Painallus oikeaan suuntaan

Stressaavaa, häiritsevää, merkityksetöntä? Push-ilmoituksilla on huono maine, mutta oikein käytettynä ne voivat vahvistaa asiakassuhdetta. Verkkokaupat ja rahoitusyhtiöt ovat proaktiivisten push-ilmoitusten edelläkävijöitä – niiden avulla voimme tehdä fiksumpia valintoja.

Push-i-ratt-riktning_872x580-2.jpg

Proaktiiviset push-ilmoitukset voivat pitää meidät päivitettyinä ja saada meidät tekemään fiksumpia valintoja. Suuntauksena on myös yksilöidymmän sisällön käyttö.

Useimmat elävät nykyään matkapuhelin käden ulottuvilla ja poimivat sen käteen keskimäärin 150 kertaa päivässä. Huomion kiinnittävät usein eri sovelluksista tulevat ilmoitukset. European Journalism Observatoryn (2016) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että matkapuhelimen käyttäjä saa keskimäärin 10–40 ilmoitusta päivässä. 23 prosenttia kysytyistä myönsi poistaneensa sovelluksen, koska pitivät ilmoituksia häiritsevinä tai merkityksettöminä.

Psykologi push-ilmoitusten takana

Push-ilmoitusten kokeminen muuttuu kiinnostavasta välinpitämättömäksi, jos ilmoituksia tulee liian usein. Silloin ne muuttuvat tiedottavista häiritseviksi ja stressaaviksi etenkin, jos niihin kuuluu myös äänihälytys. 

Ilmoitusten vetovoima perustuu sekä käyttäytymistieteisiin että käyttäjäliittymän suunnitteluun. Ilmoitussymbolin punaiselle värille on syy – väri ilmaisee kiirettä, ja se kiinnittää huomiosi. Sama koskee push-ilmoituksia; ne on suunniteltu siten, että kaikki vaikuttavat yhtä tärkeiltä. 

Chris Marcellino oli yksi kehittäjistä, jotka toivat push-ilmoitukset Apple-laitteisiin. Haastattelussa The Guardianin kanssa vuonna 2017 hän sanoo, että tekniikalla on useita etuja, mutta että läpilyönti perustuu myös palkkiopohjaiseen käyttäytymiseemme – ”samaan, joka saa meidät hankkimaan ruokaa, mukavuutta, lämpöä ja seksiä”.

Push-ilmoitukset ovat viime vuosina saaneet maineen stressitason nostajana ja keskittymiskyvyn heikentäjänä. Mutta niitä ei tarvitse käyttää siten, että kadotamme fokuksen siitä, mikä on tärkeää. Se on ilmoitusten ja ilmoitusten välinen ero. Push-ilmoitukset voivat myös helpottaa kuluttajan arkipäivää, inspiroida uuteen käyttäytymiseen ja antaa sysäyksen oikeaan suuntaan. European Journalism Observatoryn suorittaman tutkimuksen mukaan ihmiset suhtautuvat myönteisesti push-ilmoituksiin, jos tiedot koetaan käyttökelpoisina.

Proaktiiviset push-ilmoitukset

Sen sijaan, että pankkikortin käyttäjä huomaisi vasta kassalla, ettei tilillä ole katetta, hänelle voidaan ilmoittaa lähestyvästä talousongelmasta, jotta hän ehtii hankkia apua tilanteeseen. Monilla pankeilla ja rahoitusyhtiöillä on nykyään palveluita, jotka muistuttavat erääntyvästä laskusta. 

Proaktiiviset push-ilmoitukset voivat pitää meidät päivitettyinä ja saada meidät tekemään fiksumpia valintoja. Suuntauksena on myös yksilöidymmän sisällön käyttö. 

Jotta ilmoitukset olisivat merkityksellisiä, niiden on annettava lisäarvoa ja mahdollistettava, että käyttäjä reagoi tietoihin suoraan. Pankkien ja verkkokauppojen keräämien tietojen avulla käyttäjät voivat esimerkiksi saada apua lainan valintaan sekä osakesalkkuun liittyvien riskien ennakointiin.