Pidä huolta tiedosta

Aiemmin yritysten haasteena oli kerätä asiakastietoa. Nykyään haasteena on ylläpitää yrityskulttuuria, joka hallitsee näitä tietoja ja luo niistä hyötyä liiketoiminnalle. Thomas C Redman puhuu paremman hallinnan puolesta tehokkuuden parantamiseksi.

Ta-hand-om-datan_872x580.jpg

IT-asiantuntija Thomas C Redmanin konttori on heti New Yorkin ulkopuolella. Lempinimellä ”The Data Doc” tunnettu Redman on tuttu kasvo Harvard Business Reviews’n lukijoille. 

Redman puhuu mielellään sen puolesta, että digitalisaatio parantaa kannattavuutta – mutta vain jos sillä luotuja tietoja käytetään oikein, ja ne ovat hyvälaatuisia.


Rohkaise työntekijöitä ja anna heille aikaa kokeilla uusia tapoja integroida digitaalisia lähteitä työhönsä.

Sellaisen digitaalisen yrityskulttuurin luominen, jossa tieto on luonnollinen osa päätöksentekoa, voi olla haasteellista, jos henkilöstö on ollut samoissa tehtävissä viimeiset 20 vuotta ja tottunut luottamaan intuitioonsa eikä analyysityökaluihin. 

– Suhtaudu siihen hitaana prosessina. Lisää jotain tänään ja jotain huomenna, kunnes toiminnasta on tullut osa päivittäisiä rutiineja.

Ensimmäinen vaihe voi olla sen tarkastelu, vahvistaako tieto omaa intuitiota vai ovatko ne ristiriidassa keskenään. Vertaile useita eri lähteitä ja katso, mitä näkemyksiä ne voivat antaa. Päälliköllä on vastuu kulkea etunenässä. 

– Rohkaise työntekijöitä ja anna heille aikaa kokeilla uusia tapoja integroida digitaalisia lähteitä työhönsä.

Tarkista tietojen laatu

Tietojen on oltava hyvälaatuisia, jotta yritys voi käyttää niitä menestyksekkäästi. Se on perusta kehitykselle, jossa tekoälyllä ja roboteilla on yhä suurempi merkitys. 

IBM:n Watsonin kaltaiset tietokonejärjestelmät tekevät hyviä päätöksiä, kunhan syötettävät tiedot ovat oikein. Jos sen sijaan tehdään vaativia päätöksiä huonolaatuisen tiedon pohjalta, sillä voi olla tuhoisat seuraukset analyysille esimerkiksi sairaanhoitoalalla. 

– Huolimatta siitä, millä alalla juuri sinun osastosi toimii, neuvoisin tarkistamaan viimeiset 100 loppuun saattamaasi tehtävää. Ympyröi punakynällä kaikki virheet tehtäviin liittyvistä asiakirjoista. Montako löysit, Thomas C Redman kysyy retorisesti.

Luultavasti inhimillisen tekijän vuoksi virheitä löytyi huomattavasti toivottua enemmän. 

Thomas C Redman teki yhdessä Corkin yliopiston Tadhg Naglen ja David Sammonin kanssa tutkimuksen, johon osallistui 75 vastaajaa. Sen mukaan vain kolmella prosentilla yrityksistä 97 prosenttia tiedoista oli oikein. Seurauksena analyysit ja sen myötä asiakastyytyväisyys huonontuvat. 

Käytä tietoa innovointiin

Virike tietojen käyttämiseksi innovointiin voi olla kustannusten laskeminen tai uusien palveluiden kehittäminen. Mutta uskallus reagointiin ja ajatusten viemiseen uusille urille vaatii tiedon lisäksi myös rohkeutta.  

Rohkeus on tarpeen sekä organisaation että yksilön tasolla, jos totuttua käyttäytymistä halutaan muuttaa. 

Luotaessa yrityskulttuuria, jonka tähtäin on tulevaisuudessa, on tarpeen mukauttaa toimintaa ja tehdä kovia päätöksiä. 

Se voidaan tehdä esimerkiksi seuraamalla omalla liiketoimintasektorilla tapahtuvia muutoksia ja sen tulevaisuusennusteita. Jos haasteet ovat suuria, voi olla tarpeen investoida innovaatiolaboratorioon ja rekrytoida henkilöstöä, jolla on muun tyyppistä osaamista uudelleenjärjestelyistä selviämiseksi. 

Useimmat innovaatiot eivät aluksi tuota voittoa, joten voi tuntua houkuttavalta antaa kilpailijoiden tehdä virheitä samalla kun itse odottaa sopivaa tilaisuutta. Täytyy kuitenkin muistaa, että myös kilpailijat oppivat virheistään.  

– ”Odota niin näet” -asenne voi olla kannattavaa alan suurimmalle yritykselle. Se voi ostaa ne yritykset, joilla on toimivat yritysideat. Mutta jos yrityksesi ei ole suurin, vaan kilpailijat panostavat innovaatioon, jäät jälkijunaan. 

Juuri nyt olemme siirtymävaiheessa, ja tulevaisuuden suhteen vallitsee sekä epävarmuutta että odotuksia. 

– Työpaikoilla on käynnissä samanlainen perustavanlaatuinen muutos kuin ihmisten siirtyessä maataloudesta teollisuuteen, Thomas C Redman toteaa.

Joitakin työtehtäviä katoaa ja toisia syntyy. Pohjimmiltaan hän on myönteinen ja uskoo, että tuloksena syntyy paljon mielenkiintoisia työpaikkoja. Analysoinnista ja päätöksenteosta saattaa tulla ratkaisematon kilpailu ihmisen ja koneen välillä.

– Laajan kokemuksen omaavat ihmiset tulevat luonnollisesti hyödyntämään sitä. Se ei ole ”joko tai” -tilanne. Fiksut oppivat yhdistämään tietoa inhimilliseen intuitioon.

Thomas C Redman

Tohtori Thomas C Redman, "The Data Doc," Data Quality Solutionsin toimitusjohtaja, auttaa startup-yrityksiä, monikansallisia yrityksiä, johtajia ja informaatiopäälliköitä navigoimaan datapohjaisessa tulevaisuudessa painopisteinä laatu ja analyysi. Tomin tärkein artikkeli on "Data's Credibility Problem" (Harvard Business Review, December 2013). Hänen ansioihinsa kuuluvat mm. tohtorin tutkinto tilastotieteessä ja kaksi patenttia.