3D-print_3-1.jpg
Teknologiat 3D Print

Näin 3D-tulostus voi muuttaa maailmankauppaa

Tulevatko 3D-tulostimet korvaamaan perinteiset valmistusmenetelmät ja tuhoamaan kansainvälisen kaupan? Vai näemmekö sen sijaan teknologisen muutoksen, joka johtaakin kaupan kasvuun? Tästä asiantuntijat kiistelevät.

Tuotantoa maan rajojen sisäpuolella

Materiaalia lisäävä valmistus tarjoaa valmistajille ja jälleenmyyjille monia etuja, kuten mahdollisuuden ylläpitää pienempiä varastoja ja vähentää kuljetuksia. Heidän ei myöskään tarvitse hankkia tavaroita ja sitten odottaa, kunnes ne saadaan myytyä. Kehitys, joka tuo tuotannon lähemmäs kuluttajia, voi vetää maton kansainvälisten alihankkijoiden jalkojen alta.  Vajaat kolme vuotta sitten maailmanlaajuinen rahoituslaitos ING julkaisi raportin, joka osoitti, että kasvava 3D-tulosteiden määrä voisi vähentää kansainvälistä kauppaa lähes neljänneksellä vuoteen 2060 mennessä.

Maailmassa, jossa protektionismi valtaa alaa, Boris Johnson yrittää valmistella Isoa-Britanniaa brexitin jälkeiseen aikaan. Suunnitelmana on vähentää maan riippuvaisuutta tuonnista lisäämällä tuotantoa maan rajojen sisällä. Tämän mahdollistaisi uusi tekniikka. ”Heillä on korkeat odotukset 3D-tulostusta kohtaan”, brittiläinen BBC:n toimittaja Andrew Neil totesi vastikään.

Käsiproteesin valmistaminen perinteisin menetelmin voi kestää useita viikkoja, kun taas identtiseksi luodun kopion tulostaminen onnistuu muutamassa päivässä.

Kaikki eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita siitä, että kaupan mullistus olisi näköpiirissä. Maailman talousfoorumissa julkaistun artikkelin kirjoittajat Wolfgang Lehmacher ja Martin Schwemmer toteavat, että on tarkasteltava muutakin kuin jakeluketjuja. Heidän mukaansa kyky käsitellä kompleksisuutta ja muutoksia on rajallinen. Huomioon on otettava myös muita tekijöitä, kuten verot, lisenssit, osaavan henkilöstön saatavuus sekä maa-alueisiin ja energiaan liittyvät kustannukset.

Myöskään kannattavuutta ei pidä unohtaa. Suurempien volyymien 3D-tulostus on edelleen kallista.

Axel Nordin, lektor på Lunds universitet Lundin yliopiston lehtori Axel Nordin.– Jos tavara voidaan valmistaa muuten kuin 3D-tulostamalla, se on todennäköisesti halvempaa. Ruiskuvalu ja valaminen ovat edelleen tehokkaimpia valmistustapoja.

Näin toteaa Lundin yliopiston lehtori Axel Nordin, joka työskentelee konetekniikan ja teknisen suunnittelun parissa Lundin teknillisessä korkeakoulussa. Hänen mielestään ei ole todennäköistä, että maailmankauppa muuttuu mainittavasti seuraavien kymmenen vuoden aikana.

– Ei ainakaan kokonaisvaltaisesti. Sitä vastoin tietyissä kapeissa segmenteissä muutosta on jo tapahtunut.

Yksilöllisesti mukautettavat tuotteet 

3D-tulostuksen mahdollisuudet ovat ennen kaikkea sellaisten monimutkaisten komponenttien tulostamisessa, joita ei perinteisillä menetelmillä pystytä valmistamaan, ja yksilöllisesti mukautettavissa tuotteissa, kuten proteeseissa.

– Käsiproteesin valmistaminen perinteisin menetelmin voi kestää useita viikkoja, kun taas identtiseksi luodun kopion tulostaminen onnistuu muutamassa päivässä, Axel Nordin sanoo.

3D-print av protes
Materiaalia lisäävä valmistus tarkoittaa sitä, että tuote muodostuu kerros kerrokselta kolmiulotteisen tietokonemallin pohjalta.

Myös kuulolaitteiden kaltaiset räätälöidyt tuotteet valmistetaan nykyään lähes kokonaan 3D-tulostamalla. 3D-tulostettujen kuulolaitteiden kauppaa tarkasteleva Maailmanpankin tutkimus huomauttaa, että teknologiset muutokset ovat historiallisesti katsottuna johtaneet tuotannon, kasvun ja kaupan lisääntymiseen. Kyseessä on yksi ensimmäisistä tutkimuksista, joka tarkastelee 3D-tulostuksen todellisia vaikutuksia maailmankauppaan. Tutkimus osoittaa, ettei uusi valmistustapa ole johtanut kuulolaitekaupan pysähtymiseen maiden välillä. Tilanne on pikemminkin päinvastainen, sillä kysyntä ja maailmanlaajuinen kauppa ovat kasvaneet.

Tutkijoiden mukaan tämä johtuu siitä, että kuulolaitteet ovat kevyitä ja niitä on helppo kuljettaa. Vertailu 35 muun tuotteen kanssa osoitti, että mitä painavampi tuote oli kyseessä, sitä vähemmän kauppa kasvoi. Kookkaammat tuotteet olisikin tutkijoiden mukaan kannattavampaa 3D-tulostaa lähempänä kuluttajia.

Muutama vuosi sitten Adidas aloitti urheilukenkien 3D-tulostuksen Saksassa, jotta tavarat saataisiin nopeammin asiakkaille.

Toinen kaupan kasvuun vaikuttava tekijä on, että tuotannon uudelleenjärjestely on suhteellisen kallista. Investointien lisäksi tarvitaan korkean tason erikoisosaamista. Tanskan, Sveitsin ja Singaporen kaltaiset maat, jotka omaksuivat uuden tekniikan varhaisessa vaiheessa, vastaavat suurimmasta osasta vientiä, mutta myös Kiina, Meksiko ja Vietnam ovat alkaneet kasvattaa markkinaosuuttaan.

3D-tulostusta käytetään nykyään lähinnä silloin, kun tarvitaan vain yksittäisiä tai muutamia kappaleita. Axel Nordin nostaa myös esille mahdollisuuden tulostaa pienempiä sarjoja – ja nopeasti. Kyse voi olla markkinoilla testattavista tuotteista, joita tulostetaan mahdollisesti 10 000–50 000 kappaletta ennen suuremman luokan valmistuksen aloittamista.

Pikatuotantoa Saksassa

Muutama vuosi sitten Adidas aloitti urheilukenkien 3D-tulostuksen Saksassa, jotta tavarat saataisiin nopeammin asiakkaille. Vähittäiskaupan tilaukset perustuivat suoraan myyntiin, jolloin saatiin juuri sitä, mitä tarvittiin. Läpimenoajat lyhenivät keskimäärin 66 prosenttia. Saksalaisen ”pikatehtaan” avaaminen ei kuitenkaan tarkoittanut, että Adidas aikoisi siirtää koko tuotantonsa pois Aasian matalan palkkatason maista. 3D-tulostetut kengät olivat täydentävää, nopeaa sarjatuotantoa, jolla pyrittiin vastaamaan nopeisiin tarpeisiin lähellä asiakkaita.

3D-printing sko
3D-tulostus voi tarjota asiakkaalle paremman mahdollisuuden suunnitella tuotteensa itse.

Yhä suositumpaa on, että asiakas voi itse suunnitella itselleen yksilöllisen tuotteen. Axel Nordin on huomannut, että kehitys asettaa paineita monille suuryrityksille, ja ne yrittävät tarjota mahdollisimman paljon erilaisia lisävarusteita – esimerkiksi eri puulajeista valmistettuja auton paneeleja, navigointijärjestelmiä ja stereoita. 3D-tulostukselle voi olla tässä markkinarako. Hän mainitsee silmälasit ja korut potentiaalisina alueina, joilla 3D-tulostus voisi lyödä itsensä läpi isommassa mittakaavassa.

Nordin uskoo, että yritysten kannalta entistä tärkeämpään osaan nousee kuitenkin oikeanlaisen osaamisen hankkiminen. Tuotekehittäjällä, joka osaa hyödyntää uutta tekniikkaa, on tulevaisuudessa kilpailuetu – ja sillä, joka ymmärtää, ettei kompleksisuus nosta valmistuksen hintaa.

– Vanha sääntö, että mitä yksinkertaisempi geometria, sitä edullisempi valmistus, ei pidä enää paikkaansa, Axel Nordin sanoo.

Axel-Nordin_Expert.jpg
Axel Nordin
Lundin yliopiston lehtori

Inspiraatio ja artikkelit

Tomas-Lundstrom_16-9.jpg
Tomas-Lundstrom_Expert.png

”Vaikutus tulee näkymään kaikilla konkreettisia tuotteita valmistavilla aloilla”

Tomas Lundström, Head of 3D at PostNord Strålfors, vastaa 7:ään kysymykseen 3D tulostuksen kehitysnäkymistä.

3D-print_16-9.jpg

Moniulotteinen vallankumous

3D-tulostus luo liiketoimintamahdollisuuksia monilla eri alueilla. Lääkäri voi suunnitella toimenpiteen tulostettujen röntgenkuvien avulla. Tuotekehittäjä voi tulosteiden avulla luoda nopeasti prototyyppejä. – Vain mielikuvitus asettaa rajat, ­3D-asiantuntija Tomas Lundström kertoo.

3D-Solutions_Hero-ny_3-1.jpg

Rajattomat mahdollisuudet luomiseen

3D-tulostus on huomattavasti nopeampi ja valtavan paljon edullisempi ratkaisu kuin perinteiset tuotantomenetelmät, kuten vaikkapa ruiskuvalu. Sen ansiosta yhdenkin tuotekappaleen valmistaminen on taloudellisesti mahdollista.

Lue lisää 3D Solutions-palvelustamme