Laskutuksen nykytila –tutkimus 2019

internet-bank-invoice.jpg

PostNord Strålfors teki loka-marraskuussa 2019 kyselytutkimuksen laskutuksen nykytilasta. Analyysin tavoitteena oli selvittää asiakkaiden odotukset ja kokemukset hyvin toimivasta toisen osapuolen hoitamasta laskujen jakelusta. Kyselytutkimukseen kutsuttiin mukaan yli 10 000 yritysten talouden ylintä päätöksentekijää, kyselyn toteutti Mainio.co.

Kysyttäessä käyttääkö yritys ulkoista palveluntarjoajaa, yli puolet PK-yritykseksi luokiteltavaa toimijaa vastasi lähettävänsä laskunsa itse. Vastausten eroja analysoidessa huomattiin muun muassa että:

  • liikevaihdon suuruudella ei ole juuri vaikutusta jakaumaan
  • luonnollisesti suuremman henkilöstöluokan yritykset ovat ulkoistaneet laskutustaan enemmän
  • maakunnallisesti Pohjois-Pohjanmaa korostuu ulkoistaneissa, Pirkanmaa taas on ulkoistanut vähiten

Tulevaisuuden toiveita

Laskutuksensa jo ulkoistaneiden parissa mobiililaskutuksen käyttöönotto kiinnosti eniten, toisena tuli yritysten (B2B) verkkolasku.

Ei-ulkoistaneilla yrityksillä taas kärkikaksikkona olivat yritysten verkkolasku sekä e-lasku kuluttajille.

PostNord Strålforsin omnikanava-paketissa nämä laskujen jakelukanavat ovat otettavissa käyttöön helposti.

Tärkeimmät vaatimukset

Laskutuspalvelujen ostajalle on olennaista, että palvelun tuottajan myyntipuheet ja toteutus ovat linjassa eli teet mitä lupaat. Laskutuksen ulkoistamisella ei haluta myöskään aikaansaada lisäkuluja, ja jotka pahimmillaan voisivat yhä viedä aikaa henkilöstöltä ulkoistuksen jälkeenkin.

Asiat mitä yritys arvostaa laskutuskumppanilta
• Varmuus siitä, että palveluntarjoaja tekee minkä lupaa
• Palveluja jotka säästävät yrityksen aikaa

PostNord Strålforsin sivuilla esiteltyjen referenssiasiakkaidemme tapauksista näkee, että toimintatapamme vastaa juuri näihin tarpeisiin. Tuotantovalmius tarkoittaa meillä vasta Asiakkaan täydellistä hyväksymistä laskutuksen toimivuudesta.

Miksi ei ole vielä ulkoistettu?

Kaksi selkeää syytä nousi esiin kysyttäessä ei-ulkoistaneilta yrityksiltä ”miksi ei?”.
• Laskutus on asiakaskohtaisesti erilaista ja vaatii osaamista ja sopimusten tuntemusta
• Mielikuvat ulkoistamisen kalleudesta

Lisäksi itse laskunvälityksen tuotteen on oltava kunnossa; kohtuuhintainen ja helppokäyttöinen. Silti nämäkään ominaisuudet eivät auta pitkälle, jos ympärillä oleva palvelu ei vastaa odotuksia asiantuntijuuden ja avun saannin nopeuden osalta. Kaiken kruunaa vasta tapa toimia ja kohdata asiakas, jolloin vaaditaan selkokielistä, asiakaskeskeistä ja jatkuvaa viestintää.

Asiantuntijuus ja pitkä kokemus erilaisten asiakkaiden hyvin erilaisten laskuaineistojen vastaanotosta, konversioista ja jakelusta 13 erilaiseen laskutuskanavaan on PostNord Strålforsin vahvuus. Toimivan laskujenjakelun järjestäminen voi olla edullisempaa kuin luuletkaan – ota yhteyttä! Kerromme lisää tutkimuksesta ja miten voitte säästää laskunjakelun hankaluuksien ja piilokulujen poistamisessa.

Suuret kiitokset kaikille vastanneille arvokkaasta panoksestanne kehittämissuunnitelmiimme!

Kyselyymme vastanneiden kesken arvotun iPadin voitti Jani Laatikainen, Nummela. Onnittelut!