Digitaalinen kehitys mullistaa liiketoimintamallin

Monet yritykset miettivät, mitä digitaalinen kehitys oikeastaan on. Vaikka kehitys on jatkunut jo jonkin aikaa, monien yritysten on vaikea löytää kysymykseen konkreettista vastausta. Digitointi nähdään yksinomaan asiakkaille tarjottavana lisäpalveluna, joka lisätään jo toimivaan liiketoimintamalliin.

Digital_Stralfors_PostNord_872x580.jpg

Kuvat: Offset

Karel Dörner ja Dave Edelman McKinseyltä selittävät digitaalisen kehityksen käsitettä. Heidän mukaansa digitaalisuus on osa yrityksen koko liiketoimintamallia. Se ei ole pelkkä lisäpalvelu vaan edellyttää aivan uudenlaista ajattelua. Yrityksen on nähtävä, miten digitaalisuus vaikuttaa koko yritykseen ja kuinka se luo lisäarvoa asiakkaille.

Digitaalisuus on sisällytettävä yrityksen kaikkiin osiin, yritysjohdosta varsinaiseen asiakaskontaktiin. Yrityksen eri osastojen on tehtävä yhteistyötä, jotta yrityksen palveluilla pystytään luomaan lisäarvoa asiakkaille. Jos yritysjohto ei ymmärrä, miten digitointi voi vaikuttaa yrityksen liiketoimintamalliin, siitä tulee vain muiden palvelujen täydennys.

Dörner ja Edelman mainitsevat Bank of Australian esimerkkinä yrityksestä, joka on ottanut digitaalisuuden osaksi asunnonostotarjoustaan. Pankilla on sovellus, joka tarjoaa lainajärjestelyjen lisäksi myös muita tietoja. Sovelluksen kautta asiakas voi noutaa häntä kiinnostavan talon kuvia sekä hinta- ja muut tiedot, saada tietoa kiinteistönvälittäjästä sekä ottaa yhteyden pankin lainaosastoon. Pankki luo suhteen asunnonostajaan ja on mukana koko ostoprosessin ajan.

Muita esimerkkejä ovat kodintuotteet, joista tulee palveluja esineiden internetin (Internet of Things, IoT) välityksellä. Asiakas osti aikaisemmin lämpöpatterin, mutta nykyään hän ostaa järjestelmän, jonka avulla hän voi säädellä energiankulutustaan. Tai asiakas osti aikaisemmin television, mutta nyt hän ostaa viihdettä suoratoistopalvelun kautta.

Ennen tärkeintä oli tuotanto, markkinointi ja myynti, mutta nykyisin on luotava palveluinfrastruktuuri tietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi sekä niiden hyödyntämiseksi palvelujen tarjoamisessa. Digitointi mullistaa siten yrityksen koko liiketoimintamallin.