TNS Gallup muuntaa tietoja oikeiksi vastauksiksi

Nykyään ei riitä, että tiedämme mitä asiakas ostaa, meidän on myös tiedettävä milloin ja miksi. TNS Gallup -tutkimusyrityksellä on paljon haasteita.
PostNord Strålfors auttaa TNS Gallupia monella tavalla, kyselylomakkeiden suunnittelusta tietojen lukemiseen.

TNS_Gallup1_875x580.jpg

Vuonna 1997 meillä oli 5–10 henkilöä, jotka syöttivät tietoja manuaalisesti. Aloitimme tietokones-kannauksen silloin. Vuonna 2005 tietomäärä oli kasvanut niin suureksi, että ulkoistimme tietojen skannauksen, Ilkka Rainio kertoo, vasemmalla. Oikealla hänen

Yritys

TNS Gallup on vuodesta 1945 lähtien tehnyt Suomessa erilaisia mielipide- ja markkinatutkimuksia, joiden pohjalta on laadittu kansalaisia kuvaavia kaavioita ja tilastoja. Monet tutkimukset tehdään nykyisin internetin kautta. Runsaat puolet yrityksen vuonna 2009 tekemästä yli miljoonasta haastattelusta toteutettiin verkkoselaimen avulla, ja verkkohaastattelujen osuus kasvaa koko ajan. Noin 200 000 haastattelua tehtiin sähköpostitse ja suunnilleen 300 000 puhelimitse.

Haaste

Internet on helpottanut tutkimusyritysten toimintaa, mutta kilpailu on samalla kiristynyt ja markkinat ovat nykyään erittäin hajanaiset. Asiakkaat haluavat enemmän kuin pelkän tuloksen – ei riitä, että tiedämme mitä asiakas ostaa, meidän on myös tiedettävä miksi sekä milloin hän aikoo ostaa saman asian seuraavan kerran.

TNS Gallupin on tutustuttava hyvin asiakkaisiinsa ymmärtääkseen, millaista tietoa he tarvitsevat.
– Vuonna 1997 meillä oli 5–10 henkilöä, jotka syöttivät tietoja manuaalisesti. Aloitimme tietokoneskannauksen silloin. Vuonna 2005 tietomäärä oli kasvanut niin suureksi, että ulkoistimme tietojen skannauksen, Ilkka Rainio kertoo.

Ratkaisu

TNS Gallup on ostanut tulostus- ja lähetyspalveluja PostNord Strålforsilta vuodesta 2005 lähtien mutta skannauspalveluja vasta melko vähän aikaa. Yhteistyö aloitettiin vuoden 2010 alussa, ja ratkaisu oli täysin valmiina puolen vuoden kuluttua.

Kun TNS Gallupin asiakkaat tilaavat tutkimuksia, PostNord Strålfors suunnittelee niiden ulkoasun, tulostaa ne ja lähettää ne asiakkaille. Vastaukset saatuaan PostNord Strålforss kannaa ne ja lähettää tulokset TNS Gallupille.
– Meille on helpompaa, kun yksi yritys hoitaa kaiken, tutkimusten suunnittelusta tietojen lukemiseen, Ilkka Rainio sanoo.

Tulos

TNS Gallup käyttää paneeleja, joille yritys lähettää tutkimuksia säännöllisesti. Vastausprosentti on tällöin noin 50 %. Vastaajat voivat usein voittaa jonkin pienen palkinnon. Myös kyselyn väri ja ulkoasu saattavat vaikuttaa vastausprosenttiin.
– Emme kuitenkaan pysty sanomaan, mikä toimii milloinkin parhaiten, koska eri tekniikat soveltuvat eri tilanteisiin, Ilkka Rainio toteaa.

Tulevaisuus

Perusongelma on se, ettei ihmisillä ole nykyään aikaa osallistua tutkimuksiin. Asiakkaat on joko ostettava tai saatava koukkuun, kun heillä on aikaa. Matkapuhelimen käyttö on yksi mahdollinen ratkaisu.

– Suunnittelemme mobiilialustojen käyttöönottoa. Matkapuhelimista tulee aina vain älykkäämpiä ja verkkopohjaisempia. Lisäksi ihmiset käyttävät matkapuhelinta vapaa-aikanaan, esimerkiksi työmatkalla tai lojuessaan sohvalla iltaisin, Ilkka Rainio huomauttaa.
Voimme myös tehdä nk. hybridihaastatteluja eli yhdistää eri tekniikoita saadaksemme yhteyden vastaajiin.

– Saatamme esimerkiksi soittaa vastaajille, selostaa kyselyn tarkoitusta ja kysyä, saammeko lähettää sähköpostitse linkin verkkokyselyyn.