Markkinatrendit Digitaalinen muutos Asiakaskokemus

Aikamme megatrendit

Luodakseen vakaan ja menestyksekkään strategia- tai skenaarioprosessin organisaatioiden on CIFS:n mukaan välttämätöntä tunnistaa, mitkä megatrendit tulevat vaikuttamaan niihin, sekä valmistautua liiketoimintaan kohdistuviin vaikutuksiin. CIFS luokittelee seuraavat 14 suuntausta aikamme megatrendeiksi.

Tulevaisuuden ennustamisessa on pitkälti kyse siitä, että osaa esittää oikeita kysymyksiä. Siinä on eroa, kysyykö ihmisiltä, miltä he uskovat hammasharjojen näyttävän tulevaisuudessa, vai kysytäänkö heiltä, miten he uskovat tulevaisuuden suuhygienian toimivan. Ehkä hammasharjat korvataan pillereillä?

”Jos olisin kysynyt ihmisiltä, mitä he haluavat, he olisivat pyytäneet nopeampia hevosia.” – Henry Ford

Teoksessa Trendsociologi v. 2.0 kirjoittajat Louise Byg Jakobsen ja Cathrine Frederiksen toteavat, että vasta sitten, kun päästetään irti nykyisestä ratkaisusta ja tuotteesta, voidaan avata silmät uusille mullistaville ideoille.

Megatrendit

1. Teknologian kehitys – Uusi tekniikka ja digitalisaatio avaavat mahdollisuuksia ja luovat uutta liiketoimintaa. Miten voit tehdä tuotteistasi ja palveluistasi osan esineiden internetiä?

2. Globalisaatio – Globaalit tieto tekniikka- ja tuotevirrat jatkavat laajenemistaan. Miten voit skaalata toimintaasi ylöspäin?

3. Kestävyys – Globaali keskiluokka ja talouskasvu lisäävät kestävien ratkaisujen tarvetta. Varmista, että tuotteesi ovat osa kestävää tulevaisuutta, ja valmistaudu kiertotalouteen.

4. Talouskasvu – Suuressa osassa maailmaa talouskasvu lisääntyy ja johtaa keskiluokan kasvuun ennen kaikkea Aasiassa. Luo tuotteita, jotka vastaavat kuluttajien tarpeisiin.

5. Osaamisyhteiskunta – Maailman väestö tarvitsee entistä paremman pääsyn koulutukseen ja tietoon. Huolehdi siitä, että osaat vastata valistuneiden kuluttajien kysymyksiin.

6. Kiihtyvyys ja monisäikeisyys – Liikeideoiden, innovaatioiden ja tuotteiden elinkaari lyhenee. Älä koskaan anna asiakkaidesi odottaa.

7. Kaupallistuminen – Yksityiset toimijat tarjoavat yhä useammin palveluita, jotka kuuluivat aiemmin viranomaistai vapaaehtoistoiminnan piiriin. Valmistaudu toimimaan uusilla osa-alueilla.

8. Verkostoyhteiskunta – Erilaiset digitaaliset verkostot vaikuttavat ihmisiin yhä enemmän. Valmistaudu tekemään yhteistyötä sellaisten henkilöiden ja ryhmien kanssa, jotka eivät lukeudu nykyisiin kumppaneihisi.

9. Terveysfokus – Terveyteen ja hyvinvointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, ja ne vaikuttavat kaikkiin osa-alueisiin. Varmista, että tuotteesi edistävät loppukäyttäjän terveyttä.

10. Väestönkehitys – Väestörakenne muuttuu lisääntyvän kaupungistumisen, väestön ikääntymisen ja perherakenteiden muuttumisen myötä. Selvitä, miten loppukuluttajien tarpeet ja fyysinen ympäristö tulevat muuttumaan.

11. Yksilöllistyminen – Kiinnostus yksilöllisiä tuotteita ja palveluita kohtaan lisääntyy. Kuluttaja odottaa räätälöityjä ratkaisuja.

12. Polarisoituminen – Keskisegmentti pienenee vähittäiskaupassa. Raja kulkee ylimmän (high end) ja alimman (low end) segmentin välillä sekä niiden välillä, joilla on tietty tuote ja joilla sitä ei ole. Yritysten on tiedettävä, miten ne haluavat asemoitua. Tarjotaanko edullisia vai uniikkeja ratkaisuja?

13. Immaterialisaatio – Olemme siirtymässä kohti aikaa, jolloin kulutus ei ole enää yhtä vahvasti keskiössä. Varmista, että tuotteesi tai palvelusi vastaavat tunnetarpeisiin ja ovat merkityksellisiä käyttäjälle.

14. Kaupungistuminen – Miljardit ihmiset jättävät maaseudun, mikä johtaa kaupunkien ja lähiöiden kasvuun. Edessä on paradigman muutos siinä, miten kuljemme paikasta toiseen, miten teemme ostoksia, miten työskentelemme ja miten vietämme vapaa-aikaamme.


Lähde: Instituttet for Fremtidsforskning 2019

Lisää Content Hub

Hvor-gar-kunden_16-9.jpg

Minne asiakkaat suuntaavat tiensä?

Kuluttajatottumusten muuttuessa ja tekniikan kehittyessä nopeaan tahtiin tämä on kysymys, johon moni hakee vastausta. Copenhagen Institute for Futures Studies hyödyntää skenaariosuunnittelua auttaakseen toimeksiantajiaan valmistautumaan useisiin erilaisiin tulevaisuudenkuviin.

Tilaa uutiskirjeemme

Miten luodaan kannattavia asiakassuhteita? Mitkä viestinnän kanavat ovat tehokkaimpia? Tilaamalla uutiskirjeemme voit lukea asiakasviestinnän viimeisimmistä trendeistä kertovia kiinnostavia artikkeleita ja haastatteluja.

Tilaa uutiskirje