Algoritmit haastavat brändit – jotkut kohderyhmät ovat aina vain häilyväisempiä

Vähentävätkö matemaattiset algoritmit brändien arvoa? Luotammeko vain keräämiimme tietoihin emmekä välitä enää pakkauksessa näkyvästä logosta?
– Asia voi ehdottomasti olla niin, toteaa analyysiyritys Tajitsun perustaja Nils Svangård.

PostNord_Stralfors-Nils_Svangard-875x580.jpg

Toimi markkinoinnissasi datavetoisemmin. Testaa ja tee kokeiluja sekä mittaa, mikä toimii parhaiten ja tuottaa uusia asiakkaita, Nils Svangård neuvoo.

Kaikki ympärillämme oleva tieto helpottaa tietyillä ominaisuuksilla varustettujen tuotteiden löytämistä. Ekologinen. Valmistettu hyvissä työoloissa. Energiaa säästävä. Paras hinta ja suorituskyky.

– Olemme kuluttajina aina vain tietoisempia ja etsimme tuotteista sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat meille tärkeitä. Monesti löydämme mieleiset tuotteemme juuri siten eikä etsimällä jonkin tietyn brändin valikoimasta, Nils Svangård sanoo.

Tapahtuu reaaliajassa

Hänen mukaansa brändäystä ja markkinointia joudutaan pian uudistamaan.

– Brändin rakentaminen on perinteisesti hidasta työtä. Nykypäivänä, kun kaikki tapahtuu reaaliajassa, meidän on reagoitava nopeammin kilpailijoidemme toimintaan ja yrityksellemme mahdollisesti negatiivisiin asioihin. Ympäristön tarkkailu ja asiakaspalvelu ovat parhaita keinoja ylläpitää brändin arvoa. Yksi tärkeimmistä syistä ostoksen keskeyttämiseen on huono asiakaskokemus. On erittäin tärkeää kuunnella asiakkaita kaikissa kanavissa ja antaa heille välittömästi palautetta. Lisäksi on tärkeää tarkkailla kuluttajien antamia arvioita ja kirjoituksia, jolloin saadaan selville, mitä he pitävät jostakin tietystä tuotteesta. Tietenkin brändit sinänsä ovat edelleenkin tärkeitä, mutta uskon, että tietyistä kohderyhmistä tulee yhä häilyväisempiä, kun asiakkaat pitävät tärkeimpänä jahdata edullisinta hintaa ja parasta laatua.

Miten yrityksesi sitten voi erottua markkinakohinasta ja saada asiakkaat löytämään juuri teidät?

Teidän on ehkä opittavat ymmärtämään paremmin sitä, miten tietokone toimii ja tekee valintansa, sekä sitä, miten ihmiset hakevat tietoa. Mietittävä, miten voitte hakusanojen avulla parantaa yrityksenne näkyvyyttä, mitä ihmiset etupäässä hakevat ja millä sanoilla.

– Markkinoille ilmestyy koko ajan lisää välineitä, jotka auttavat valvomaan ja ymmärtämään sosiaalista mediaa ja uusia trendejä. Yritys voi esimerkiksi tarkastella, mikä houkuttelee kävijöitä yrityksen verkkosivuille, mitä kilpailijoista puhutaan tai mikä oma sisältö saa eniten vastakaikua mediassa. Yritysten kannattaa toimia markkinoinnissaan datavetoisemmin. Testata ja tehdä kokeiluja sekä mitata mikä toimii parhaiten ja tuottaa uusia asiakkaita. Tämä on erittäin helppoa esimerkiksi Facebookissa, Nils Svangård toteaa.

Algoritmit

Algoritmit kehittyvät nopeasti.

– Suurilla yrityksillä on nykyään valtavasti tietoa, ja juuri ne vievät tutkimusta eteenpäin. Kaikki sosiaalisen median kanavat käyttävät algoritmeja. Facebook ja Google tarjoavat niiden avulla sisältöä käyttäjien aikaisempien valintojen perusteella. Joskus Facebook julkaisee ilmoituksia jollekin pienelle testiryhmälle. Yritys saattaa näyttää kymmenen mainosta nähdäkseen, mikä lyö parhaiten läpi, ja valita sopivat kohderyhmät tuloksen perusteella. Tässä on edetty jo niin pitkälle, että ongelmana ja haasteena on nykyään pikemminkin se, että algoritmit valitsevat liian suppean kohderyhmän. Ne saattavat sulkea pois myös sellaista sisältöä, jota me olisimme halunneet katsoa, Nils Svangård huomauttaa.

Nils Svangårdin mukaan tietokone voi tietyillä alueilla tehdä ihmistä parempia arviointeja.

– Tietokoneen etuna on johdonmukaisuus ja se, ettei se tee inhimillisiä virheitä. Se tekee aina saman valinnan, olipa sitten maanantaiaamu tai perjantai-iltapäivä. Tietokone voi reagoida salamannopeasti tuhansien asiakkaiden samanaikaiseen toimintaan. Se voi simuloida toimenpiteitä; esimerkiksi sitä, mitä tapahtuu jossakin tietyssä tilanteessa. Mitkä asiakkaat reagoivat tiettyyn ilmoitukseen myönteisesti ja mitkä kielteisesti? Kuinka paljon tämän ilmoituksen uskotaan lisäävän myyntiä? Millaista palautetta sillä saadaan Twitterissä tai Facebookissa? Tietokone oppii aikaisemmista tapahtumista. Autonomiset järjestelmät yleistyvät vahvasti. Viestintä automatisoituu yhä enemmän ja algoritmeja tulee koko ajan lisää. Tätä tapahtuu kaikilla aloilla: kaduillamme liikkuu jo esimerkiksi itseajavia autoja.