Seitsemän yrityksen mainetta ohjaavaa ulottuvuutta

Reputation Institute mittaa joka vuosi eri puolilla maailmaa toimivien yritysten mainetta nk. RepTrak-mallinsa avulla 27 eri maassa.

Rep_pic_Stralfors.jpg

Seitsemän yrityksen mainetta ohjaavaa ulottuvuutta.

  • Omistajien johtamistapa – yritys toimii eettisesti ja avoimesti
  • Työympäristö – yritys pitää hyvää huolta työntekijöistään
  • Tuotteet ja palvelut – hyvä laatu, täyttävät asiakkaiden tarpeet
  • Innovaatiokyky – ajattelee innovatiivisesti ja sopeutuu muutoksiin nopeasti
  • Taloudellinen suorituskyky – kasvumahdollisuudet, voiton luominen
  • Yhteiskuntavastuu – arvokas yhteiskunnalle, vaalii ympäristöä
  • Johtajuus – hyvin organisoitu yritys, jolla on selkeä tulevaisuudenvisio