Näin digitalisointi voi pienentää yrityksesi ympäristövaikutusta

Tiesitkö, että 100 000 paperilaskua voi vastata 14 600 ajokilometriä tai meno-paluumatkaa Thaimaahan? Digitalisoimalla toimintoja viet maapalloa vihreämpään suuntaan. Me kerromme, miten.

Markkinatrendit Kestävä kehitys
Johan Falk

”Aallonharjalla olemisessa on mahdollisuutensa”

 

Tutkimusten mukaan digitalisointi on yksi avaintekijöistä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ja sen avulla päästöjä voidaan vähentää 15–30 prosenttia seuraavien kymmenen vuoden aikana.

– Tämä ei tietenkään riitä, mutta on välttämätöntä ilmastokriisistä selviämiseksi. Samanaikaisesti digitalisointiin panostavilla yrityksillä on kuitenkin oltava selkeä ilmastokompassi, jotta maapallon lämpeneminen ei pääse kiihtymään, Exponential Roadmap Initiative -aloitteen perustaja ja johtaja Johan Falk sanoo.

Osa-alueita, joihin digitalisointi voi vaikuttaa, ovat muun muassa yhteisten resurssien fiksumpi hyödyntäminen, lisääntynyt joustavuus ja parempi mitattavuus

Kulutus laskuun

Digitaaliset ratkaisut edistävät myös dematerialisaatiota siirryttäessä fyysisistä ratkaisuista digitaalisiin. 

Muutos musiikin kuluttamisessa – siirtyminen CD-levyistä suoratoistopalveluihin – on yksi monille tuttu esimerkki. Sama koskee siirtymistä fyysisestä viestinnästä sähköiseen, sillä digitalisoinnin ansiosta käytetään vähemmän metsien resursseja ja paperia.

Lue Johan Falkin haastattelu kokonaisuudessaan

Monilla yrityksillä selkeä kestävyystrendi

Nordea
 

Tie tulevaisuuden postiin

Ruotsalainen yritys Kivra, joka muun muassa toimittaa digitaalisia postilaatikoita, on vastikään laatinut Vägen till framtidens post -raportin (”tie tulevaisuuden postiin”), joka osoittaa selvästi, että kuluttajat vastaanottavat yrityksiltä ja muilta toimijoilta mieluiten digitaalisia lähetyksiä.

Raportin mukaan 50 miljoonaa kirjettä vastaa noin 15 000 puuta, jotka voidaan näin ollen käyttää muuhun kuin paperipostiin. Lisäksi kuljetuksissa vähennetään 1 900 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Raportti osoittaa myös, että suurin osa eli 59 prosenttia Ruotsin väestöstä on sitä mieltä, että postia pitäisi lähettää enemmän digitaalisesti. Suurimpana syynä digitaalisten lähetysten suosimiseen on, että ne ovat kestävämpiä/ympäristöystävällisempiä. Tätä mieltä on 77 prosenttia.

Kivran raportti Vägen till framtidens post

Nordea ja E.ON säästävät ympäristöä digitalisoinnilla

Myös suuremmille yrityksille asetetaan selkeitä vuosittaisen kestävyysraportin julkaisemiseen liittyviä vaatimuksia. Raportoitavat kestävyyskriteerit liittyvät muun muassa ympäristöön, sosiaalisiin olosuhteisiin, henkilöstöön, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja korruptionvastaiseen toimintaan.

Yksi esimerkki on Nordea, joka käynnisti jo vuonna 2015 Paperless Banking Program -ohjelman, jonka tavoitteena on korvata fyysinen viestintä digitaalisilla ratkaisuilla. Vuonna 2019 yhtiö kertoi säästäneensä digitalisoinnin ansiosta 4 028 puuta ja 176 miljoonaa litraa vettä sekä vähentäneensä hiilidioksidipäästöjään 1 000 tonnilla.

Nordean kestävyysraportti 2019

Samana vuonna energiayhtiö E.ON osoitti, että digitaalisten allekirjoitusten lisääminen sopimuksiin on toinen tapa vähentää paperinkulutusta. Välttämällä paperikopioita ja tallentamalla asiakirjat digitaalisesti yhtiö säästi vuoden 2019 aikana 75 000 sivua paperia.

E.ONin kestävyysselvitys 2020

Tämä pienentää ilmastovaikutustamme”

Ikano Bank on myös investoinut digitalisointiin pitkällä aikavälillä, ja PostNord Strålforsin toimittama omnichannel-ratkaisu tuo rahoituslaitokselle sekä aikaan että kustannuksiin liittyviä säästöjä kaikkialla Pohjoismaissa – ja tukee samalla yhtiön kestävyystyötä.

Stefan Karlsson, Sustainability Project Manager, Ikano Bank ABStefan Karlsson, Sustainability Project Manager, Ikano Bank AB

– Digitalisointi luo uusia mahdollisuuksia ja auttaa meitä tehostamaan toimintaamme, parantamaan asiakaspalveluamme sekä pienentämään ympäristövaikutustamme, Ikano Bank AB:n Sustainability Project Manager Stefan Karlsson sanoo.

Digitalisointiin liittyy muitakin näkökohtia kuin lähetysten vähentyneet paperimäärät. Ikano Bankin mukaan sen on muun muassa mahdollista saavuttaa lisäsäästöjä arkistointiprosessissa tarvittavan tilan osalta, kun se siirtyy fyysisestä säilytyksestä digitaaliseen tallennukseen.

– Ajan myötä pystymme myös tunnistamaan asiakirjat aiempaa helpommin ja tehokkaammin. Voimme tuoda tiedot, jotka tavallisesti lähetämme fyysisessä muodossa, nyt entistä helpommin digitaalisiin kanaviimme asiakkaiden saataville juuri silloin, kun he niitä tarvitsevat, Stefan Karlsson toteaa.

Ikano Bank on kerännyt esimerkiksi veden-, energian- ja lämmön-/jäähdytyksenkulutukseen sekä paperinkäyttöön liittyvää perustietoa vuodesta 2018 lähtien.

– Hyödynnämme tietoa ymmärryksen kartuttamiseksi ja asettaaksemme oikeita prioriteetteja tulevaisuudessa. Olemme esimerkiksi vähentäneet sisäistä paperinkäyttöämme 7,1 tonnilla vuodesta 2018 vuoteen 2020, Stefan Karlsson sanoo.

Lue Ikano Bankin asiakastapaus kokonaisuudessaan


Esimerkkejä asiakkaista, jotka ovat valinneet PostNord Strålforsin digitaaliseksi kumppanikseen

Digitalize for the environment

Tie kohti ympäristöstrategista digitalisointia

 

Kuten sanottu, digitalisointi voi olla työkalu ympäristövaikutuksen pienentämiseen ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen – paikallisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota tutkijat Mattias Höjer ja Tina Ringeson, jotka ovat listanneet Digitalize for the environment -oppaassa, mitä kaikkea on otettava huomioon, jotta digitalisointi edistäisi myös kestävyystyötä.  Oppaan on julkaissut Ruotsin Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun Sustainable Communications -osasto, ja siinä annetaan tietoa, mistä ja miten konkreettisiin ympäristöongelmiin voi etsiä digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi oppaassa kannustetaan kaikkia digitaalisen kehityksen parissa työskenteleviä suuntaamaan huomionsa ympäristöhaasteisiin.
 
Lue lisää ympäristöstrategisesta digitalisoinnista
 
Nyt mietit tietenkin lentomatkoja ja paperilaskuja, joista puhuimme alussa. Sähköisten liiketoimien etujärjestöllä NEA:lla (Nätverket för Elektroniska Affärer), jonka jäseniin myös PostNord Strålfors kuuluu, on verkkosivuillaan vihreä indeksi. Se osoittaa, kuinka suuri ero paperipohjaisten ja digitaalisten laskujen ympäristövaikutuksilla voi olla. Indeksi perustuu muun muassa tutkimusraporttiin Effects of a total change from paper invoicing to electronic invoicing in Sweden.

Asiakkaat peräänkuuluttavat digitaalisia ratkaisuja

Sami Niininen, Head of Business development, PostNord Strålfors Oy
 

– Asiakkaidemme keskuudessa on nähtävissä suuria eroja. Osa on jo päässyt pitkälle digitalisoinnissa, kuten Ikano Bank, kun taas toisilla on edessään pidempi matka. Asia ei ole mustavalkoinen, PostNord Strålforsin Head of Business Development Sami Niininen sanoo.

– Tämä tarkoittaa, että meidän on autettava asiakkaitamme heidän tarpeidensa pohjalta siellä, missä he ovat. Kaikilla asiakkaillamme on erityyppisiä haasteita, mutta kaikille on yhteistä se, että käymme aina vuoropuhelua asiakaskokemus ja asiakasmatka huomioon ottaen. Kaikki digitalisointiin liittyvä työ alkaa juuri tästä, Sami Niininen sanoo.

Liiketoiminnan osien digitalisointi on suora panostus kestävämpään yritystoimintaan, Sami Niininen toteaa.

– Kuulemme usein asiakkailtamme, että kuluttajat peräänkuuluttavat digitaalisia ratkaisuja ympäristösyistä. Tämän vuoksi paperilaskut korvataan yhä useammin digitaalisilla maksuilla. Kivran ja Omaposti kaltaisten digitaalisten postilaatikkojen määrä kasvaa eniten, Sami Niininen sanoo ja jatkaa:

– Digitalisointi ja digitaaliset palvelut ovat yleisesti ottaen hyvä ja kestävä valinta. Tämä kuitenkin edellyttää, ettei vastaanottaja tulosta asiakirjaa itse. Muutoin positiivinen vaikutus pienenee tai pahimmassa tapauksessa häviää kokonaan.

Lue lisää digitaalisista ratkaisuistamme

Inspiraatio ja artikkelit

Digitalisera-for-miljon_16-9_3-2.jpg

Digitalisoi ympäristön vuoksi

Yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat pienentää ympäristövaikutustaan, asiakasviestinnän digitalisointi voi olla tärkeä osa palapeliä – jos se tehdään strategisesti ja oikealla tavalla.

Johan-Falk_16-9.jpg

”Aallonharjalla olemisessa on mahdollisuutensa”

Ympäristökeskeinen liiketoiminnan digitalisointi antaa yritykselle mahdollisuuden saavuttaa huomattavia kilpailuetuja. Tätä mieltä on Exponential Roadmap Initiative -aloitteen perustaja ja johtaja Johan Falk.

Sustainability_16-9.jpg

Kestävää toimintaa

Me PostNord Strålforsilla välitämme. Kestävyysnäkökohtien integroiminen koko toimintaamme on hyväksi asiakkaille, työntekijöille, omistajille ja yhteiskunnalle.

Tilaa uutiskirjeemme

Miten luodaan kannattavia asiakassuhteita? Mitkä viestinnän kanavat ovat tehokkaimpia? Tilaamalla uutiskirjeemme voit lukea asiakasviestinnän viimeisimmistä trendeistä kertovia kiinnostavia artikkeleita ja haastatteluja.

Tilaa uutiskirje