Koronaviruksen vaikutukset PostNord Strålforsin toimintaan

Corona_16-9.jpg

Päivitetty  25.1.2022

Palvelutuotantomme toimii normaalisti. Myös kansainväliset kirjelähetykset kulkevat lähes normaalisti, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Päivitetyt maakohtaiset tiedot löytyvät alta.

Kuljetukset ulkomaille

Koronaviruksesta johtuen lentoliikenne on vähentynyt huomattavasti ja olemme joutuneet reitittämään osan ulkomaan kirjeistä lentoreiteiltä maantiekuljetuksiin.

Rajallisen kuljetuskapasiteetin takia lähetyksiin kohdistuu viiveitä ja lentoaikataulut voivat muuttua nopeallakin aikataululla. Tällä hetkellä emme pysty toimittamaan kirjeitä seuraaviin maihin:

Muu Maailma

  • Honduras, Laos, Syyria, Yemen

Kirjeet, joita emme pysty toimittamaan eteenpäin säilytetään tuotantotiloissamme, kunnes reitit kyseisiin maihin taas avautuvat.

Varautuminen PostNord Strålforsilla

PostNord Strålfors seuraa kehittyvää pandemiatilannetta ajantasaisesti ja toimii pandemiasuunnitelmansa mukaisesti. Toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa tarkoitukseen koottu työryhmä. Juuri nyt Strålforsin tehtävänä on pyrkiä turvaamaan sekä henkilöstön että asiakkaiden terveys ja palvelun jatkuvuus varautumissuunnitelman mukaisesti.

Toimenpiteet päivittyvät jatkuvasti globaalin ja kansallisen tilanteen myötä. Toimenpiteitä ovat muun muassa henkilökunnalle ja kumppaneille annettavat ohjeistukset, vierailu- ja kokoontumisrajoitukset, matkustusrajoitukset ja työntekijöiden siirtäminen mahdollisuuksien mukaan etätyöhön. Kaikki tapaamiset pyritään hoitamaan sähköisesti ja kasvotusten tapahtuvia vierailuja pyritään välttämään. Tuotantotiloissa ja asiakaspalvelussa on ehdoton vierailukielto.

Strålforsin henkilöstöä on ohjeistettu huolehtimaan erityisen tarkasti käsihygieniasta. Henkilöstölle on myös annettu ohjeistus siltä varalta, että joku epäilee saaneensa tartunnan. Myös kumppaneiden kanssa käydään luonnollisesti jatkuvaa dialogia. Tietoa ja parhaita käytäntöjä jaetaan sekä kumppaneiden että PostNord-konsernin kanssa.

Globaalien toimenpiteiden vaikutus PostNord Strålforsin toimintaan

Strålfors seuraa ajantasaisesti viranomaisten sekä hallituksen tiedotteita ja toimenpiteitä. Tilanne kehittyy sekä kansallisesti että globaalisti hyvin nopeasti, minkä vuoksi Strålforsilla tehdään koko ajan toimenpiteitä henkilöstön sekä asiakkaiden turvaamiseksi.

Yhteiskunnan tilanne on kuitenkin haastava. On varauduttava siihen, että valtioiden määräämät toimenpiteet, joilla pandemian leviämistä pyritään estämään tai hidastamaan, tulevat vaikuttamaan myös Strålforsin palveluihin.

Tällä hetkellä erityisesti asiakkaidemme, jotka lähettävät kirjeitä ulkomaille, tulee varautua siihen, että lähetysten toimitusajat voivat pidentyä eri valtioiden tai kaupallisten toimijoiden mahdollisesti nopeidenkin toimenpiteiden myötä.

PostNord Strålforsin toimitilojen puhtaus

Kumppani, jota Strålfors käyttää tuotantotilojen ja toimiston siivouksessa, tukee Strålforsia koronavirustartuntojen ennaltaehkäisyssä sekä tilanteessa, jossa henkilön epäillään altistuneen koronavirukselle. Keskustelu käydään kumppanin kanssa viranomaisilta saadun koronavirustiedon ja Strålforsin varautumissuunnitelman pohjalta. Kumppanin kanssa päivitetään toimintasuunnitelmaa, jossa määritellään tehostetun siivouksen tarve ja varaudutaan siivoukseen tiloissa, joissa koronavirusta tiedettäisiin olleen. Ennaltaehkäisyyn kuuluu muun muassa tehostettu siivous, jossa erityishuomio on kosketuskohtien pyyhkimisessä. Tartuntaepäilyn kohdalla suoritetaan erillinen siivous, jossa suojautunut siivoushenkilö suorittaa desinfioivan pyyhinnän erillisen ohjeen mukaisesti. Kumppanilla on käytössään useita erilaisiin tilanteisiin ja toimitiloihin soveltuvia pesuaineita.

Tilanteen seuranta

Tilannetta seuraava työryhmä viestii mahdollista vaikutuksista Strålforsin toimintaan osoitteessa stralfors.fi.