10 tulevaisuudenvisiota

Mobiilisovellusten merkitys laskee jo parin vuoden kuluessa, kun taas augmented reality eli vahvistettu todellisuus voittaa alaa kaupankäynnissä. Samalla Internet of Things eli esineiden internet vähentää tallennuksen tarvetta. Muun muassa näitä muutoksia konsulttiyritys Gartner ennustaa lähitulevaisuudelle. Seuraavassa on lueteltu myös muita tulevaisuuden trendejä. Vuonna 2020...

Fruit_875.jpg

...100 miljoonaa ihmistä tekee ostoksia

AR:n avulla Augmented realitysta eli vahvistetusta todellisuudesta tulee seuraava tärkeä apuväline tehtäessä ostoksia sekä fyysisissä myymälöissä että verkossa. Jo ensi vuonna arviolta noin viidennes maailman johtavista vähittäiskauppiaista käyttää tätä tekniikkaa. AR-laseista tulee myös todennäköisesti pienempiä ja kätevämpiä.

...30 prosenttia internethauista tehdään ilman näyttöä

Puheohjatut haut yleistyvät. Amazon on yksi edelläkävijä, jonka Alexa-äänipalvelulla varustettu Echo-laite on jo markkinoilla.

...20 prosenttia yrityksistä luopuu mobiilisovelluksista

Post-app-kausi eli sovellusten jälkeinen aikakausi lähestyy. Monet yritykset luopuvat sovelluksista markkinoinnissaan. Sen sijaan yhä useammat käyttävät mobiiliverkkoa ja verkkosovelluksia, joita mm. Google jo tarjoaa.

...algoritmien käyttö yleistyy

Algoritmeja käytetään yhä enemmän asiakkaiden käyttäytymisen arviointiin ja analysointiin. Lähitulevaisuudessa algoritmeja uskotaan käytettävän myös järjestelmissä, joissa virtuaaliassistentit auttavat työntekijöitä tekemään erilaisia päätöksiä.

...blokkiketjuyritysten arvo ylittää 10 miljardia dollaria

World Economy Forumin laatiman raportin mukaan blokkiketjut – tietokantatekniikka, johon mm. Bitcoin perustuu – korvaavat kolmannen osapuolen varmennuksen luottamuksen ja läpinäkyvyyden luojina taloudellisissa transaktioissa, sopimuksissa ja äänestysprosesseissa. Gartnerin ennusteiden mukaan tekniikka mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan ekosysteemin käyttöönoton monilla teollisuudenaloilla.

...seitsemän digijättiä on osallisena 20 prosentissa ihmisten kaikesta toiminnasta

Google, Facebook, Amazon, Apple, Tencent, Alibaba ja Baidu ovat parin vuoden kuluttua ihmisille yhtä tärkeitä kuin sähkö ja laajakaista.

...innovaatioinvestointien hinta seitsenkertaistuu

Konsulttiyritys Gartnerin arvion mukaan jokaisen uuteen innovaatioon investoidun dollarin lisäksi kunkin innovaation toteuttaminen tulee maksamaan vielä seitsemän dollaria. Syynä on se, että toistaiseksi vielä tuntemattomat tekniikat, kuten koneoppiminen, saavat kehityksessä avainaseman ja että nykypäivän tietokeskukset eivät ole vielä riittävän moderneja.

...IoT-laitteiden sisältämien tietojen tallennustarve kasvaa

Internet of Things -laitteiden sisältämien tietojen tallennustarpeen odotetaan kasvavan muutamassa vuodessa kolme prosenttia. Algoritmien avulla tietojen tallennus voidaan kuitenkin optimoida siten, että vain kaikkein välttämättömimmät tiedot tallennetaan.

...IoT säästää valtavasti resursseja

Internet of Things voi tuottaa kuluttajille ja yrityksille muutaman vuoden kuluessa jopa triljoonan dollarin säästöt. Anturit voivat esimerkiksi kertoa laitteiston huoltotarpeen, mikä vähentää tuotantoseisokkien vaaraa.

...työntekijöiden sairaanhoitokustannukset laskevat 40 prosenttia

Aktiviteettirannekkeiden avulla työntekijöitä kannustetaan liikkumaan enemmän, mikä vähentää terveyteen liittyviä kustannuksia. Gartnerin arvion mukaan 70 prosenttia maailmanlaajuisista suuryrityksistä tukee tällaisten terveysmittareiden käyttöä jo tänä vuonna.