Toimialat Rahoitus & vakuutustoiminta

"Maailma ei ole koskaan valmis"

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on viime vuosina digitalisoinut monia palveluitaan.
– Useimmat kansalaiset haluavat hoitaa asioitaan digitaalisesti. He haluavat helppokäyttöisiä palveluita, jotka ovat saatavilla aina tarvittaessa, sanoo Maaria Toikka, joka johtaa Trafin e-palveluiden kehitystä ja yhteensovitusta.

Digitalisoidussa maailmassa yritysten on täytettävä asiakkaiden vaatimukset ja odotukset. Sama koskee julkisia toimintoja. Maaria Toikka kuvaa oman toimintansa digitalisaatiomatkaa suureksi strategiseksi askeleeksi, jossa on päästy nopeasti perille kansalaisten odotuksia vastaavien ratkaisujen löytämiseksi. 

– Keskustelemme koko ajan käyttäjiemme kanssa oikeiden ratkaisujen löytämiseksi ja panostamme yksilöllisiin käyttäjäkokemuksiin, Maaria Toikka kertoo.

Maaria Toikka on Trafin digitaalisten palveluiden johtava asiantuntija. Kuva: Cata Portin.

Käytössä on myös paljon muodollisia vaatimuksia, joissa turvallisuus on aivan erityisen tärkeää. Trafi testaa sen vuoksi kaikkia uusia palveluita ja käy kaikki turvallisuusnäkökohdat läpi ennen niiden käyttöönottoa. 

– Meidän on jatkossa oltava erityisen huolellisia siinä, että palvelumme ovat kaikkien käyttäjäryhmien saatavilla, Maaria sanoo.

Automatisointi ja ulkoistus

Trafilla on monipuolinen käyttäjäkunta ja toiminta ulottuu monille eri alueille. Esimerkiksi henkilökohtainen rekisteriote lähetetään Suomessa yli miljoonalle ihmiselle vuosittain. Määrät ovat suuria ja sen vuoksi palvelujen automatisointi ja ulkoistus ovat tärkeä osa Trafin digitalisointistrategiaa.

Maailma muuttuu koko ajan ja uusia palveluita kehitetään päivittäin eri puolilla maailmaa. Samalla myös Trafi muuttuu koko ajan. Uusia haasteita löytyy aina, sillä maailma ei ole koskaan valmis.

Rekisteriote tulostetaan erikoispaperille, joka sopii korkeiden turvallisuusvaatimusten kirjeille. Henkilökohtaiset tiedot tulostetaan otteeseen, joka laitetaan kirjekuoreen ja lähetetään oikeaan osoitteeseen. 

Rekisteriotteen lisäksi kaikki Trafin lomakkeen tiedot lähetetään PostNord Strålforsille säilytettäväksi. Myös muita painotuotteita tulostetaan, ja huolehditaan niiden lajittelusta ja postitoimituksista Trafille. 

Kari Alahuhta on PostNord Strålforsin myyntipäällikkö Suomessa. 

– Rekisteriotteiden lähettäminen itse on Trafille iso projekti. Meille lähettäminen on helpompaa, koska teemme sitä päivittäin, mutta pitkällä tähtäimellä se on valtavan suuri työ, Kari selvittää.

– Haluamme automatisoida palveluitamme mahdollisimman paljon ja käyttää mieluummin ulkoisia toimittajia, kuten PostNord Strålforsia, kuin tuottaa näitä palveluita itse, Maaria Toikka kertoo.

Trafin strateginen tavoite on olla digitaalisten viranomaispalveluiden edelläkävijä Suomessa. Maaria Toikka kertoo heidän seuraavan sekä kansainvälistä että kansallista kehitystä ja hyödyntävän käyttäjiltä saatuja ideoita ja näkemyksiä.

– On tärkeä oppia tuntemaan käyttäjät ja heidän tarpeensa sekä suunnitella ja muotoilla palvelut helpoiksi päästä käsiksi ja käyttää, Maaria Toikka kertoo.

Juuri nyt monilla tahoilla puhutaan, että mahdollisimman paljon viestintää ja palveluita on saatava mobiililaitteisiin.

– Kaikesta tulee helpompaa loppukäyttäjille silloin, kun kaikki tarvittava on saatavissa mobiililaitteeseen, Kari Alahuhta toteaa.

Maaria Toikka kertoo, että kun joku hakee ajokorttia Suomessa, liitteenä on toimitettava potilastiedon arkiston ote, josta nähdään senhetkinen terveystilanne. Tämä käsitellään nykyään helposti ja integroidusti digitaalisissa Kanta-palveluissa, joihin kaikilla kansalaisilla on pääsy.

– Haluamme olla innovatiivisia ja pitkälle edistyneitä palveluissamme, jotta saavutamme tavoitteemme. 

Ajokorttiprosessi siirtyi äskettäin Poliisilta Trafille, jolloin siitä tehtiin täysin digitaalinen ja automaattinen – alusta loppuun.

– Mutta matka täydelliseen digitalisaatioon on pitkä ja oikeastaan loppumaton, Maaria Toikka sanoo ja jatkaa: 

– Maailma muuttuu koko ajan ja uusia palveluita kehitetään päivittäin eri puolilla maailmaa. Samalla myös Trafi muuttuu koko ajan. Uusia haasteita löytyy aina, sillä maailma ei ole koskaan valmis.

Miltä Trafi näyttää viiden vuoden kuluttua?

– Ajatellessani edessämme olevia suuria haasteita uskon, että viiden vuoden kuluttua olemme modernisoineet sähköisiä palvelujamme niin paljon, että ne ovat erittäin kustannustehokkaita ja käyttäjäkokemus on hyvä ja johdonmukainen, Maaria Toikka sanoo hetken mietittyään.

Tilaa uutiskirjeemme

Miten luodaan kannattavia asiakassuhteita? Mitkä viestinnän kanavat ovat tehokkaimpia? Tilaamalla uutiskirjeemme voit lukea asiakasviestinnän viimeisimmistä trendeistä kertovia kiinnostavia artikkeleita ja haastatteluja.

Tilaa uutiskirje