Sertifikaatit

Strålfors noudattaa kussakin maassa voimassa olevia lakeja ja vaatimuksia. Näiden vähimmäisvaatimusten lisäksi eri yksiköillä on erilaisia niiden omaa toimintaa sääteleviä asiakaskohtaisia vaatimuksia ja standardeja. Seuraavassa luetellaan muutamia Strålforsin eri yksiköillä voimassa olevia sertifikaatteja.