Minne olemme matkalla?

Käteisen käyttö alkaa olla yhä harvinaisempaa Pohjoismaissa. Digitaalisten maksuratkaisujen käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti ja ­tulevaisuustutkija Mats Lewan ennustaa vielä suurempia rahamaailman muutoksia.

Vart-är-vi-på-väg.jpg

Tämän vuoden helmikuun debattiartikkelissa Ruotsin valtionpankinjohtaja Stefan Ingves varoitti, että olemme menossa kohti tilannetta, jossa kaupalliset toimijat valvovat ihmisten maksuvälineitä entistä suuremmassa laajuudessa. Hänen mukaansa turvatoimenpiteenä valtionpankin erityisasema tullaan suojaamaan lailla. Se kertoo jotain stressistä, jota perinteinen pankkimaailma tuntee finanssiteknologian (fintech) uusien maksuratkaisujen edessä.  

Tulevaisuudentutkija Mats Lewan, kirjan ”The Rise and Development of FinTech” kirjoittaja, näkee yksityisten toimijoiden sisääntulossa sekä etuja että haittoja. Ruotsin kruunun käyttö on vaarassa vähentyä yksityisten toimijoiden kontrolloimana, koska siirrymme kohti järjestelmää, joka on yhä vähemmän riippuvainen pankeista. Samanaikaisesti monet sanoisivat, että käyttäjäystävällisyys on lisääntynyt. 


Maksujärjestelmämme on näyttänyt samalta jo todella kauan. Fintech on mullistamassa alaa enemmän kuin monet uskovat.

Tulevaisuuden maksuratkaisuja

Mats Lewanin mukaan on olemassa monia erilaisia skenaarioita tulevaisuuden maksutavoille, mutta yhteistä kaikille on käyttäjän oleminen keskipisteessä.

– Se, kuinka maksaminen ja tapahtuma suoritetaan, ei ole tärkeää käyttäjille. Tärkeintä on, että se tapahtuu nopeasti.

Mats Lewanin mukaan kaikki, mikä tekee tapahtumasta vähemmän näkyvän on parempi käyttäjän kannalta. Hän uskoo, että maksutilanteesta tulee vain hetki, jota tuskin huomaa huolimatta siitä, tapahtuuko se tunnukseen perustuvalla tunnistuksella vai biometrisellä ratkaisulla.

Juuri nyt matkapuhelin saa paljon huomiota, mutta hän ei usko, että siitä välttämättä tulee tulevaisuudessa maksuihin käytettävä väline.

– Tulevaisuudessa matkapuhelimella voi olla muu rooli. Maksumekanismi voi toimia millä tahansa yhteydellä, kunhan tunnukseen perustuva tunnistus on käytössä.

Tulevaisuudentutkija Mats Lewan. Kuva: Juliana Wiklund

Käteisen puute voi olla ongelma

Mats Lewan painottaa, että kysymys ilman käteistä toimivasta yhteiskunnasta on poliittinen. 

Mats Lewan tuo esiin saman asian kuin valtionpankin johtaja debattiartikkelissaan; kyse on kansallisesta turvallisuudesta. Kriisitilanteessa, jossa elektroninen järjestelmä laukeaa, vaaditaan varmistukseksi fyysistä järjestelmää. Maailman muuttuessa yhä enemmän digitaaliseksi on tärkeää, että myös vanhukset, lapset ja matkapuhelimettomat ihmiset voivat käyttää joukkoliikennettä ja maksaa myymälöissä.

– Kaikkia on ajateltava ja turvallisuudesta huolehdittava mahdollisessa kriisitilanteessa. Meidän on mietittävä, mitä käteisetön järjestelmä maksaisi meille.

Tekoäly muuttaa rahamaailmaa

Tekoäly ja koneoppiminen eivät ole uusia asioita rahamaailmassa, mutta tekniikka on saanut entistä suuremman jalansijan viime vuosina ja esimerkiksi mahdollistanut taloudellisten valintojen automatisoinnin. Se voi koskea kaikkea automaattisesta säästämisestä osakeinvestointeja ja lainanottoa koskeviin vinkkeihin. Mats Lewan uskoo, että tulemme näkemään tekoälyä vielä lisää rahamaailmassa esimerkiksi sovelluksina, joilla voimme paremmin valvoa yksityistä talouttamme. Hän kertoo, että tekoälyä käytetään esimerkiksi henkilökohtaisten tarjouksien esittelyssä.

– Juuri Googlen tavoittelemalla tavalla se on tekniikka, joka vastaa kysymykseen, ennen kuin se kysytään.

Mats Lewan uskoo, että finanssiteknologia on sellaisen muutoksen edessä, jolla on suuremmat seuraukset kuin liikenteen muutoksella. Itseajavat autot tulevat vaikuttamaan moniin, mutta kaikki eivät aja autoa. Tapamme maksaa ja käsitellä rahaa sen sijaan vaikuttaa kaikkiin. 

– Maksujärjestelmämme on näyttänyt samalta jo todella kauan. Fintech on mullistamassa alaa enemmän kuin monet uskovat. Käteisjärjestelmän poistaminen sisältää haasteita, joita on vaikea ennustaa.

Kolme maksurat­kaisusuuntausta

Sovellukset syrjäyttävät käteisen
Insight Intelligencen toteuttaman "Sverige betalar" -tutkimuksen mukaan niiden ruotsalaisten määrä, jotka sanovat käyttävänsä maksusovelluksia matkapuhelimella, on ensimmäisen kerran ylittänyt niiden määrän, jotka sanovat käyttävänsä käteistä. Sovelluksia suositaan esimerkiksi torikaupassa ja pysäköinnissä. Uusiin maksuratkaisuihin eniten uskova ja niitä eniten käyttävä ikäryhmä on 16–29-vuotiaat naiset. 43 prosenttia vastaa käyttävänsä maksusovelluksia joka viikko tai useammin, kun taas samanikäisten miesten lukema on 33 prosenttia.

Luottokortin käyttö vähenemässä
Maksusovellusten suosio ei ole kasvussa ainoastaan Ruotsissa, vaan samanlainen kehitys on nähtävissä koko Pohjoismaissa. Ilman käteistä toimiva yhteiskunta tulee koko ajan lähemmäs. Ruotsissa noin 39 prosenttia maksuista tehdään luottokortilla, mutta vuonna 2020 luvun odotetaan pienentyvän 25 prosenttiin uuden finanssiteknologian hyväksi.

Digitaalisten laskujen esiinmarssI
Mobiililaskujen käyttö kasvaa. Yksi syy on lyhyet maksuajat. Mobile Marketing Watchin mukaan tekstiviestin avaamismäärä on noin 98 prosenttia, kun taas vastaava luku sähköpostilla on 20 prosenttia. Lisäksi 97 prosenttia kaikista tekstiviesteistä luetaan 4 minuutissa.