Älykkäämpää viestintää

PostNord Strålforsin viestintäratkaisut ovat vuosien varrella auttaneet erityyppisiä asiakkaita vahvistamaan brändiään ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vaikutukset: parempi asiakasuskollisuus, lisääntynyt myynti ja tehokkuus sekä huomattavasti paremmat mahdollisuudet houkutella uusia asiakkaita.

Vastaamme kaikkien asiakkaidemme tarpeisiin kehittämällä, tuottamalla ja toimittamalla järjestelmiä, palveluja ja tuotteita nerokasta, tehokasta ja turvallista viestintää varten. Tämä merkitsee oikeaa viestiä oikealle henkilölle – oikeaan aikaan, oikean kanavan kautta ja oikeaan hintaan. Vaikutukset asiakkaillemme ovat yksinkertaisen selkeät: parempi asiakasuskollisuus, myynnin kasvu, paremmat mahdollisuudet houkutella uusia asiakkaita sekä parempi tehokkuus. Älykäs viestintä on toimintamme ydin.

Parempi asiakasuskollisuus

Uusien asiakkaiden löytäminen vaatii enemmän rahaa ja aikaa kuin nykyisten säilyttäminen. Takaisin palaavat uskolliset asiakkaat auttavat luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, jolloin yritys voi maksimoida tuloksensa.

Myynnin kasvu

Myynnin lisäämiseen ei ole oikoteitä. Hyvän suunnittelun, toimivan organisaation ja oikeiden välineiden avulla pääset kuitenkin tavoitteeseesi. Oikeita menetelmiä käyttämällä voit lähettää oikeita viestejä oikeille henkilöille oikeaan aikaan ja hintaan.

Uusien asiakkaiden houkutteleminen

Uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi tarvitaan kiinnostava brändi, hyviä tarjouksia ja todella terävä liiketoimintamalli. Automatisoidut viestintäratkaisut, omnikanavaisuus ja prediktiivinen analytiikka ovat hyviä työkaluja tämän onnistumiseksi.

Parempi tehokkuus

Viestinnän kustannustehokkuuden parantaminen on jatkuva haaste. Miten saat asiakkaat lukemaan heille lähettämäsi viestit? Miten voit järjestää jakelun parhaalla tavalla? Miten käsittelet asiakastietojasi ja miten nykyaikaisia ovat yrityksenne IT-ratkaisut?