25 vuotta DNA-näytteitä kansanterveyden parantamiseksi

Mitä suomalaisten lasten ja nuorten terveydelle kuuluu? Johtuuko ylipaino geeneistä vai ympäristöstä – vai sekä että? PostNord Strålforsilla on tärkeä rooli Folkhälsanin valtakunnallisessa tutkimuksessa, joka kestää yli 25 vuotta.

Folkhalsan_PostNord_Stralfors_872x580.jpg

Ihmisistä tulee entistä painavampia. Vakavasti ylipainoisten määrä on kolminkertaistunut viimeisten 40 vuoden aikana. WHO on huolissaan siitä, että lihavien tai ylipainoisten lasten määrä on saavuttanut kestämättömän tason.

Folkhälsan on vuodesta 2011 lähtien tutkinut geeni- ja ympäristötekijöiden vaikutusta lasten terveyteen. Suureen tieteelliseen tutkimukseen, Fin-HIT – Hyvinvointi teini-iässä, osallistuu 10 000 suomalaista lasta ja nuorta ja joissain tapauksissa myös heidän huoltajansa. Osallistujia seurataan 25 vuoden ajan, ja heidän varttuessaan on paremmat mahdollisuudet nähdä eri tekijöiden välinen yhteys. Materiaalin ansioista voidaan tutkia myös komplikaatioita, kuten tyypin 2 diabetesta ja sydän- ja verisuonitauteja. Tulokset liitetään lisäksi kansalliseen terveysrekisteriin.

Nina Jokinen.DNA syljestä

Nina Jokinen on tutkimuskoordinaattori. Hän kertoo, että pilottitutkimus toteutettiin vuosina 2011–2012, ja sen tarkoituksena oli testata rekrytointitapoja ja tiedonkeräysmenetelmiä. Tiedonkeräys aloitettiin täysimittaisesti kouluissa vuonna 2013, jolloin lapset olivat 9–12-vuotiaita.

– Tarkoituksena on tutkia, miten perintötekijät ja elintavat vaikuttavat lasten ja nuorten terveyteen, nyt ja tulevaisuudessa. Ensisijaisesti tutkimme painonkehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä ja etsimme ennestään tuntemattomia syy-yhteyksiä, Nina Jokinen sanoo.

Tutkimukseen osallistuvat lapset ovat antaneet sylkinäytteen, josta DNA määritetään. Lapset on myös punnittu, heidän pituutensa ja vyötärönympäryksensä on mitattu ja he ovat vastanneet kyselylomakkeeseen. Kyselylomake käsittelee muun muassa unta, ruokavaliota, liikuntaa ja tietokoneen ääressä vietettyä aikaa. Kaikkien osallistujien on ilmoitettava suostumuksesta kirjallisesti.

Analysointi käynnissä

Tutkimuksen ensimmäisen tiedonkeräysvaiheen ensimmäisiä tuloksia analysoidaan parhaillaan. Samalla Fin-HIT kutsuu nyt osallistujat ensimmäiseen seurantaan. Vuosien 2015–2016 aikana kutsutaan yhteensä 10 000 kotitaloutta kolmessa vaiheessa.

– Seurantatutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2015 saimme vastauksen yli 50 prosentilta osallistujista, mikä on todella hyvin, Nina Jokinen sanoo.

Kutsutut kotitaloudet osallistuvat kotona ja saavat materiaalit mustakeltaisessa laatikossa postitse kotiinsa. Laatikot sisältävät sylkinäyteputken, suostumuslomakkeen ja kaiken, mitä seurantaan osallistumiseen tarvitaan. Seurantatuloksen avulla voidaan seurata elinympäristössä ajan myötä tapahtuvia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa terveyteen.

Yhteistyötä

Folkhälsan tekee yhteistyötä PostNord Strålforsin kanssa, joka tallentaa tutkimuksen sylkinäytteet ja tiedotemateriaalit, luo vastaanottajille henkilökohtaiset koodit ja lähettää ne eteenpäin.

– Kokonaisuus on monimutkainen. Perusajatus tällaisessa asiakassuhteessa on, että molemmat keskittyvät ydintoimintaansa. Yhdessä voimme luoda lisäarvoa. Folkhälsan hallitsee tutkimusprosessin, ja me autamme siinä, missä olemme hyviä – hoidamme Folkhälsanin ja testihenkilöiden ja vastaanottajien välisiä lähetyksiä.

– Me lähetämme sylkinäyteputket oikeaan aikaan yhdessä kaikkien tulostettujen materiaalien kanssa, kuten tiedotteen ja suostumuslomakkeen. Hoidamme myös putkiin koodatut tarralaput, jotka yhdistävät osallistujat omaan näytteeseensä. Tarralappujen tulee lisäksi kestää sekä kosteutta että kylmää. Kaikki arkaluonteiset tiedot, kuten oikean näytteen yhdistäminen oikeaan henkilöön hoidetaan PostNord Strålforsilla koneellisesti, PostNord Strålforsin myyntipäällikkö Peter Stenvall sanoo.

Monia mahdollisuuksia

Yhteistyö PostNord Strålforsin kanssa on ollut helppoa, Nina Jokinen toteaa. Ongelmat ja kysymykset on onnistuttu ratkaisemaan nopeasti.

– Valitsimme PostNord Strålforsin, koska se on suuri yritys, jolla on monia mahdollisuuksia. Heillä oli kaikki, mitä tarvitsimme. Jos meillä on jokin idea, heillä on siihen usein ratkaisu.

Viime vuonna Fin-HIT halusi QR-koodit, jotka osallistujat voisivat skannata, ja PostNord Strålforsin avulla se onnistui. Jokaisella osallistujalla on oma koodinsa, jolla he pääsevät henkilökohtaiseen kyselylomakkeeseensa.

– On todella tärkeää, että osallistujien henkilötiedot ja tutkimustiedot käsitellään huolellisesti, jotta tutkimuksen luotettavuus ja osallistujien luottamus säilyisi, Nina Jokinen sanoo.

– Emme ole aiemmin olleet mukana lääketiede- ja lääkepuolella, joten tämä on todella jännittävää. Haasteena on ollut, että materiaaleissa on niin monta eri osaa ja että ne ovat personoituja. Kaiken on mentävä oikein. Olemme iloisia, että kaikki on toiminut hyvin, Peter Stenvall sanoo.