ja että käsittelemme asiakkaiden tietoja oikein ja turvallisesti, sanoo PostNord Strålforsin Chief Compliance Officer Martin Nyberg.

Digitalization-and-environmental-impact_16-9.jpg

Näin digitalisointi voi pienentää yrityksesi ympäristövaikutusta

Tiesitkö, että 100 000 paperilaskua voi vastata 14 600 ajokilometriä tai meno-paluumatkaa Thaimaahan? Digitalisoimalla toimintoja viet maapalloa vihreämpään suuntaan. Me kerromme, miten.