Ydinarvomme

Tarvitsemme kehittyvän ja oppivan organisaation, jotta voimme jatkuvasti vastata uusien vaatimusten ja asiakastoiveiden mukaisiin tuote- ja palvelutarjonnan muutoksiin.

Luotettavuus, tavoitettavuus, kumppanuus ja kestävyys.

Strålforsille toiminta on aina sanoja tärkeämpää. Asiakkaidemme on saatava kohdata meillä sitoutuneita ja taitavia työntekijöitä. Meidän on myös koko ajan sovitettava toimintaamme ja tarjontaamme asiakkaidemme vaatimuksiin ja toiveisiin.

Organisaatiomme on kuunneltava asiakkaidemme tarpeita ja opittava koko ajan uutta. Vain siten pystymme vastaamaan tulevaisuuden viestintäratkaisujen asettamiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Tarvitsemme työntekijöitä, jotka viihtyvät työssään ja sitoutuvat yrityksemme arvoihin ja normeihin. 

Strålforsin ydinarvot luovat vahvan arvopohjan kaikille työntekijöillemme eri puolilla maailmaa. Ne ohjaavat meitä työssämme ja kaikissa päätöksissämme. Jos koet ydinarvomme omiksesi ja haluat meille töihin, olemme vakuuttuneita siitä, että voimme kehittyä yhdessä.

Menestyksemme edellytyksenä ei ole pelkästään vahvojen suhteiden rakentaminen asiakkaisiimme. Meidän on lisäksi koko ajan vahvistettava suhteita työntekijöihimme.

Luotettavuus

PostNord pitää lupauksensa ja toimittaa lähetykset kaikkialle luotettavasti, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

Tavoitettavuus

PostNord on aina lähellä asiakkaitaan, kuuntelee heitä ja sitoutuu heidän haasteisiinsa.

Kumppanuus

PostNord on ammattimainen liikekumppani ja auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan viestintään ja logistiikkaan liittyvät haasteet.

Kestävyys

PostNord tuottaa asiakkailleen ja omistajilleen arvoa, on sosiaalisesti vastuullinen yritys ja työskentelee aktiivisesti vähentääkseen yritystoiminnan ympäristövaikutuksia.