10 digitaalista trendiä

Nettitoimisto Petra listaa vuosittain kymmenen tärkeintä digitaalista trendiä. Tänä vuonna listan kärkeen kipusivat datavetoinen markkinointi ja muuttunut nettikäyttäytyminen. Asiakaskokemuksen merkitys kasvaa myös koko ajan.

Trends_875x580_PNS.png

1. Datavetoinen markkinointi ja analyysit tärkeitä kilpailtaessa asiakkaista

Aina vain edistyksellisemmät tekniset apuvälineet ja alustat antavat mahdollisuuden mitata ja kerätä paljon tietoa kävijöiden ja asiakkaiden käyttäytymisestä. Samalla on yhä tärkeämpää, että tietoja pystytään analysoimaan kunnolla ja että materiaalin perusteella pystytään tekemään tärkeitä havaintoja. Data ja analyysit eivät enää vain auta päätöksenteossa, vaan päätökset tehdään nykyään yksinomaan niiden perusteella.

2. Puhelin Ykkössijalla

Puhelin on nykyään erittäin tärkeä väline liiketoiminnassa ja markkinoinnissa. Google-hakuja tehdään nykyään enemmän puhelimella kuin tietokoneella, ja sosiaalisen median käytössä se on ykkössijalla. Myös verkkokauppoihin surffataan paljon puhelimella, mutta konversioaste on toistaiseksi vielä melko alhainen. Mobiilikokemuksen optimointia jatketaan vuonna 2017 konvertointiasteen parantamiseksi. Kauppiaiden on tunnettava asiakasmatkan kontaktipisteet kussakin segmentissä sekä tiedettävä, miten erilaisia tekijöitä, kuten näyttöä, paikkaa, asiayhteyttä ja asiakkaan aikomuksia, voidaan parhaiten hyödyntää.

3. Asiakaskokemuksen merkitys kasvaa

Enää ei riitä, että pystyy tarjoamaan parhaan tuotteen, laadun tai hinnan. Haasteena on pystyä tarjoamaan asiakkaalle tai kävijälle paras kokemus. Jos tässä onnistutaan, saadaan sitoutuneita "lähettiläitä" ja asiakkaita, jotka todennäköisesti palaavat takaisin myöhemmin. Tämä edellyttää, että tiedetään, mitkä asiat ovat asiakkaalle tärkeitä, mitä hän arvostaa ja mistä hän on kiinnostunut juuri nyt. Mukaan on laskettava kaikki kontaktipisteet, niin verkossa kuin verkon ulkopuolellakin. Niiden tulee olla johdonmukaisia ja inspiroivia ja toimia yhdessä mahdollisimman sujuvasti. Asiakaskokemus on tavallaan koko digitaalisen matkan päätepiste.

4. Asiakasviestintä, markkinointi ja palvelumuotoilu kuuluvat nyt yritysjohdolle

Digitaalinen muutos on ollut käynnissä jo pitkään. Mutta kun klassiset konsulttiyhtiöt, kuten McKinsey, EY, PwC ja Accenture, alkavat rekrytoida muotoilun ja digitaalialan asiantuntijoita, on kyse jo suuremmasta muutoksesta. Yritysten on hankittava uusia digitaalisia työkaluja ja kanavia voidakseen vahvistaa asiakaspalveluaan ja -viestintäänsä sekä strategisesti että päivittäisessä toiminnassaan. Yritysten on korkea aika käydä läpi organisaationsa ja priorisoida markkinointi- ja digiosaamista myös yrityksen johtoryhmässä ja hallituksessa.

5. Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus inspiroivat

Vuonna 2017 lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR) eivät todennäköisesti ole enää vain peli- ja viihdealan käytössä, vaan tekniikasta on suurta hyötyä myös teollisuudelle ja vähittäiskaupalle. Pokemon GO -pelin saavuttama suosio oli monille herätyskello ja inspiraationlähde. Kestää kuitenkin muutaman vuoden, ennen kuin VR- ja AR-tekniikkaa voidaan hyödyntää laajemmin, mutta ennakoivasti toimivilla yrityksillä on jo nyt mahdollisuus houkutella asiakkaita ainutlaatuisen ja mieleen jäävän interaktiivisuuden avulla.

6. Sisältömarkkinointi kehittyy edelleen

Asiakasmatkan muuttuessa myös sisältömarkkinoinnin merkitys kasvaa. Potentiaaliset ostajat etsivät nykyään ensin tietoa itse ja ottavat yhteyttä myyjään vasta myöhemmin ostoprosessissa. Menestykseen on jo usean vuoden ajan tarvittu kykyä tuottaa, jakaa ja analysoida sisältöä sekä luoda matkan aikana optimaalinen tasapaino määrän, taajuuden ja laadun välille. Sitä mukaa kuin yhä useammat oppivat hoitamaan tämän taitavasti tai todella taitavasti, kasvaa tarve pystyä vaikuttamaan asiakkaaseen pysyvästi. Parhaan vaikutuksen aikaansaamiseksi on lisättävä vielä yksi elementti – tuotettu kokemus.

7. Chatbotit helpottavat asiakasmatkaa

Digitaaliset assistentit ovat vuoden 2016 aikana löytäneet paikkansa markkinoijien työkalupakissa. Tekniikkaa kehitetään koko ajan edelleen ja sen mahdollisuudet ja kapasiteetti kasvavat koko ajan. Tähän mennessä chatbotit ovat enimmäkseen hoitaneet yksinkertaisia toistuvia tehtäviä, jotka on siten pystytty automatisoimaan. Uuden sukupolven boteista sitä vastoin tulee digitaalisia markkinoijia ja myyjiä. Esimerkiksi verkkokaupoissa ne voivat auttaa asiakasta hänen asiakasmatkaansa hidastavien vaiheiden ohi. Applen Siri on jo saanut monta uutta serkkua, ja lisää on tulossa.

8. Sosiaalinen myynti tavoittaa potentiaalisia asiakkaita

Mediakohinan kasvaessa on yhä vaikeampi tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja luoda heihin suhteita. Sosiaalisesta myynnistä on sen vuoksi tullut tärkeä väline ennakoivasti toimivalle ratkaisuhakuiselle myyjälle. Vuorovaikutuksen avulla sekä jakamalla asiakkaalle olennaista ja arvokasta sisältöä myyjä voi hyödyntää esimerkiksi LinkedIn-verkostoa potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi ja houkuttelemiseksi. Näin myyjä luo suhteen potentiaalisiin asiakkaisiinsa jo ennen ostoprosessin käynnistymistä.

9. Natiivimainontaa asiakkaan ehdoilla

Natiivimainos on ilmoitus, joka muistuttaa ulkoasultaan lehtiartikkelia. Perinteinen näyttö- ja bannerimainonta menettävät nykyään tehoaan esimerkiksi mainosblokkereiden ja nk. bannerisokeuden johdosta. Natiivimainosten menestystä siivittää ennen kaikkea se, että ne saavat paljon enemmän huomiota kuin perinteiset bannerimainokset. IHS:n ja Sharethroughin mukaan natiivimainokset herättävät 20–60 prosenttia enemmän huomiota ja johtavat kauppoihin 18 prosenttia useammin. Natiivimainosten arvioidaan viiden vuoden kuluessa muodostavan 74 prosenttia kaikesta digimainonnasta.

10. Konversio-optimointi

Onhan se mukavaa, kun verkkosivuilla on paljon kävijöitä, mutta menestymiseen vaikuttaa ennen kaikkea se, mitä kävijät sivustolla tekevät. Nykyään on usein huomattavasti kannattavampaa panostaa nykyisten kävijöiden konversioasteen lisäämiseen kuin yrittää lisätä sivuston kävijämääriä. Yrityksen on asetettava jokaiselle yksittäiselle verkkosivulle selkeät tavoitteet, jotka tukevat sivustolla käyvien potentiaalisten asiakkaiden tavoitteita. Mitä paremmin yritys tuntee asiakkaansa, sitä paremmin se pystyy sovittamaan omat tavoitteensa asiakkaiden tavoitteisiin. Tähän päästään metodisella prosessilla, jossa ymmärrystä lisätään ja toimintaa kehitetään jatkuvasti toistuvan mittaamisen ja analysoinnin avulla.