Pirteät ratkaisut pienentävät velkaa

100 laskusta viisi menee perintään. Alektum Group on pystynyt lisäämään laskujen maksamista yli neljä prosenttia antamalla velkaantuneiden itse valita haluamansa maksutavan.
– Henkilökohtainen palvelu ja oikeiden kanavien käyttö on tuottanut tulosta, kertoo Alektum Groupin perintäpäällikkö Anders Svensson.

Svensson_875x580_PNS.png

Anders Svensson on Alektum Groupin perintäpäällikkö. – Perintäasioissa ei ole varaa käyttää vääriä kanavia.

Big data on Alektum Groupille ensiarvoisen tärkeää. Suurten tietokantojen avulla voidaan neuvoa asiakkaita niin yritysetablointiin ja varmaan kuluttajaluottoon liittyvissä asioissa kuin myös siinä, mitä tietoja laskun pitää sisältää Saksassa. Siten saadaan myös kokonaiskuva velkaantuneen tilanteesta. Onko henkilöllä lisää velkoja, mikä on realistinen summa, jonka hän pystyy kerralla maksamaan?

Alun perin perintäyhtiönä aloittanut Alektum Group on laajentanut toimintaansa vähitellen. Asiakkaina on etupäässä verkkokauppiaita, jotka myyvät usein suuria määriä melko edullisia tuotteita, esimerkiksi erilaisia lippuja. Asiakkaiden toimialoja ovat tekniikka ja televiestintä mutta myös matkailu-, pankki- ja kiinteistöala sekä vähittäiskauppa. Markkina- ja luottotietojen lisäksi yritys tarjoaa juridista neuvontaa ja laskutusratkaisuja. Alektum Groupin haasteena on minimoida toimeksiantajiensa asiakastappiot.

– Jos asiakkaamme eivät saa maksua, me huolehdimme perinnästä. Saadaksemme velkaantuneen maksamaan ensi sijassa juuri meidän maksuvaatimuksemme meidän on viestittävä viisaasti ja tarjottava useita eri maksukanavia. Meidän on kehitettävä asiakasystävällisiä ratkaisuja, perintäpäällikkö Anders Svensson toteaa.

Toimii 16 maassa

Alektum Group toimii 16 Euroopan maassa. IT-osasto on Göteborgissa, jossa sijaitsee myös yrityksen pääkonttori. Samojen teknisten ratkaisujen käyttö kaikissa maissa helpottaa velkojen perintää maiden välillä. Koska käsiteltävänä on suuria tietomääriä, toiminnot on automatisoitu mahdollisimman pitkälle.

– Keskitetty IT-toiminto tarjoaa valtavaa etua ja lisää valvonnan mahdollisuutta. Jossakin Euroopan maassa toimiva verkkokauppa voi melko helposti laajentaa toimintaansa myös muualle Eurooppaan. Autamme yritysetabloinnissa ja hankimme tietoa siitä, mikä toimii parhaiten missäkin maassa. Mitä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa, miltä esimerkiksi puolalainen verkkosivu näyttää ja miten omnichannel toimii parhaiten Belgiassa? Luottotietojen tarjoaminen perintäpalvelujen rinnalla luo suuria synergiaetuja, koska saamme käyttöömme lisää luotettavia tietokantoja. Se helpottaa riskinarviointia sekä tietojen segmentointia ja käsittelyä.

Yritys toimii kanavien kanssa kahdella tavalla. Verkkokauppiaille viestitään esimerkiksi kuvastojen ja verkkosivujen kautta ja velkaantuneille sen kanavan kautta, jota he mieluiten käyttävät maksamiseen. 100 laskusta noin viisi menee perintään. Alektumilla on 1,3 miljoonaa velallista, joista 400 000 Ruotsissa. Jokaisella on yritykselle keskimäärin seitsemän velkaa, ja yksi suuri ryhmä ovat nuoret aikuiset.

– Kotoa muuttaminen on kallista aikaa, ja nuori aikuinen on työmarkkinoilla uusi tulokas. Tämän ryhmän tavoittaminen on vaikeaa. Monet perintätapaukset olisi voitu välttää, jos henkilön yksityistalous olisi ollut hänellä paremmin hallinnassaan. Varaamalla 500 euroa odottamattomia menoja varten voit välttää monia ansoja eikä sinun tarvitse ottaa kalliita tekstiviestilainoja, Anders Svensson toteaa.

– Velkaantuneelle on yhdentekevää, nouseeko vai laskeeko korko tai mitä pörssissä tapahtuu. Ratkaiseva tekijä on se, onko henkilöllä työpaikka vai ei.

Henkilötietojen pitää täsmätä

Uudessa perintätapauksessa Alektum saa toimeksiantajaltaan velkaantuneen puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. On tärkeää, että tiedot ovat oikein ja että ne on kerätty juridisesti korrektilla tavalla.

– Verkkokauppiaat tarvitsevat lisää tietoa käyttämistään kanavista ja lainsäädännön vaatimuksista. Meidän on pystyttävä luottamaan siihen, että yhteystiedot on hankittu asianmukaisella tavalla. Jollakin alueella saattaa asua kaksi samannimistä henkilöä. Miten tiedämme saaneemme oikean henkilön puhelinnumeron? Kun olemme varmoja siitä, että olemme saaneet oikeat henkilötiedot, päivitämme ne omaan rekisteriimme. Velkaantuneiden kanssa on viestittävä varovasti. Kanava on valittava huolellisesti, ettei yritys saa badwilliä.

– Perintäasioissa ei ole varaa tehdä virheitä. Vanhemmat hankkivat usein esimerkiksi puhelinliittymän lapsilleen, ja silloin on tärkeää, ettei pikku Lisa koulun pihalla saa tekstiviestiä perinnästä. Haluamme ihmisten käyttävän Plan & Play -informaatio- ja maksusivuamme, josta löytyy myös tietoa ja neuvoja. Pankkitunnusten avulla sivun käyttö on turvallista, ja kaikki ratkaisut ovat asiakkaille teknisesti helppokäyttöisiä.

Analyysi ratkaisee kanavan

Alektum Groupin tietokannassa on tietoa velallisten tuloista, maksuhistoriasta ja muista veloista. Sisäinen pisteytys ratkaisee, mikä kanava sopii parhaiten yhteydenottoon ja maksamiseen. Kaikki kanavat numeroidaan, ja siten on mahdollista jäljittää, mitkä niistä toimivat parhaiten. Tehokkuutta on mahdollista seurata, mitata ja hienosäätää.

– Yksilöidyt viestit ja mahdollisuus valita maksutapa tuottavat tulosta, koska velkaantuneen oma tilanne on usein ratkaisevassa asemassa. Velkojen maksaminen on kasvanut lähes neljä prosenttia sen jälkeen, kun aloimme tarjota lisää maksukanavia. Tietokantamme avulla tiedämme, miten paljon velallinen pystyy kerralla maksamaan, ja voimme viestiä hänen kanssaan hänelle sopivalla tavalla. Haluamme löytää lisää keinoja, joilla voimme helpottaa velkaantuneen tilannetta. Swish on suosittu ja helppo kanava ennen kaikkea pienten summien maksamiseen. Myös kortti on yleisesti käytössä, mutta luottomahdollisuus saattaa kasvattaa velkaa entisestään.

– Perintäasiat on hoidettava viisaasti. Veloistaan omin neuvoin selviävä on ylpeä itsestään, ja sitä meidän tulee kannustaa. Voimme esimerkiksi kirjoittaa: "hieno suoritus, verkkokauppias toivottaa sinut tervetulleeksi takaisin ja antaa kymmenen prosenttia alennusta seuraavasta laskusta". Jos saa joltakin apua kaaoksensa keskellä, asiakassuhde voi jopa vahvistua.

Täydentäviä kanavia Yhteistyö PostNord Strålforsin kanssa on jatkunut jo kauan. Aluksi kehitettiin yhdessä kirjeiden ja laskujen sisältöä ja ulkoasua ja nyt tehdään yhteistyötä myös tekstiviestiratkaisuissa ja sähköiseen Kivra-postilaatikkoon liittyvissä asioissa.

– Meille on suurta etua siitä, että voimme hyödyntää PostNord Strålforsin kontakteja. Tarvitsemme paljon ulkoisia verkostoja, ja PostNord Strålforsin avulla saamme uusia ideoita meille läheisiltä aloilta sekä suuremman palvelutarjonnan. Lisäksi saamme käyttöömme maksukanavia, joita meillä itsellämme ei ole. Käyttämällä rinnalla meillä jo olevia järjestelmiä kaikki sujuu saumattomasti emmekä menetä mitään matkan varrella.

PostNord Strålforsin kautta näemme, ketkä käyttävät sähköisiä postilaatikoita. Kivraan liittyneille voimme tarjota velan maksamista automaattisena tilisiirtona.

– Meidän on asetettava itsellemme haasteita, kuunneltava asiakkaitamme ja suunniteltava asiakasystävällisiä ratkaisuja. Emme voi lähettää tylsää laskua paperilla, kun tarjolla on muita paljon pirteämpiä ratkaisuja, Anders Svensson toteaa.