Teknologiat 3D Print

”Vaikutus tulee näkymään kaikilla konkreettisia tuotteita valmistavilla aloilla”

7 kysymystä Tomas Lundströmille, PostNord Strålforsin Head of 3D:lle.

Tomas-Lundstrom_16-9.jpg

Millä osa-alueilla PostNord Strålforsilla on nykyään 3D-tulostusta hyödyntäviä asiakkaita?

– Meillä on toimintaa monessa eri segmentissä, mutta painopiste on ennen kaikkea kolmessa: varaosien omatuotanto, teollisuus ja niin sanottu near medical, joka tarkoittaa lääketeknistä sertifikaattia tarvitsemattomia oheisvarusteita.

Mitkä alat hyötyvät eniten mahdollisuuksista 3D-tulostaa esineitä tai niiden osia?

– Niitä on todella monia – jopa enemmän kuin uskoisi. Sanoisin, että 3D-tulostuksen vaikutus tulee näkymään kaikilla konkreettisia tuotteita valmistavilla aloilla.

Miten yritysten pitäisi asennoitua tähän? Ketkä voittavat ja ketkä häviävät?

– Ei ole oikeastaan itsestään selvää vastausta sille, ketkä voittavat ja ketkä häviävät. Kyse on ennemminkin muutoksesta – kyvystä mukauttaa oma toiminta uuteen, digitaaliseen jakeluketjuun sopivaksi. Voittajaksi voisin nimetä tällä hetkellä autoteollisuuden, joka on hyödyntänyt 3D-tulostusta jo todella monta vuotta.

 

Siirtyykö tuotanto lähemmäksi kuluttajia?

– Valmistus siirtyy varmasti lähemmäksi sitä paikkaa, jossa valmista tuotetta käytetään. Tulemme näkemään paljon enemmän paikallista ja kestävää tuotantoa. Iso osa tuotannosta paikallistuu eli palaa Aasian matalan palkkatason maista takaisin esimerkiksi Eurooppaan. 3D-tulostamisen avulla yritykset voivat niin sanotusti tuoda tuotantonsa takaisin kotiin.

3D-tulostimella valmistetaan ruokaa ja asuinkortteleita. Mikä on vaikuttavin näkemäsi 3D-tulostettu esine?

– Vaikuttavimpia omin silmin näkemiäni 3D-tulostettuja esineitä ovat ihmisruumiin osat, kuten polvinivelet. Vaikuttavimpia mediassa ja muissa lähteissä näkemiäni ovat juurikin rakennukset, sillat, talot ja vastaavat. Ehdottomasti mielenkiintoisin on ollut yritys tulostaa täysin toimiva ihmissydän. Olen itse asiassa pitänyt kädessäni mekaanista versiota ihmissydämestä, mutta orgaanista versiota siitä yritetään tulostaa biotulostuksen avulla.

Vallitseva koronapandemia on saanut yritykset lopettamaan tuotantoaan, ja tavarankuljetusten määrä on romahtanut. Vaikuttaako
koronakriisi 3D-tulostuksen kehittymiseen?

– Ehdottomasti. Kriisin aikana monet yritykset tulevat huomaamaan, kuinka haavoittuva globaali jakeluketju on, sillä yritykset ovat suurelta osin riippuvaisia Aasiasta. Meille on tullut asiakkaita, jotka eivät ole voineet saada toimituksiaan Aasiasta, sillä koronakriisi on vaikuttanut tehtaiden tuotantoon merkittävästi. 

Olemme saaneet myös lukea 3D-tulostimista, jotka tuottavat jatkuvana virtana kaikenlaisia varusteita terveydenhuollon tarpeisiin. Mitä te PostNordilla Strålforsilla teette tilanteen helpottamiseksi?

– Olemme myös ryhtyneet tukemaan terveydenhuoltoa koronakriisissä valmistamalla suojavarusteita sen tarpeisiin. Tulostamme roiskesuojavisiirejä terveydenhuollon ja vanhustenhoidon ammattilaisille. Tuntuu todella hienolta, että tämän tekniikan avulla voimme parantaa tarpeellisten suojavarusteiden saatavuutta.

 
Tomas-Lundstrom_Expert.png
Tomas Lundström
PostNord Strålforsin Head of 3D:lle

Inspiraatio ja artikkelit

3D-print_16-9.jpg
Axel-Nordin_Expert.jpg

Näin 3D-tulostus voi muuttaa maailmankauppaa

Tulevatko 3D-tulostimet korvaamaan perinteiset valmistusmenetelmät ja tuhoamaan kansainvälisen kaupan? Vai näemmekö sen sijaan teknologisen muutoksen, joka johtaakin kaupan kasvuun? Tästä asiantuntijat kiistelevät.

3D-print_16-9.jpg

Moniulotteinen vallankumous

3D-tulostus luo liiketoimintamahdollisuuksia monilla eri alueilla. Lääkäri voi suunnitella toimenpiteen tulostettujen röntgenkuvien avulla. Tuotekehittäjä voi tulosteiden avulla luoda nopeasti prototyyppejä. – Vain mielikuvitus asettaa rajat, ­3D-asiantuntija Tomas Lundström kertoo.

3D-Solutions_Hero-ny_3-1.jpg

Rajattomat mahdollisuudet luomiseen

3D-tulostus on huomattavasti nopeampi ja valtavan paljon edullisempi ratkaisu kuin perinteiset tuotantomenetelmät, kuten vaikkapa ruiskuvalu. Sen ansiosta yhdenkin tuotekappaleen valmistaminen on taloudellisesti mahdollista.

Lue lisää 3D Solutions-palvelustamme